วีดีโอโรงเรียน

 

อบรมคุณธรรมสำหรับเยาวชน
(2 กันยายน 2559)

(เปิดดู1381)

การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป.ชม 1
(23 สิงหาคม 2559)

(เปิดดู1532)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(12 สิงหาคม 2559)

(เปิดดู1495)

วิถีพุทธวิถีชีวิตเน้นเศรษฐกิจพอเพียง
(2 สิงหาคม 2559)

(เปิดดู1824)

นำเสนอโรงเรียนวิถีพุทธ
(24 กรกฎาคม 2559)

(เปิดดู1543)

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
(15 กรกฎาคม 2559)

(เปิดดู1464)

กิจกรรมวันมาฆบูชา
(14 กรกฎาคม 2559)

(เปิดดู1569)

ค่ายพุทธบุตร
(13 กรกฎาคม 2559)

(เปิดดู1587)

หนังสั้นคุณธรรม เรื่อง ความทุกข์ ของ เจน 2558
(12 กรกฎาคม 2559)

(เปิดดู1828)

หนังสั้นคุณธรรม เรื่อง ขบวนการรักษ์โลก 255ุ6
(12 กรกฎาคม 2559)

(เปิดดู1615)

หนังสั้นคุณธรรม เรื่อง นักเรียนห้าบาป 2555
(12 กรกฎาคม 2559)

(เปิดดู1491)

นักเรียนฝึกสมาธิ
(15 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู1452)

ผู้อำนวยการนำนักเรียนสวดมนต์ในการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม
(15 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู1496)

อบรม คุณธรรม-จริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2559
(15 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู1558)

อบรม คุณธรรม-จริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2559
(15 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู1453)

วิถิสาสมาะิก่อนเข้าเรียน
(14 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู1342)

กิจกรรมสวดมนต์
(14 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู1490)

สวดมนต์แปล
(12 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู1656)

นักเรียน รร.บ้านเวียงฝาง ตัวแทนชมรมคนรักในหลวง จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมลงนามถวายพระพร
(11 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู1359)

กิจกรรมวันศุกร์
(10 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู1361)

วิสาขบูชา 59
(10 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู1292)

วิสาขบูชา 59
(10 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู1381)

สวดมนต์ตอนเช้า
(10 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู1292)

พระอาจารย์จำรัส ปภัสสโร แสดงธรรมเรื่องยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านนาบอน
(1 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู1318)

มารยาทการไหว้
(16 เมษายน 2559)

(เปิดดู1534)

MV ลมหายใจแห่งความสุข สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 3
(2 กุมภาพันธ์ 2558)

(เปิดดู2745)

รวมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ภาคเรียนที่ 1
(3 กันยายน 2557)

(เปิดดู2545)

กิจกรรมคุณธรรม "คนดีศรีตาดโตน"
(14 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู2244)

ปฏิบัติธรรม
(4 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู2338)

วันวิสาขบูชา
(4 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู2448)

น้องอนุบาลท่องกฎอิทัปปัจยตา
(3 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู2156)

สวดมนต์ในวันพระ
(10 มิถุนายน 2557)

(เปิดดู2131)

กิจกรรมตัดต่อภาพยนตร์สั้น มัธยม โรงเรียนวัดตกพรม
(22 มีนาคม 2557)

(เปิดดู2218)

บ้านที่แท้จริง
(30 มกราคม 2557)

(เปิดดู1865)

คู่บารมี
(30 มกราคม 2557)

(เปิดดู1895)

It's your choice. อยู่ที่เรา
(26 มกราคม 2557)

(เปิดดู3219)

ด.เด็ก ช.ช้าง
(25 มกราคม 2557)

(เปิดดู3458)

กิจกรรมวันพระโรงเรียน โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู2429)

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
(1 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู2280)

ถวายตัวเป็นพุทธมามกะ
(23 มีนาคม 2556)

(เปิดดู2439)

ทานตะวัน : ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู2256)

เพลงเทียน จากวันนั้นเพื่อนขวัญ
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู2831)

เพลงไหว้ครู ซึ้งๆ โดย ศุ บุญเลี้ยง
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู2431)

เพลงค่ายฯ - เด็กดั่งดวงดาว
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู2923)
ทั้งหมด 544 รายการ 6 / 6
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th