โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
22,184
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,055
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,320
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,429
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,839
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,738
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,581
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
388
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
339
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2562
468
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2563
459
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2564
501
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2565
67
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,184
โรงเรียน
(ไม่รวมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและพระราชทาน โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ | พระราชทาน)
ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 14:23:21
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  วิถีพุทธ สพป.ตราด เขต2 18 พฤษภาคม 2565 14:23:21
2  โรงเรียนบ้านหัวบึง สพป.ขอนแก่น เขต4 18 พฤษภาคม 2565 06:36:32
3  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ สพป.เลย เขต2 17 พฤษภาคม 2565 14:48:33
4  โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป.เลย เขต2 17 พฤษภาคม 2565 12:27:56
5  โรงเรียนวัดนางประหลาด สพป.ตรัง เขต1 17 พฤษภาคม 2565 08:48:26
6  โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 16 พฤษภาคม 2565 11:30:26
7  โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว สพป.เลย เขต2 15 พฤษภาคม 2565 13:26:22
8  โรงเรียนบ้านหินคอกควาย สพป.ตรัง เขต1 14 พฤษภาคม 2565 12:16:10
9  โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป.นครราชสีมา เขต6 13 พฤษภาคม 2565 15:48:51
10  โรงเรียนบ้านผาสามยอด สพป.เลย เขต2 12 พฤษภาคม 2565 14:27:29
11  โรงเรียนเทียมนครวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต2 12 พฤษภาคม 2565 14:03:12
12  โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา สังกัด สพม.กาญจนบุรี สพม.  10 พฤษภาคม 2565 17:17:52
13  โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้นฐาน สพป.เลย เขต2 10 พฤษภาคม 2565 16:15:06
14  โรงเรียนบ้านกุดแกศรีสงคราม สพป.เลย เขต2 10 พฤษภาคม 2565 12:07:07
15  โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา สพป.ลพบุรี เขต2 9 พฤษภาคม 2565 16:59:29
16  โรงเรียนบ้านพองหนีบ สพป.เลย เขต2 9 พฤษภาคม 2565 14:09:08
17  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน สพป.เลย เขต2 9 พฤษภาคม 2565 13:18:33
18  บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) สพป.ศรีสะเกษ เขต1 9 พฤษภาคม 2565 11:27:14
19  โรงเรียนพรรณราชลเขต สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 9 พฤษภาคม 2565 10:47:59
20  โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร สพป.พังงา เขต1 8 พฤษภาคม 2565 07:32:52
21  โรงเรียนบ้านบางตะเภา สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 7 พฤษภาคม 2565 13:40:46
22  บ้านวังกกเดื่อ สพป.เลย เขต2 6 พฤษภาคม 2565 20:47:51
23  บ้านโพนทอง สพป.เลย เขต2 6 พฤษภาคม 2565 17:15:35
24  โรงเรียนบ้านน้ำจันทร์ สพป.เลย เขต2 6 พฤษภาคม 2565 15:51:46
25  โรงเรียนบ้านนาวัวโพนงาม สพป.เลย เขต2 6 พฤษภาคม 2565 12:43:32
26  โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น สพป.เลย เขต2 6 พฤษภาคม 2565 12:06:01
27  โรงเรียนบ้านสงป่าเปลือย สพป.เลย เขต2 6 พฤษภาคม 2565 10:14:37
28  โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป.เลย เขต2 5 พฤษภาคม 2565 22:08:23
29  บ้านโนนกกจาน สพป.เลย เขต2 5 พฤษภาคม 2565 22:06:46
30  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชุมพร สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 5 พฤษภาคม 2565 16:43:45
31  โกสัมพีวิทยา สพม.เขต 41 กำแพงเพชร 5 พฤษภาคม 2565 16:19:34
32  โรงเรียนบ้านโพนค้อ สพป.ศรีสะเกษ เขต1 5 พฤษภาคม 2565 13:17:19
33  วัดกลางราษฎร์บำรุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 29 เมษายน 2565 13:58:49
34  โรงเรียนวัดปากระวะ สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 21 เมษายน 2565 15:21:03
35  โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร(พิพิธวิทยาคาร) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 13 เมษายน 2565 11:38:39
36  โรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคาร สพม.เขต 41 กำแพงเพชร 6 เมษายน 2565 10:10:52
37  โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต1 3 เมษายน 2565 13:10:38
38  โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง สพป.เพชรบุรี เขต1 25 มีนาคม 2565 12:43:14
39  โรงเรียนพานทอง สพม.เขต 18 ชลบุรี 24 มีนาคม 2565 19:49:20
40  วัดสมุทรธาราม สพป.เพชรบุรี เขต1 24 มีนาคม 2565 15:15:00
41  โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ สพป.อุดรธานี เขต2 24 มีนาคม 2565 12:33:53
42  โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 24 มีนาคม 2565 09:45:35
43  โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า สพป.พัทลุง เขต2 24 มีนาคม 2565 08:46:49
44  บ้านแม่ลาย สพป.เชียงใหม่ เขต5 22 มีนาคม 2565 15:11:04
45  บ้านตุงลุงเหนือ สพป.อุบลราชธานี เขต3 21 มีนาคม 2565 15:56:35
46  วัดเขมาภิรัติการาม(เกษมราษฎร์บำรุง) สพป.เพชรบุรี เขต1 17 มีนาคม 2565 11:20:38
47  โรงเรียนบ้านน้ำคา โรงเรียนวิถีพุทธ สพป.น่าน เขต1 16 มีนาคม 2565 14:27:29
48  โรงเรียนวัดประชาบำรุง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 16 มีนาคม 2565 10:09:24
49  โรงเรียนบ้านบางแก้ว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 16 มีนาคม 2565 09:59:15
50  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๓ (บ้านพุม่วง) วิถีพุทธ สพป.เพชรบุรี เขต1 15 มีนาคม 2565 11:03:21
51  วัดสมุทรโคดม สพป.เพชรบุรี เขต1 15 มีนาคม 2565 10:39:08
52  บ้านน้ำสอด สพป.น่าน เขต2 14 มีนาคม 2565 15:29:21
53  บ้านหนองหญ้าปล้อง(อุดมวนา) สพป.เพชรบุรี เขต1 14 มีนาคม 2565 14:42:52
54  บ้านอ่างศิลา สพป.เพชรบุรี เขต1 14 มีนาคม 2565 14:12:59
55  บ้านสะเกิน สพป.น่าน เขต2 14 มีนาคม 2565 12:52:25
56  บ้านปงสนุก สพป.น่าน เขต2 12 มีนาคม 2565 14:32:04
57  โรงเรียนบ้านคลองเต็ง สพป.ตรัง เขต1 8 มีนาคม 2565 20:03:18
58  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ สพป.อุบลราชธานี เขต3 8 มีนาคม 2565 10:07:52
59  โรงเรียนบ้านป่าติ้ว สพป.เชียงใหม่ เขต2 4 มีนาคม 2565 09:28:51
60  โรงเรียนบ้านเนิน สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 10 กุมภาพันธ์ 2565 10:33:10
61  บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) สพป.ศรีสะเกษ เขต4 8 กุมภาพันธ์ 2565 16:16:48
62  บ้านกอตง สพป.กระบี่ เขต1 8 กุมภาพันธ์ 2565 08:07:15
63  โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ สพป.อำนาจเจริญ เขต1 8 กุมภาพันธ์ 2565 01:04:02
64  โรงเรียนบ้านท่าตะแบก สพป.นครราชสีมา เขต2 7 กุมภาพันธ์ 2565 17:44:48
65  บ้านหนองขาม สพป.นครราชสีมา เขต2 4 กุมภาพันธ์ 2565 13:48:57
66  โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 15 มกราคม 2565 12:26:45
67  โรงเรียนบ้านบึงพร้าว สพป.พิษณุโลก เขต2 4 มกราคม 2565 10:05:18
68  โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ สพป.ขอนแก่น เขต4 27 ธันวาคม 2564 19:10:55
69  โรงเรียนบ้านหาดทับยา สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 26 ธันวาคม 2564 08:18:03
70  โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 13 ธันวาคม 2564 15:21:28
71  โรงบ้านสันหลวง สพป.เชียงราย เขต3 8 ธันวาคม 2564 10:26:04
72  โรงเรียนบ้านผักเฮือก สพป.น่าน เขต2 2 ธันวาคม 2564 10:35:37
73  บ้านใหม่ สพป.น่าน เขต1 29 พฤศจิกายน 2564 15:28:52
74  โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน สพป.น่าน เขต1 26 พฤศจิกายน 2564 16:17:15
75  โรงเรียนบ้านน้ำเคิม สพป.น่าน เขต1 25 พฤศจิกายน 2564 10:53:26
76  โรงเรียนบ้านก้อ สพป.น่าน เขต1 23 พฤศจิกายน 2564 12:53:04
77  โรงเรียนบ้านตอง สพป.น่าน เขต1 23 พฤศจิกายน 2564 11:00:13
78  โรงเรียนบ้านเรือง สพป.น่าน เขต1 1 พฤศจิกายน 2564 15:10:12
79  วัดชลธาร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 1 พฤศจิกายน 2564 11:31:36
80  อนุบาลปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต1 22 ตุลาคม 2564 14:15:29
81  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป.เพชรบุรี เขต1 21 ตุลาคม 2564 20:32:20
82  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๓(บ้านพุม่วง) สพป.เพชรบุรี เขต1 21 ตุลาคม 2564 20:28:56
83  โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 19 ตุลาคม 2564 15:07:24
84  โรงเรียนบ้านโนนจำปา สพป.สุรินทร์ เขต1 11 ตุลาคม 2564 09:27:26
85  โรงเรียนบ้านถืมตอง สพป.น่าน เขต1 8 ตุลาคม 2564 11:47:43
86  โรงเรียนบ้านตาทิตย์ สพป.สุรินทร์ เขต2 6 ตุลาคม 2564 14:44:31
87  บ้านม่วงเนิ้ง สพป.น่าน เขต1 1 ตุลาคม 2564 11:49:40
88  บ้านอ่ายนาผา สพป.น่าน เขต1 1 ตุลาคม 2564 11:28:17
89  โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี สพป.สุรินทร์ เขต2 1 ตุลาคม 2564 11:21:29
90  โรงเรียนบ้านพะเยา สพป.น่าน เขต1 1 ตุลาคม 2564 10:27:30
91  โรงเรียนบ้านกิ่วน้ำ สพป.น่าน เขต1 29 กันยายน 2564 14:25:52
92  บ้านน้ำตวง สพป.น่าน เขต1 29 กันยายน 2564 13:34:47
93  โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง สพป.พิษณุโลก เขต2 27 กันยายน 2564 08:18:03
94  โรงเรียนบ้านซำหวาย สพป.พิษณุโลก เขต2 23 กันยายน 2564 18:11:54
95  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น สพป.น่าน เขต1 23 กันยายน 2564 15:09:35
96  บ้านหนองตอ-บัวเสียว สพป.สุรินทร์ เขต2 23 กันยายน 2564 14:04:40
97  โรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล สพป.สุรินทร์ เขต2 23 กันยายน 2564 13:37:10
98  โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป.สุรินทร์ เขต2 22 กันยายน 2564 11:03:26
99  โรงเรียนบ้านแคนดำ สพป.สุรินทร์ เขต2 22 กันยายน 2564 10:29:28
100  โรงเรียนบ้านเชียงของ สพป.น่าน เขต1 17 กันยายน 2564 16:43:10


ทั้งหมด 22,184 รายการ 1 / 222
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th