กิจกรรมวันสุนทรภู่๒๕๖๕

โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่กวีเอกของโลก เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกันรำลึกถึงเกียรติคุณของท่านสุนทรภู่ และยกย่องเชิดชูท่านสุนทรภู่ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมบทกวี และวรรณกรรม ซึ่งเป็นผลงานของท่านสุนทรภู่ ให้เยาวชนได้ร่วมกันสืบทอด ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา  โดยมี ท่านผู้อำนวยการ นายวิเศษ ไชยอุดม เป็นประธานในพิธีกิจกรรมประกอบไปด้วยกิจกรรม การแต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดี การประกวดแต่งกลอน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ฯลฯ  โดยกิจกรรมต่างๆ ได้รับความสนใจจากนักเรียนและนักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมดังกล่าวทำให้กิจกรรมประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

เขียนเมื่อ 25 มิถุนายน 2565 | อ่าน 566
เขียนโดย โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 13
12/09/2565
เปิดอ่าน 2074
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบัววัด
02/09/2565
เปิดอ่าน 2004
 
วารสารข่าว
17/06/2565
เปิดอ่าน 2570
 
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
26/05/2565
เปิดอ่าน 2889
 
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนวิถีพุทธ
29/08/2564
เปิดอ่าน 3671
 
กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม
27/06/2564
เปิดอ่าน 4899
 
กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร
27/06/2564
เปิดอ่าน 4790
 
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา? วันมาฆบูชา
27/06/2564
เปิดอ่าน 4681
 
เรียนรู้พุทธสุภาษิต
04/03/2564
เปิดอ่าน 5833
 
กิจกรรมต้านยาเสพติดในโรงเรียน
04/03/2564
เปิดอ่าน 5679
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th