บริษัท ๔ ป.อ.ปยุตโต

แทนที่จะเห็นว่าพระพุทธศาสนาเป็นของเรา บริษัท ๔ แทนที่จะถามตัวเองว่าแล้วเราจะต้องมีส่วนรับผิดชอบอย่างไร ในฐานะบริษัท ๔ แทนที่จะคิดว่าเราต้องช่วยกันทำหน้าที่บริษัทให้ดีกว่าเก่า #แทนที่จะคิดอย่างนั้น #กลับมัวแต่นั่งตำหนิผู้นั้นผู้นี้ #ทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้มีส่วนช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มันดีขึ้นมาเลย นี่เป็นทัศนคติที่ผิด #ชาวพุทธเราทั่วไปไม่น้อยที่เป็นแบบนี้ _________________ #ลองฉุกคิดสักนิดว่า #เหตุให้พุทธศาสนาสูญสิ้น คือ ๑. เหตุอันแรกที่เราเห็นได้ พูดง่าย ๆ ว่า #ชาวพุทธเราใจกว้าง แต่ศาสนาอื่นเขาไม่ใจกว้างด้วย นี่ก็เป็นเหตุสำคัญที่ทำให้พระพุทธศาสนาสูญสิ้นไป เพราะว่าเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นนั้น ก็สอนแต่เพียงหลักธรรมเป็นกลาง ๆ ให้คนประพฤติดี ทำความดี จะนับถือหรือไม่นับถือก็ไม่ได้ว่าอะไร ถ้าเป็นคนดีแล้วก็ไปสู่คติที่ดีหมด ไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นชาวพุทธจึงจะไปสวรรค์ได้ หรือว่า ชาวพุทธที่มานับถือแล้วทำตัวไม่ดีก็ไปนรกเหมือนกัน อะไรทำนองนี้ #ใจกว้างจนลืมหลัก #เสียหลักจนถูกกลืน ในด้านหนึ่ง ความใจกว้างของชาวพุทธนั้น บางทีก็กว้างเลยเถิดไป จนกลายเป็นใจกว้างลืมหลัก หรือใจกว้างอย่างไม่มีหลัก ไม่ยืนหลักของตัวไว้ กว้างไปกว้างมาเลยกลายเป็นกลมกลืนกับเขา จนศาสนาของตัวเองหายไปเลย ________________________ ๒. #ในทางพุทธศาสนาให้ถือการกระทำของเราเป็นหลัก ส่วนฤทธิ์ หรือ เทพเจ้านั้น จะมาเป็นตัวประกอบ หรือช่วยเสริมการกระทำของเรา จุดที่เสื่อม ก็คือ #ตอนที่ชาวพุทธลืมหลักธรรม #ไม่เอาการกระทำของตัวเองเป็นหลัก #ไปหวังพึ่งเทพเจ้า #ไปหวังพึ่งฤทธิ์ #พึ่งปาฏิหาริย์ ___________________________ เฉยมิใช่ไร้กิเลส แต่เป็นเหตุให้พระศาสนาสิ้น ๓. อีกอย่างหนึ่งที่ควรระวัง คือ #พอมีภัยหรือเรื่องกระทบกระเทือนส่วนรวม #ชาวพุทธไม่น้อยมีลักษณะที่วางเฉย ไม่เอาเรื่อง แล้วเห็นลักษณะนี้เป็นดีไป เห็นว่าใครไม่เอาเรื่องเอาราว มีอะไรเกิดขึ้นก็เฉย ๆ ไม่เอาเรื่อง กลายเป็นดี ไม่มีกิเลส เห็นอย่างนี้ไปก็มี ในทางตรงข้าม ถ้าไปยุ่งก็แสดงว่ามีกิเลส อันนี้ อาจจะพลาดจากคติพุทธศาสนาไปเสียแล้ว และจะกลายเป็นเหยื่อเขา ในทางพุทธศาสนานั้น ผู้ไม่มีกิเลสท่านยุ่งกับเรื่องที่ กระทบกระเทือนกิจการส่วนรวม แต่ การยุ่งของท่านมีลักษณะที่ไม่เป็นไปด้วยกิเลส คือ ทำด้วยใจที่บริสุทธิ์ ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ทำเป็นคติไว้แล้ว ตั้งแต่สมัยพุทธกาล... กิจการส่วนรวมเป็นเรื่องที่จะต้องร่วมกันพิจารณาเอาใจใส่ นี้ เป็นคติทางพุทธศาสนา แต่ในบางยุค บางสมัยเราไปถือว่าไม่เอาธุระ จะมีเรื่องราวกระทบกระเทือน มีภัยเกิดกับส่วนรวมก็ไม่ยุ่งไม่เกี่ยวอะไรต่าง ๆ แล้วเห็นเป็นว่าไม่มีกิเลสไปก็มี อย่างนี้เป็นทางหนึ่งของความเสื่อมในพระพุทธศาสนา คติที่ถูกต้องนั้น สอดคล้องกับหลักความจริงที่ว่า #พระอรหันต์หรือท่านผู้หมดกิเลสนั้น #เป็นผู้บรรลุประโยชน์ตนสมบูรณ์แล้ว #หมดกิจที่จะต้องทำเพื่อตนเองแล้ว #จึงมุ่งแต่จะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น #ขวนขวายในกิจของส่วนรวมอย่างเต็มที่ _________________________ ๔. อีกอย่างหนึ่ง คือ #การฝากศาสนาไว้กับพระ #ชาวพุทธจำนวนมากทีเดียวชอบฝากศาสนาไว้กับพระ อย่างเดียว แทนที่จะถือตามคติของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าตรัสว่า " พระศาสนานั้นอยู่ด้วยบริษัททั้ง ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ไม่ใช่บริษัทใดบริษัทหนึ่ง แต่จะต้องช่วยกัน" ➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️ (ป.อ.ปยุตฺโต)

เขียนเมื่อ 23 กันยายน 2560 | อ่าน 5531
เขียนโดย admin

  อ่าน ธรรมะวันนี้ อื่นๆ
 
เปรต วิบากกรรมของผู้ยุยงให้คนอื่นแตกแยก
เปรต วิบากกรรมของผู้ยุยงให้คนอื่นแตกแยก พระพุทธศาสนากล่าวถึงวิบากกรรมของคนที่ชอบพูดยุยงให้คนอื่นแตกแ
30/08/2565
เปิดอ่าน 12744
 
ซื่อสัตย์
เรือลำนั้นชื่อ ซื่อสัตย์
09/10/2564
เปิดอ่าน 9746
 
"ปรุง เปลี่ยน ปรับ ขยับขยาย"
"ปรุง เปลี่ยน ปรับ ขยับขยาย" พระเทพปฎิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ) วัดสุทัศนเทพวราราม เจ้าคณะเขตดุสิต กทม
13/01/2563
เปิดอ่าน 6363
 
นางฟ้าตกสวรรค์
โลกมนุษย์​ ยาวนานจริงหรือ​ อย่าประมาทในการทำความดี
06/10/2562
เปิดอ่าน 9800
 
สาธุ​ คืออะไร?
สาธุ
18/04/2562
เปิดอ่าน 6022
 
ธรรมชาติแมงป่อง
ธรรมชาติแมงป่อง
14/04/2562
เปิดอ่าน 5461
 
เต่าตาบอด
เต่าตาบอด​ 100ปี​ ยื่นคอขึ้นเหนือน้ำให้ลอดแอก​ยากยิ่งนัก
02/02/2562
เปิดอ่าน 5620
 
งูกับการสวดมนต์
งูกับการสวดมนต์
20/06/2561
เปิดอ่าน 5891
 
ลอยกระทง
ลอยกระทง เป็นประเพณีสำคัญที่ชาวไทยสืบทอดกันมาช้านานตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี
03/11/2560
เปิดอ่าน 6642
 
เปิดกลโกง กับคนโกง 8 จำพวกในพระไตรปิฎก
เปิดกลโกงกับคนโกง 8 จำพวกในพระไตรปิฎก ประเภทของคนโกงถูกเตือนแล้วโกรธ ไม่ใช่โกงเงินทอง แต่โกงความดี
01/11/2560
เปิดอ่าน 6222
 
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th