คณะสงฆ์ภาค 1 (541)
คณะสงฆ์ภาค 2 (668)
คณะสงฆ์ภาค 3 (728)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,507)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,037)
    ตาก (237)
    พิษณุโลก (295)
    สุโขทัย (295)
    อุตรดิตถ์ (210)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,323)
คณะสงฆ์ภาค 7 (925)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,624)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,646)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,539)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,468)
คณะสงฆ์ภาค 12 (806)
คณะสงฆ์ภาค 13 (759)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,169)
คณะสงฆ์ภาค 15 (834)
คณะสงฆ์ภาค 16 (999)
คณะสงฆ์ภาค 17 (294)
คณะสงฆ์ภาค 18 (622)

รวม 23,489 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 25/11/2565
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม
พิษณุโลก
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  16 พฤศจิกายน 2565 13:07:11
2   โรงเรียนวังทองพิทยาคม
พิษณุโลก
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  14 พฤศจิกายน 2565 10:30:00
3   โรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล
ตาก
สพป.ตาก เขต1 20 กันยายน 2565 11:05:10
4   โรงเรียนบ้านค้างภิบาล
ตาก
สพป.ตาก เขต2 12 กันยายน 2565 15:30:57
5   โรงเรียนวัดหนองมะคัง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 6 กันยายน 2565 14:06:28
6   อนุบาลอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 3 กันยายน 2565 11:39:04
7   โรงเรียนบ้านวังแดง (อ.เมือง)
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 23 สิงหาคม 2565 08:27:40
8   โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 22 สิงหาคม 2565 09:01:56
9   วัดเกาะ
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 19 สิงหาคม 2565 16:08:44
10   บ้านป่ากะพี้
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 29 มิถุนายน 2565 14:49:20
11   ลานตาเมือง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 24 มิถุนายน 2565 13:03:15
12   บ้านท่าเดื่อ
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 24 มิถุนายน 2565 11:23:56
13   โรงเรียนบ้านลาดคื้อ
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 15 มิถุนายน 2565 14:43:17
14   โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์)
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 15 มิถุนายน 2565 13:38:04
15   โรงเรียนศึกษากุลบุตร
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 15 มิถุนายน 2565 10:13:40
16   โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 15 มิถุนายน 2565 05:30:32
17   โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 14 มิถุนายน 2565 09:36:58
18   โรงเรียนวัดวังวน
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 14 มิถุนายน 2565 09:31:03
19   โรงเรียนบ้านห้วยเหิน
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 13 มิถุนายน 2565 21:49:09
20   ปิยพงษ์
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 13 มิถุนายน 2565 15:39:03
21   ท่าชัยวิทยา
สุโขทัย
สพม.สพม. สุโขทัย  6 มิถุนายน 2565 10:54:33
22   โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ(สาขาร่องกล้าวิทยา)
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 3 มิถุนายน 2565 14:22:00
23   บ้านน้ำริน(พิษณุโลก)
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 30 พฤษภาคม 2565 15:07:28
24   โรงเรียนบ้านน้ำโจน
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 30 พฤษภาคม 2565 11:01:06
25   โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 27 พฤษภาคม 2565 09:14:01
26   โรงเรียนบ้านชำตก
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 25 พฤษภาคม 2565 13:35:28
27   โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 24 พฤษภาคม 2565 13:49:58
28   โรงเรียนบ้านบึงพร้าว
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 4 มกราคม 2565 10:05:18
29   โรงเรียนบ้านหาดทับยา
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 26 ธันวาคม 2564 08:18:03
30   โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 19 ตุลาคม 2564 15:07:24
31   โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 27 กันยายน 2564 08:18:03
32   โรงเรียนบ้านซำหวาย
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 23 กันยายน 2564 18:11:54
33   บ้านขุนฝาง
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 3 กันยายน 2564 13:47:03
34   โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 1 กันยายน 2564 14:57:32
35   โรงเรียนบ้านป่าคา
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 1 กันยายน 2564 11:19:38
36   โรงเรียนบ้านป่าเลา
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 1 กันยายน 2564 11:00:05
37   วัดภูนก
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 31 สิงหาคม 2564 13:41:53
38   บ้านโซกม่วง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 30 สิงหาคม 2564 21:55:28
39   โรงเรียนวัดปากน้ำ
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 30 สิงหาคม 2564 10:22:25
40   บ้านขอม
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 30 สิงหาคม 2564 09:30:54
41   โรงเรียนร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์)
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 25 สิงหาคม 2564 22:18:43
42   บ้านหัววังกร่าง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 18 สิงหาคม 2564 12:53:32
43   บ้านดงยาง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 16 สิงหาคม 2564 19:49:50
44   โรงเรียนบ้านนาป่าคาย
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 16 สิงหาคม 2564 15:35:07
45   โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 16 สิงหาคม 2564 13:23:34
46   โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 2 สิงหาคม 2564 10:58:00
47   บ้านดอนระเบียง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 30 มิถุนายน 2564 14:36:09
48   โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 30 มิถุนายน 2564 14:18:27
49   โรงเรียนบ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์ป
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 30 มิถุนายน 2564 09:40:47
50   บ้านแม่ราก
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 30 มิถุนายน 2564 09:01:11


ทั้งหมด 1,037 รายการ 1 / 21
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th