ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
51   โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 29 มิถุนายน 2560 10:30:00
52   โรงเรียนบ้านจะโปรง
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 29 มิถุนายน 2560 08:29:57
53   บ้านแม่กลองน้อย
ตาก
สพป.ตาก เขต2 27 มิถุนายน 2560 18:48:06
54   โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 27 มิถุนายน 2560 15:47:28
55   บ้านร่มเกล้า 3
ตาก
สพป.ตาก เขต2 26 มิถุนายน 2560 18:24:26
56   รวมไทยพัฒนา 3
ตาก
สพป.ตาก เขต2 26 มิถุนายน 2560 18:13:07
57   บ้านขุนห้วยช่องแคบ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 26 มิถุนายน 2560 17:59:22
58   บ้านแม่พลู
ตาก
สพป.ตาก เขต2 26 มิถุนายน 2560 17:17:51
59   โรงเรียนบ้านเซอทะ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 26 มิถุนายน 2560 13:26:24
60   บ้านแม่โพ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 15:56:02
61   บ้านแม่ออกผารู
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 15:49:57
62   บ้านน้ำหอม
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 15:40:46
63   โรงเรียนบ้านอู่หู่
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 15:27:06
64   โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 15:10:28
65   บ้านสามหมื่น
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 15:01:31
66   บ้านแม่ตาว
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 14:53:15
67   บ้านห้วยปลาหลด
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 14:44:09
68   บ้านธงชัย
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 14:36:11
69   บ้านแม่ตาวใหม่
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 14:26:58
70   บ้านแม่ปะเหนือ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 14:17:41
71   บ้านหัวฝาย
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 14:05:41
72   บ้านท่าอาจ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 13:48:08
73   บ้านวังตะเคียน
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 13:35:54
74   โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 22 มิถุนายน 2560 15:25:31
75   โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 16 มิถุนายน 2560 23:59:08
76   โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
ตาก
สพป.ตาก เขต2 13 มิถุนายน 2560 18:18:46
77   โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม
ราชบุรี
สพม.สพม. ราชบุรี  15 มีนาคม 2560 09:40:41
78   โรงเรียนบ้านโตนดน้อย
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 14 กันยายน 2559 14:58:39
79   โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 12 กันยายน 2559 09:51:44
80   โรงเรียนวัดหนองหว้า(เสธิยสาธร)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 12 กันยายน 2559 09:14:16
81   โรงเรียนบ้านโป่งยอ (จำเริญ โฆส
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 7 กันยายน 2559 10:11:41
82   โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
ตาก
สพป.ตาก เขต2 6 กันยายน 2559 09:38:04
83   โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 25 สิงหาคม 2559 17:14:20
84   โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
กาญจนบุรี
สพม.สพม. กาญจนบุรี  23 สิงหาคม 2559 12:16:15
85   โรงเรียนวัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึ
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 22 สิงหาคม 2559 21:11:31
86   โรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 19 สิงหาคม 2559 13:58:52
87   โรงเรียนวัดจรเข้เผือก
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 18 สิงหาคม 2559 10:37:07
88   โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 15 สิงหาคม 2559 10:19:06
89   โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 14 สิงหาคม 2559 13:28:18
90   โรงเรียนบ้านหนองสะแก
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 9 สิงหาคม 2559 13:53:57
91   โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริว
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 8 สิงหาคม 2559 13:16:46
92   โรงเรียนบ้านพะละ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 6 สิงหาคม 2559 13:19:52
93   โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 15 มิถุนายน 2559 16:04:32
94   โรงเรียนบ้านสันป่าป๋วย
ตาก
สพป.ตาก เขต1 15 มิถุนายน 2559 10:36:37
95   โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
ตาก
สพป.ตาก เขต1 15 มิถุนายน 2559 09:12:16
96   โรงเรียนวัดดอนผิงแดด(ผลสิริราษ
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 14 มิถุนายน 2559 13:21:10
97   โรงเรียนวัดนอกปากทะเล
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 13 มิถุนายน 2559 11:29:01
98   โรงเรียนวัดกุฏิ(ชุ่มประชารังสร
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 8 มิถุนายน 2559 15:29:29
99   โรงเรียนบ้านหนองปรือ
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 7 มิถุนายน 2559 15:21:08
100   โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก
ตาก
สพป.ตาก เขต1 7 มิถุนายน 2559 14:27:46


ทั้งหมด 1,429 รายการ 2 / 29
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th