ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล
ตาก
สพป.ตาก เขต1 20 กันยายน 2565 11:05:10
2   โรงเรียนบ้านค้างภิบาล
ตาก
สพป.ตาก เขต2 12 กันยายน 2565 15:30:57
3   พัฒน์พงศ์
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 10 สิงหาคม 2565 12:38:11
4   โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 21 มิถุนายน 2565 15:54:28
5   โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร(วชิรเวทป
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 21 มิถุนายน 2565 13:29:39
6   บ้านห้วยไคร้
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต2 17 มิถุนายน 2565 20:26:49
7   โรงเรียนบ้านหนองมะกอก
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 13 มิถุนายน 2565 14:02:30
8   บ้านห้วยกวางจริง
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 13 มิถุนายน 2565 12:55:14
9   โรงเรียนบ้านบางเก่า
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 8 มิถุนายน 2565 13:02:05
10   โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
กาญจนบุรี
สพม.สพม. กาญจนบุรี  10 พฤษภาคม 2565 17:17:52
11   โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 25 มีนาคม 2565 12:43:14
12   วัดสมุทรธาราม
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 24 มีนาคม 2565 15:15:00
13   วัดเขมาภิรัติการาม(เกษมราษฎร์บ
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 17 มีนาคม 2565 11:20:38
14   วัดสมุทรโคดม
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 15 มีนาคม 2565 10:39:08
15   บ้านหนองหญ้าปล้อง(อุดมวนา)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 14 มีนาคม 2565 14:42:52
16   บ้านอ่างศิลา
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 14 มีนาคม 2565 14:12:59
17   โรงเรียนบ้านหนองประดู่
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 21 ตุลาคม 2564 20:32:20
18   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๓(บ้านพุม่
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 21 ตุลาคม 2564 20:28:56
19   บ้านท่าไม้รวก
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 13 กันยายน 2564 12:10:22
20   โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น
ตาก
สพป.ตาก เขต1 10 มิถุนายน 2564 12:25:53
21   โรงเรียนบ้านใหม่
ตาก
สพป.ตาก เขต1 8 มิถุนายน 2564 11:00:32
22   โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพ
เพชรบุรี
สพม.สพม. เพชรบุรี  4 มิถุนายน 2564 16:37:08
23   โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
เพชรบุรี
สพม.สพม. เพชรบุรี  28 พฤษภาคม 2564 20:48:36
24   โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชว
เพชรบุรี
สพม.สพม. เพชรบุรี  20 พฤษภาคม 2564 14:20:45
25   โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสาร
เพชรบุรี
สพม.สพม. เพชรบุรี  19 พฤษภาคม 2564 10:46:24
26   หนองจอกวิทยา
เพชรบุรี
สพม.สพม. เพชรบุรี  19 พฤษภาคม 2564 10:16:53
27   หนองหญ้าปล้องวิทยา
เพชรบุรี
สพม.สพม. เพชรบุรี  19 พฤษภาคม 2564 08:32:36
28   โรงเรียนบางจานวิทยา
เพชรบุรี
สพม.สพม. เพชรบุรี  18 พฤษภาคม 2564 13:35:37
29   โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจรา
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 21 มกราคม 2564 16:17:34
30   โรงเรียนบ้านหนองไผ่
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 14 กันยายน 2563 13:25:12
31   รวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี
ตาก
สพป.ตาก เขต2 11 กันยายน 2563 21:02:36
32   โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สาขาบ้านจ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 11 กันยายน 2563 14:25:21
33   โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์
ตาก
สพป.ตาก เขต1 8 กันยายน 2563 09:38:11
34   โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนา
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 19 สิงหาคม 2563 15:43:55
35   บ้านหนองขาม
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 7 สิงหาคม 2563 15:22:31
36   โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน(อุภัยเพช
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 6 สิงหาคม 2563 09:23:54
37   โรงเรียนบ้านท่าเรือ(ประสาทอนุส
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 8 พฤษภาคม 2563 14:56:17
38   โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้า
ตาก
สพป.ตาก เขต2 10 มีนาคม 2563 16:05:21
39   บ้านท่ายาง
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 3 กันยายน 2562 11:06:02
40   โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สาขาบ้าน
ตาก
สพป.ตาก เขต2 22 สิงหาคม 2562 03:53:01
41   โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทลัย
ราชบุรี
สพม.สพม. ราชบุรี  11 มิถุนายน 2562 09:22:02
42   โรงเรียนบ้านหนองแขม
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 6 มิถุนายน 2562 09:21:24
43   มัธยมวัดดอนตูม
ราชบุรี
สพม.สพม. ราชบุรี  24 พฤษภาคม 2562 15:32:54
44   โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 13 กันยายน 2561 17:51:20
45   โรงเรียนบ้านหนองลังกา
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 5 กันยายน 2561 13:39:03
46   โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 16 สิงหาคม 2561 10:19:47
47   โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 6 มิถุนายน 2561 08:33:59
48   โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง
ตาก
สพป.ตาก เขต2 18 กันยายน 2560 13:23:45
49   โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
ตาก
สพป.ตาก เขต2 15 กันยายน 2560 13:18:09
50   โรงเรียนวัดทองนพคุณ(เจริญราษฎร
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 30 มิถุนายน 2560 11:21:16


ทั้งหมด 1,429 รายการ 1 / 29
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th