ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนวัดมาบชลูด
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 17 ตุลาคม 2566 08:54:42
2   โรงเรียนบ้านมาบเตย
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 16 ตุลาคม 2566 18:12:26
3   บ้านหนองละลอก
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 14 ตุลาคม 2566 08:56:31
4   บ้านชะวึก
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 28 กันยายน 2566 12:58:29
5   โรงเรียนบ้านปากแพรก (ระยอง)
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 28 กันยายน 2566 10:26:05
6   โรงเรียนบ้านเขาหวาย
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 26 กันยายน 2566 20:35:37
7   เกาะแก้วพิศดาร
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 21 กันยายน 2566 14:02:17
8   โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม
ตราด
สพม.สพม. จันทบุรี ตราด  17 สิงหาคม 2566 12:22:36
9   บ้านคลองกุ่ม
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 30 มิถุนายน 2566 16:11:06
10   บ้านไร่จันดี
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 28 มิถุนายน 2566 11:23:58
11   โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 27 มิถุนายน 2566 15:01:43
12   โรงเรียนวัดเนินกระปรอก
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 22 มิถุนายน 2566 11:53:36
13   โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา
จันทบุรี
สพม.สพม. จันทบุรี ตราด  22 มิถุนายน 2566 11:03:41
14   โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่ง
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 20 มิถุนายน 2566 17:05:21
15   โรงเรียนบ้านห้วยหิน
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 20 มิถุนายน 2566 14:29:52
16   บางกะจะ
จันทบุรี
สพม.สพม. จันทบุรี ตราด  7 มิถุนายน 2566 15:46:16
17   โรงเรียนวัดบ้านนา (ประชาชนรังส
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 2 มิถุนายน 2566 19:36:00
18   โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม
ชลบุรี
สพม.สพม. ชลบุรี ระยอง  14 กุมภาพันธ์ 2566 11:46:23
19   โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 22 กรกฎาคม 2565 14:51:24
20   โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภ
ตราด
สพม.สพม. จันทบุรี ตราด  29 มิถุนายน 2565 15:38:16
21   โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม
ตราด
สพม.สพม. จันทบุรี ตราด  24 มิถุนายน 2565 11:56:45
22   โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม
จันทบุรี
สพม.สพม. จันทบุรี ตราด  22 มิถุนายน 2565 09:42:58
23   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๘(บ้านสำน
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 8 มิถุนายน 2565 23:07:31
24   โรงเรียนวัดบางไทร
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 30 พฤษภาคม 2565 10:00:34
25   โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (กัลยาณ
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 25 พฤษภาคม 2565 13:15:00
26   วัดกลางราษฎร์บำรุง
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 29 เมษายน 2565 13:58:49
27   โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร(พิ
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 13 เมษายน 2565 11:38:39
28   โรงเรียนพานทอง
ชลบุรี
สพม.สพม. ชลบุรี ระยอง  24 มีนาคม 2565 19:49:20
29   โรงเรียนวัดประชาบำรุง
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 16 มีนาคม 2565 10:09:24
30   โรงเรียนบ้านบางแก้ว
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 16 มีนาคม 2565 09:59:15
31   โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร
จันทบุรี
สพม.สพม. จันทบุรี ตราด  10 กันยายน 2564 13:53:08
32   โรงเรียนอนุบาลตราด
ตราด
สพป.ตราด เขต1 30 สิงหาคม 2564 15:16:25
33   โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดร
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 16 กรกฎาคม 2564 14:52:36
34   โรงเรียนวัดคลองเจ้า
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 28 มิถุนายน 2564 18:53:48
35   โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดร
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 24 มิถุนายน 2564 13:30:34
36   โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 11 มิถุนายน 2564 10:08:37
37   โรงเรียนวัดโคกเพลาะ
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 10 มิถุนายน 2564 16:48:50
38   โรงเรียนวัดตากวน
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 6 พฤษภาคม 2564 13:14:31
39   โรงเรียนวัดสองคลอง
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 4 พฤษภาคม 2564 16:46:03
40   โรงเรียนวัดชากผักกูด
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 3 พฤษภาคม 2564 09:55:12
41   โรงเรียนบ้านปลวกแดง
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 17 เมษายน 2564 21:42:22
42   บ้านคลองทราย
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 16 เมษายน 2564 16:13:04
43   โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 7 เมษายน 2564 12:50:08
44   โรงเรียนวัดสุขาราม
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 31 มีนาคม 2564 14:46:41
45   โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 25 กุมภาพันธ์ 2564 09:53:17
46   โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
ระยอง
สพม.สพม. ชลบุรี ระยอง  23 กันยายน 2563 18:20:47
47   โรงเรียนทัพราชวิทยา
สระแก้ว
สพม.สพม. สระแก้ว  3 กันยายน 2563 13:07:57
48   โรงเรียนตาพระยา
สระแก้ว
สพม.สพม. สระแก้ว  25 สิงหาคม 2563 10:15:38
49   โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 24 สิงหาคม 2563 14:09:18
50   โรงเรียนชิตใจชื่น
ปราจีนบุรี
สพม.สพม. ปราจีนบุรี นครนายก  22 สิงหาคม 2563 11:31:33


ทั้งหมด 1,511 รายการ 1 / 31
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th