กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล (548)
ภาคเหนือ (2,436)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (11,372)
    กาฬสินธุ์ (549)
    ขอนแก่น (860)
    ชัยภูมิ (585)
    นครพนม (481)
    นครราชสีมา (1,175)
    บึงกาฬ (187)
    บุรีรัมย์ (897)
    มหาสารคาม (583)
    มุกดาหาร (65)
    ยโสธร (384)
    ร้อยเอ็ด (676)
    เลย (403)
    ศรีสะเกษ (549)
    สกลนคร (636)
    สุรินทร์ (819)
    หนองคาย (275)
    หนองบัวลำภู (318)
    อำนาจเจริญ (137)
    อุดรธานี (808)
    อุบลราชธานี (985)
ภาคกลาง (4,366)
ภาคตะวันออก (1,504)
ภาคตะวันตก (1,449)
ภาคใต้ (1,953)

รวม 23,628 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 15/04/2567
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

โรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ ->ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
51   โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต2 13 มิถุนายน 2566 13:48:21
52   บ้านนาเรือง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 12 มิถุนายน 2566 11:14:28
53   โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 12 มิถุนายน 2566 09:50:40
54   โรงเรียนบ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์ว
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 12 มิถุนายน 2566 09:06:02
55   โรงเรียนบ้านพืชคาม
ยโสธร
สพป.ยโสธร เขต2 12 มิถุนายน 2566 07:49:18
56   โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 9 มิถุนายน 2566 16:40:27
57   โรงเรียนบ้านห้วยยาง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 9 มิถุนายน 2566 14:21:42
58   บ้านสำโรง
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 9 มิถุนายน 2566 11:08:40
59   โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 9 มิถุนายน 2566 10:37:58
60   โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 8 มิถุนายน 2566 15:44:39
61   โรงเรียนบ้านนางเหริญ
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 7 มิถุนายน 2566 16:49:40
62   โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต7 6 มิถุนายน 2566 16:15:46
63   โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต2 6 มิถุนายน 2566 13:25:47
64   โรงเรียนบ้านนาแก
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 6 มิถุนายน 2566 09:40:11
65   โรงเรียนบ้านป่าเลา
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 5 มิถุนายน 2566 15:51:39
66   โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 3 มิถุนายน 2566 11:58:12
67   ชนะใช้กิจการ
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 2 มิถุนายน 2566 18:24:54
68   โรงเรียนบ้านบะไห
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 31 พฤษภาคม 2566 12:54:36
69   โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 29 พฤษภาคม 2566 10:57:47
70   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
เลย
สพป.เลย เขต1 25 พฤษภาคม 2566 15:00:00
71   บ้านสองคอน
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 25 พฤษภาคม 2566 08:08:23
72   โรงเรียนบ้านผักหย่า
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 10 พฤษภาคม 2566 01:27:49
73   บ้านเตย (คุรุราษฎร์วิทยา)
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 2 พฤษภาคม 2566 16:37:10
74   โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 28 เมษายน 2566 17:49:04
75   โรงเรียนบ้านกะเตียด
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 28 เมษายน 2566 15:53:51
76   บ้านดอนหมู
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 25 เมษายน 2566 08:50:38
77   โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามั
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 22 เมษายน 2566 18:44:50
78   โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 22 เมษายน 2566 13:20:55
79   โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 21 เมษายน 2566 21:26:33
80   โรงเรียนบ้านนานางวาน
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 21 เมษายน 2566 19:42:40
81   โรงเรียนบ้านไชยชนะ
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 21 เมษายน 2566 19:02:27
82   โรงเรียนบ้านหนองบั่ว
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 21 เมษายน 2566 15:36:54
83   บ้านดอนตะมุน
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 20 เมษายน 2566 09:47:46
84   โรงเรียนบ้านพะลอง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 19 เมษายน 2566 13:15:11
85   โรงเรัยนเสาวนิต (บ้านวังแซ)
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 19 เมษายน 2566 13:07:50
86   โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 19 เมษายน 2566 12:53:36
87   ตชด.บ้านป่งคอม
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 19 เมษายน 2566 12:15:17
88   ขามเปี้ยบ้านศรีสุข
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 19 เมษายน 2566 11:57:19
89   โรงเรียนบ้านสำโรง อำเภอโพธิ์ไท
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 19 เมษายน 2566 11:55:06
90   บ้านเหล่าคำ
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 17 เมษายน 2566 11:12:09
91   โรงเรียนบ้านวังแคน
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 11 เมษายน 2566 10:18:27
92   โรงเรียนบ้านแขมเหนือ
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 10 เมษายน 2566 13:45:32
93   โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 8 เมษายน 2566 20:27:11
94   โรงเรียนบ้านคำบง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 8 เมษายน 2566 14:04:33
95   โรงเรียนบ้านท่าหลวง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 8 เมษายน 2566 12:56:05
96   โรงเรียนบ้านนาชุม
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 7 เมษายน 2566 16:40:41
97   โรงเรียนบ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย)
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 7 เมษายน 2566 14:59:06
98   โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 6 เมษายน 2566 14:36:59
99   โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 5 เมษายน 2566 18:33:42
100   โรงเรียนบ้านนาจาน
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 5 เมษายน 2566 14:44:42


ทั้งหมด 11,372 รายการ 2 / 228
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th