กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล (548)
ภาคเหนือ (2,437)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (11,365)
    กาฬสินธุ์ (549)
    ขอนแก่น (859)
    ชัยภูมิ (585)
    นครพนม (481)
    นครราชสีมา (1,172)
    บึงกาฬ (187)
    บุรีรัมย์ (897)
    มหาสารคาม (583)
    มุกดาหาร (65)
    ยโสธร (384)
    ร้อยเอ็ด (676)
    เลย (403)
    ศรีสะเกษ (549)
    สกลนคร (636)
    สุรินทร์ (818)
    หนองคาย (275)
    หนองบัวลำภู (317)
    อำนาจเจริญ (138)
    อุดรธานี (807)
    อุบลราชธานี (984)
ภาคกลาง (4,367)
ภาคตะวันออก (1,504)
ภาคตะวันตก (1,448)
ภาคใต้ (1,955)

รวม 23,624 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 22/05/2567
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

โรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ ->ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 15 พฤษภาคม 2567 21:54:50
2   โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 3 เมษายน 2567 16:58:30
3   โรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 31 มีนาคม 2567 09:55:57
4   โรงเรียนหัวห้วยหัวฝาย
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 29 มีนาคม 2567 13:23:49
5   โรงเรียนซับแดงซำไผ่
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 20 มีนาคม 2567 15:03:41
6   โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 20 มีนาคม 2567 11:39:57
7   โรงเรียนบ้านซับบอนซับเจริญ
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 20 มีนาคม 2567 10:45:29
8   โรงเรียนบ้านหัน
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 8 มีนาคม 2567 15:30:22
9   ลำน้ำพอง
ขอนแก่น
สพม.สพม. ขอนแก่น  22 กุมภาพันธ์ 2567 22:13:47
10   โรงเรียนบ้านดอนตะลี
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 18 กุมภาพันธ์ 2567 12:26:36
11   โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒน
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 19 กรกฎาคม 2566 12:46:51
12   โรงเรียนบ้านป่าหว้าน (นครพนม)
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 10 กรกฎาคม 2566 09:22:14
13   โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต1 3 กรกฎาคม 2566 10:59:47
14   โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 1 กรกฎาคม 2566 17:46:22
15   บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 30 มิถุนายน 2566 17:48:08
16   โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 30 มิถุนายน 2566 13:12:11
17   โรงเรียนบ้านขะยูง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 30 มิถุนายน 2566 13:10:06
18   โรงเรียนบ้านห้วยลึก
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 30 มิถุนายน 2566 08:31:48
19   โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 29 มิถุนายน 2566 20:31:23
20   โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ
เลย
สพป.เลย เขต2 29 มิถุนายน 2566 19:32:54
21   โรงเรียนบ้านกุดแคน
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2566 15:43:34
22   โรงเรียนบ้านทุ่มห้วย
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 29 มิถุนายน 2566 12:57:48
23   บ้านกงพาน
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 29 มิถุนายน 2566 11:32:17
24   โรงเรียนบ้านสันติสุข
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 28 มิถุนายน 2566 11:05:15
25   โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิ
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต1 27 มิถุนายน 2566 16:10:11
26   โรงเรียนบ้านโคก
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 27 มิถุนายน 2566 15:14:06
27   โรงเรียนโสกห้างศึกษา
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 27 มิถุนายน 2566 09:36:27
28   โรงเรียนบ้านหัวคู
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 26 มิถุนายน 2566 14:04:03
29   บ้านตาทอง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 26 มิถุนายน 2566 10:32:47
30   โรงเรียนบ้านหนองศาลา
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 22 มิถุนายน 2566 11:20:58
31   โรงเรียนบ้านพระบาท
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 21 มิถุนายน 2566 16:18:43
32   โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 21 มิถุนายน 2566 10:06:57
33   โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรร
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 21 มิถุนายน 2566 09:05:18
34   โรงเรียนสายปัญญาสมาคม
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 20 มิถุนายน 2566 15:29:38
35   โรงเรียนบ้านบริบูรณ์
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 20 มิถุนายน 2566 11:47:03
36   บ้านโคกสว่าง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 20 มิถุนายน 2566 11:23:34
37   หนองชุมแสงศรัทธาคาร
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 20 มิถุนายน 2566 09:59:41
38   บ้านนางิ้ว
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 19 มิถุนายน 2566 20:04:02
39   บ้านห้วยผักขะ
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 19 มิถุนายน 2566 13:28:36
40   โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 19 มิถุนายน 2566 10:58:21
41   โรงเรียนบ้านดอนสั้น
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 16 มิถุนายน 2566 12:59:55
42   โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 16 มิถุนายน 2566 11:27:00
43   โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 15 มิถุนายน 2566 14:46:44
44   โรงเรียนบ้านบ่อแกนางเลา
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 14 มิถุนายน 2566 11:35:11
45   โรงเรียนบ้านหนองผือ
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 13 มิถุนายน 2566 18:19:33
46   โรงเรียนบ้านหนองคูณ
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 13 มิถุนายน 2566 15:07:40
47   โรงเรียนบ้านแซรสะโบว
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 13 มิถุนายน 2566 14:54:46
48   โรงเรียนบ้านแขมใต้
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 13 มิถุนายน 2566 14:41:38
49   โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต2 13 มิถุนายน 2566 13:48:21
50   บ้านนาเรือง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 12 มิถุนายน 2566 11:14:28


ทั้งหมด 11,365 รายการ 1 / 228
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th