วีดีโอโรงเรียน

 

กล่าวคำพิจารณาอาหาร โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป.กทม.
(25 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู2347)

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ครู และ นักเรียน
(4 กรกฎาคม 2560)

(เปิดดู2583)

กิจกรรมวันภาษาไทย
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู1829)

กิจกรรมอิ่มบุญวันศุกร์และสวดมนต์สรภัญญะ
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู1958)

กิจกรรมต้นแบบสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองร่ม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู1939)

ดนตรีดุริยางค์
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู1855)

ทำบุญตักบาตร
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู2001)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู1815)

แนะนำโรงเรียนบ้านโคกสี
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู2459)

ศึกษาดูงานที่โรงเรียนตะเคียนราม สพป.ศก .3
(28 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู1877)

กิจกรรมจิตศึกษาระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง
(27 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู1132)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู2215)

กิจกรรมสวดศีล5 แปล
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู1794)

กิจกรรมการปฏิบัติงานของพระธรรมทูต สายที่ 3 ณ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว)
(22 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู1849)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
(21 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู1721)

กิจกรรมคนดีวิถึพุทธ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ปีการศึกษา 2560
(21 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู1709)

วันบุญรร.ธีราศรมสุราษฏร์
(21 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู1768)

โครงการ "ค่ายคุณธรรมนำวิถี 4.0" โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
(20 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู2302)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู1729)

คณะครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู2432)

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา กิจกรรมของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู1798)

22/7/2559 กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู1859)

โรงเรียนวัดดีหลวงเข้าวัดฟังธรรมในวันพระ
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู1665)

สวดมนต์ บริหารจิตก่อน-หลัง ประชุมคณะครู-บุคลากรในโรงเรียน
(1 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู1666)

18/11/2559 กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(30 พฤษภาคม 2560)

(เปิดดู1719)

โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย
(7 ธันวาคม 2559)

(เปิดดู2024)

ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
(25 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู2118)

โรงเรียนคลองกันยา_พระราชาผู้ทรงธรรม_ ธ สถิตดวงใจไทยชั่วนิรันดร์ ฉันเกิดใน รัชกาลที่ ๙
(23 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู1921)

โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคีร่วมกันแปรอักษรเพื่อแสดงความจงรักภักดี
(15 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู2018)

รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย
(19 กันยายน 2559)

(เปิดดู2770)

เจริญสมาธิ
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู2077)

เข้าค่ายสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู2226)

ทำบุญตักบาตรทุกวันพระ
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู2084)

ทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ 2559
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู1879)

กุดไผ่
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู1847)

หนังสั้นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เรื่องเมืองไทยของเรา
(9 กันยายน 2559)

(เปิดดู1944)

เพลงสมาธิ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู1928)

กิจกรรมหน้าเสาธง
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู1892)

นักเรียนชั้นอนุบาลแสดงงานวันแม่แห่งชาติ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู1818)

มารยาทไทย
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู1771)

หนังสั้น เรื่อง ธรรมะนูญชีวิต
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู2051)

ทดลองส่งวีดิโอ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู1767)

บทถวายเทียนพรรษา
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู1890)

แนะนำโรงเรียน
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู1726)

กิจกรรม "จิตเป็นสุข"
(3 กันยายน 2559)

(เปิดดู1849)

อบรมคุณธรรมสำหรับเยาวชน
(2 กันยายน 2559)

(เปิดดู1802)

การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป.ชม 1
(23 สิงหาคม 2559)

(เปิดดู1932)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(12 สิงหาคม 2559)

(เปิดดู1887)

วิถีพุทธวิถีชีวิตเน้นเศรษฐกิจพอเพียง
(2 สิงหาคม 2559)

(เปิดดู2234)

นำเสนอโรงเรียนวิถีพุทธ
(24 กรกฎาคม 2559)

(เปิดดู1947)

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
(15 กรกฎาคม 2559)

(เปิดดู1883)

กิจกรรมวันมาฆบูชา
(14 กรกฎาคม 2559)

(เปิดดู2037)

ค่ายพุทธบุตร
(13 กรกฎาคม 2559)

(เปิดดู2017)

หนังสั้นคุณธรรม เรื่อง ความทุกข์ ของ เจน 2558
(12 กรกฎาคม 2559)

(เปิดดู2265)

หนังสั้นคุณธรรม เรื่อง ขบวนการรักษ์โลก 255ุ6
(12 กรกฎาคม 2559)

(เปิดดู2057)

หนังสั้นคุณธรรม เรื่อง นักเรียนห้าบาป 2555
(12 กรกฎาคม 2559)

(เปิดดู2019)

นักเรียนฝึกสมาธิ
(15 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู1879)

ผู้อำนวยการนำนักเรียนสวดมนต์ในการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม
(15 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู1903)

อบรม คุณธรรม-จริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2559
(15 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู1961)

อบรม คุณธรรม-จริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2559
(15 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู1860)

วิถิสาสมาะิก่อนเข้าเรียน
(14 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู1752)

กิจกรรมสวดมนต์
(14 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู1915)

สวดมนต์แปล
(12 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู2057)

นักเรียน รร.บ้านเวียงฝาง ตัวแทนชมรมคนรักในหลวง จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมลงนามถวายพระพร
(11 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู1771)

กิจกรรมวันศุกร์
(10 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู1773)

วิสาขบูชา 59
(10 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู1676)

วิสาขบูชา 59
(10 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู1799)

สวดมนต์ตอนเช้า
(10 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู1708)

พระอาจารย์จำรัส ปภัสสโร แสดงธรรมเรื่องยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านนาบอน
(1 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู1732)

มารยาทการไหว้
(16 เมษายน 2559)

(เปิดดู1960)

MV ลมหายใจแห่งความสุข สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 3
(2 กุมภาพันธ์ 2558)

(เปิดดู3191)

รวมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ภาคเรียนที่ 1
(3 กันยายน 2557)

(เปิดดู2972)

กิจกรรมคุณธรรม "คนดีศรีตาดโตน"
(14 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู2670)

ปฏิบัติธรรม
(4 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู2771)

วันวิสาขบูชา
(4 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู2882)

น้องอนุบาลท่องกฎอิทัปปัจยตา
(3 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู2581)

สวดมนต์ในวันพระ
(10 มิถุนายน 2557)

(เปิดดู2540)

กิจกรรมตัดต่อภาพยนตร์สั้น มัธยม โรงเรียนวัดตกพรม
(22 มีนาคม 2557)

(เปิดดู2677)

บ้านที่แท้จริง
(30 มกราคม 2557)

(เปิดดู2291)

คู่บารมี
(30 มกราคม 2557)

(เปิดดู2306)

It's your choice. อยู่ที่เรา
(26 มกราคม 2557)

(เปิดดู3678)

ด.เด็ก ช.ช้าง
(25 มกราคม 2557)

(เปิดดู3884)

กิจกรรมวันพระโรงเรียน โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู2854)

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
(1 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู2698)

ถวายตัวเป็นพุทธมามกะ
(23 มีนาคม 2556)

(เปิดดู2866)

ทานตะวัน : ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู2708)

เพลงเทียน จากวันนั้นเพื่อนขวัญ
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู3238)

เพลงไหว้ครู ซึ้งๆ โดย ศุ บุญเลี้ยง
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู2885)

เพลงค่ายฯ - เด็กดั่งดวงดาว
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู3378)
ทั้งหมด 689 รายการ 7 / 7
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th