วีดีโอโรงเรียน

 

อบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดไทรพอน
(29 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู673)

โครงการโรงเรียนคุณธรรม
(28 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู681)

กิจกรรมฝึกสมาธิก่อนเริ่มเข้าสู่บทเรียน
(28 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู650)

คลิปการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์โดยบูรณาการหลักธรรมไตรสิกขา
(28 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู634)

ส่งเสริมคุณธรรมด้วยการทำสเปรย์สมุนไพรไล่ยุง
(28 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู634)

บวร.
(28 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู610)

โรงเรียนวิถีพุทธ
(28 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู701)

กิจกรรมโรงเรียนดีวิถีพุทธ
(27 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู671)

ค่ายปลูกปัญญา สร้างเด็กดี ศรีตลุกคูณ 2565 (โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์)
(27 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู659)

วีดีทัศน์หนังสั้นคุณธรรมจริยธรรม
(27 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู1098)

บอกเล่าเรื่องราวหรือประสบการณ์ดีๆที่เกิดจากกิจวัตรความดีประจำวันทั้ง6ข้อ
(27 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู509)

องค์กรคุณธรรม
(27 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู415)

องค์กรคุณธรรม
(27 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู375)

กิจกรรมสวดมนต์ก่อนเข้าเรียนและสวดมนต์ยาวทุกวันศุกร์
(27 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู353)

การพิจารณาอาหาร รับประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อกลางวัน
(26 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู369)

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2566
(26 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู356)

วิดีโอการจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ
(26 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู364)

ยุวชน คนคุณธรรม
(25 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู378)

กิจกรรมสวดมนต์หมู่ สรรเสริญบูชาพระรัตนตรัย ทำนองสรรภัญญะ
(25 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู366)

บำเพ็ญประโยชน์
(24 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู366)

สวดมนต์
(24 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู367)

อบรมคุณธรรมนักเรียนครั้งที่ 1/2566
(23 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู391)

ผลการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13
(22 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู394)

พิชิตความสะอาดด้วยหลัก5R โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
(21 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู389)

กิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ เดินจงกรม โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
(21 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู366)

พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
(21 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู378)

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
(21 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู371)

กิจกรรมอบรมสุดสัปดาห์
(21 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู360)

กิจกรรมอบรมสุดสัปดาห์
(21 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู380)

กิจกรรมการเรียนการสอนธรรมศึกษา 2566 โรงเรียนอนุบาลตลาดแค โดยพระครูกิตติสุตคุณ วัดป่าบุ่งตะขบ
(19 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู440)

กิจกรรมวิถีพุทธสวดมนต์ไหว้พระวันศุกร์ โรงเรียนอนุบาลตลาดแค
(19 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู432)

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
(16 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู410)

การพิจารณาอาหารก่อนรับประทานมื้อกลางวัน
(15 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู383)

กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม
(14 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู382)

กิจกรรมทำบุญวันพระ
(14 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู402)

เดินจงกรม
(14 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู402)

ทำท่าท่างประกอบเพลง ต้นไม้ต้นเดียวกัน
(13 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู394)

ทำบุญ วันสำคัญทางศาสนา
(13 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู397)

กิจกรรมทางศาสนา เวียนเทียน
(13 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู388)

สวดมนต์เย็นวันศุกร์
(13 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู394)

วันวิสาขบูชา
(12 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู387)

ครูนำนักเรียนสวดธรรมจักร
(10 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู391)

บัวหวั่นสร้างอาชีพสู่รายได้
(10 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู393)

กิจกรรมวันสำคัญ
(9 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู422)

นั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน
(8 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู413)

วันเข้าพรรษา
(8 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู401)

กิจกรรมวันวิสาขบูชา
(7 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู403)

ต่อต้านอบายมุข
(5 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู393)

ประเมินโรงเรียน
(5 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู430)

เวียนเทียน
(5 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู402)

ถวายพระพร
(5 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู408)

การใส่ชุดขาวทุกวันศุกร์และการสวดมนต์พิจารณาอาหาร
(3 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู418)

นั่งสมาธิ พัฒนาปัญญาทุกๆ วัน
(1 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู422)

ครูพระสอนศีลธรรม
(1 มิถุนายน 2566)

(เปิดดู438)

ทำบุญตักบาตรวันเด็ก
(21 เมษายน 2566)

(เปิดดู678)

การบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับครูพระ
(10 พฤศจิกายน 2565)

(เปิดดู1890)

12 A วิถีพุทธ
(6 พฤศจิกายน 2565)

(เปิดดู1974)

ตลาดนัดโครงงานคุณธรรม มหกรรมความดี โรงเรียนบ้านหนองหวาย
(15 กันยายน 2565)

(เปิดดู2338)

กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิสุดสัปดาห์
(14 กันยายน 2565)

(เปิดดู2316)

กิจกรรมสวดมนต์ก่อนเข้าชั้นเรียน
(14 กันยายน 2565)

(เปิดดู2281)

โรงเรียนคุณธรรม
(14 กันยายน 2565)

(เปิดดู2395)

กิจกรรมตักบาตรใส่บุญ
(13 กันยายน 2565)

(เปิดดู2230)

จิตอาสา พาทำบุญ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
(13 กันยายน 2565)

(เปิดดู2076)

กิจกรรมวันพระราชสมภพของรัชกาลที่10
(11 กันยายน 2565)

(เปิดดู2066)

หนังสั้นโรงเรียนสุจริต "ทุจริต ชีวิตเปลี่ยน"
(7 กันยายน 2565)

(เปิดดู2111)

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมยามเช้าในสถานศึกษา - โรงเรียนวัดวังแดง สพป.พิจิตร เขต 1
(5 กันยายน 2565)

(เปิดดู1853)

ทอดผ้าป่าการศึกษาและรับการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษารร.วัดวังแดง สพป.พิจิตร เขต1
(5 กันยายน 2565)

(เปิดดู1789)

กิจกรรมทำบุญแห่เทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา - โรงเรียนวัดวังแดง สพป.พิจิตร เขต 1
(5 กันยายน 2565)

(เปิดดู1776)

โครงการ "หนึ่งใจ..ให้ธรรมะ" โรงเรียนวัดวังแดง สพป.พิจิตร เขต 1
(5 กันยายน 2565)

(เปิดดู1802)

กิจกรรมวันมาฆบูชา - โรงเรียนวัดวังแดง สพป.พิจิตร เขต 1
(5 กันยายน 2565)

(เปิดดู1796)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
(5 กันยายน 2565)

(เปิดดู1752)

กิจกรรม เลิกเพื่อคนที่ใช่
(4 กันยายน 2565)

(เปิดดู1768)

การปฏิบัติศาสนกิจประจำวันของนักเรียน
(2 กันยายน 2565)

(เปิดดู1749)

การปฏิบัติศาสนกิจประจำวันของนักเรียน
(2 กันยายน 2565)

(เปิดดู1714)

การปฏิบัติศาสนกิจประจำวันของนักเรียน
(2 กันยายน 2565)

(เปิดดู1137)

การปฏิบัติศาสนกิจประจำวันของนักเรียน
(2 กันยายน 2565)

(เปิดดู951)

การปฏิบัติศาสนกิจประจำวันของนักเรียน
(2 กันยายน 2565)

(เปิดดู977)

กิจกรรมบริาหารจิต เจริญปัญญาก่อนการประชุม
(31 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู790)

กิจกรรมโฮมรูม
(31 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู778)

กิจกรรมชื่นชมคุณความดี หน้าเสาธง
(31 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู801)

กิจกรรมพิจารณาอาหารก่อนรับประทานอาหาร
(31 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู746)

กิจกรรมยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม(ครู)
(31 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู753)

กิจกรรมยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม(นักเรียน)
(31 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู740)

กิจกรรมจิตอาสา
(31 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู724)

กิจกรรมบริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนเข้าเรียนบ่าย
(31 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู754)

กิจกรรมบริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนเข้าเรียนเช้าทั้งครูและนักเรียน
(31 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู689)

กิจกรรมสวดมนต์แปล
(31 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู683)

https://www.youtube.com/watch?v=33TRLPxBlJA&t=58s
(31 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู695)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักเรียนวิถีพุทธ ปีการศึกษา 2565
(31 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู683)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักเรียนวิถีพุทธ ปีการศึกษา 2565
(31 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู691)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักเรียนวิถีพุทธ ปีการศึกษา 2565
(31 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู695)

กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
(31 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู698)

สวดมนต์สุดสัปดาห์
(31 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู759)

นักเรียนรับประทานอาหารมังสวิรัติมื้อกลางวันทุกสับดาห์
(31 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู650)

นักเรียนรับประทานอาหารมังสวิรัติมื้อกลางวันทุกสับดาห์
(31 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู661)

การเล่านิทานคุณธรรม (5/สิงหาคม/2565)
(30 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู759)

ทำบุญที่วัด
(27 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู778)

สวดมนต์แปลและนั่งสมาธิ
(27 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู751)

เลิกเหล้าเข้าพรรษา
(25 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู823)

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เรื่อง ฮัลโหลเทโลโฟน
(25 สิงหาคม 2565)

(เปิดดู858)
ทั้งหมด 697 รายการ 2 / 7
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th