สสส.ประกาศแนวทางการสนับสนุนทุน ปี 2555 โครงการ “ฟื้นฟูสุขภาวะชุมชนที่ประสบอุทกภัย”

จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย นับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม 2554 จนถึงปัจจุบัน            มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุกทภัย) รวมทั้งสิ้น 64 จังหวัด  680 อำเภอ 4,917 ตำบล 43,593 หมู่บ้าน  โดยยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน 20 จังหวัด 142 อำเภอ 1,008 ตำบล 7,117 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือนร้อน 1,962,825 ครัวเรือน 5,305,559 คน  ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์  ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี  สระบุรี  สุพรรณบุรี นครปฐม ปทุมธานี  นนทบุรี  สมุทรสาคร สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์  ฉะเชิงเทรา และนครนายก    จังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วอยู่ระหว่างฟื้นฟู จำนวน 44 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน  ลำพูน  อุตรดิตถ์  พิษณุโลก  เพชรบูรณ์  สุโขทัย  พิจิตร อุท้ยธานี  อุดรธานี  ชัยภูมิ หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร สุรินทร์  มหาสารคาม ขอนแก่น สกลนคร ระยอง ชลบุรี  ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง พังงา ภูเก็ต จันทบุรี สตูล ตรัง สุราษฎร์ธานี ตราด สระแก้ว ยโสธร อำนาจเจริญ เลย นครราชสีมา บุรีรัมย์ ราชบุรี กำแพงเพชร ตาก และจังหวัดปราจีนบุรี (ข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554)  นับว่าเป็นอุทกภัยครั้งที่รุนแรงทั้งในด้านปริมาณน้ำและผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตประชาชน  การดำรงชีวิต สุขภาพ ทรัพย์สิน  รวมถึงระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  สำนัก 6  ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการเพื่อการฟื้นฟูชุมชนที่ประสบอุทกภัย   จึงได้จัดทำ “โครงการฟื้นฟูสุขภาวะชุมชนที่ประสบอุทกภัย” ขึ้น  โดยเน้นการเชื่อมร้อยพลังของคนในชุมชน  เพื่อร่วมกันฟื้นฟูสุขภาวะชุมชนหลังประสบอุทกภัย ทั้งการฟื้นฟูสุขภาพกายและจิตใจ  การฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และการดำรงชีวิตในสถานการณ์น้ำท่วมและหลังน้ำลด  


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (154.5 kb)

เขียนเมื่อ 12 ธันวาคม 2554 | อ่าน 2687
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่13
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13 ปี2565
12/09/2565
เปิดอ่าน 2181
 
หล่อเทียนพรรษา
09/07/2565
เปิดอ่าน 9359
 
หิ้วปิ่นโตไปวัดในวันพระ ((โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส)
28/06/2565
เปิดอ่าน 9771
 
ทำบุญไปวัด(ร.รวัดภมรคติวัน)
28/06/2565
เปิดอ่าน 9808
 
หิ้วปิ่นโตไปวัด(โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
28/06/2565
เปิดอ่าน 9730
 
กิจกรรมวันไหว้ครู ของโรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
12/06/2565
เปิดอ่าน 10655
 
กิจกรรมวันไหว้ครู
12/06/2565
เปิดอ่าน 10252
 
ลงทะเบียนเข้ารับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ/โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ปี 2564
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ/โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ปี 2564
08/03/2565
เปิดอ่าน 16274
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๔
04/10/2564
เปิดอ่าน 23004
 
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔ หมดเขตรับสมัคร ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
16/01/2564
เปิดอ่าน 34277
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th