รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2


 
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1
เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
 
ที่ โรงเรียน สพท. ภาคสงฆ์ รุ่น  
 
ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ 1  
อนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ 1  
อนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ 1  
วัดพิจารณ์โสภณ สพป.อ่างทอง 2  
สิงหฤกษ์ประสิทธิ์ สพป.ลพบุรี เขต ๑ 3  
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี สพม.เขต ๕ 3  
บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม สพป.อุทัยธานี เขต ๒ 3  
บ้านหนองจิกยาว สพป.อุทัยธานี เขต ๒ 3 5  
บ้านคลองสมบูรณ์  สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ 4 4  
๑๐ วัดหนองกอไผ่ สพป.พิจิตร เขต ๒ 4 5  
๑๑ บ้านหนองบัว สพป.ตาก เขต ๒ 5 5  
๑๒ บ้านคลองเตย สพป.พิษณุโลก เขต ๑ 5 5  
๑๓ อนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป.แพร่ เขต ๑ 6 2  
๑๔ ชุมชนบ้านใหม่ สพป.ลำปาง เขต ๓ 6 4  
๑๕ ฝางพิทยาคม สพม.เขต ๒๑ 8 5  
๑๖ บ้านแสนสุขสามัคคี สพป.สกลนคร เขต ๓ 8 4  
๑๗ อนุบาลเจริญศิลป์ สพป.สกลนคร เขต ๒ 8 2  
๑๘ บ้านนาโคก สพป.เลย เขต ๑ 8 2  
๑๙ บ้านทุ่งทอง      สพป.อุดรธานี เขต ๔ 8 4  
๒๐ บ้านเชียงดีกุดเซือม     สพป.อุดรธานี เขต ๔ 8 5  
๒๑ ปรางค์กู่      สพม. เขต ๒๘ 10 4  
๒๒ บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)     สพป.นครพนม เขต ๑ 10 4  
๒๓ โคกสว่างประชาสรรค์ สพม.เขต ๒๒ 10 4  
๒๔ เมืองอำนาจเจริญ สพป.อำนาจเจริญ 10 4  
๒๕ บ้านอ้อประชาสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต ๗ 11 5  
๒๖ บ้านหนองการะโก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ 11 4  
๒๗ บ้านกระถินหนองเครือชุด สพป.นครราชสีมา เขต ๑ 11 3  
๒๘ บ้านขุยวิทยา     สพป.นครราชสีมา เขต ๗ 11 4  
๒๙ วัดคิริวิหาร (สมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์) สพป.ตราด 13 1  
๓๐ วัดสุขไพรวัน สพป.ระยอง เขต ๒ 13 4  
๓๑ บางเลนวิทยา สพม. เขต ๙ 14 1  
๓๒ วัดพุทธธรรมรังสี สพป.นครปฐม เขต ๒ 14 4  
๓๓ ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย สพม.เขต ๙ 14 1  
๓๔ กำแพงแสนวิทยา สพม.เขต ๙ 14 5  
๓๕ บ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต ๔ 14 4  
๓๖ วัดดอนกระเบื้อง สพป.ราชบุรี เขต ๒ 15 5  
 
 
 
 
 
 
 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (76.82 kb)

เขียนเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน 8831
เขียนโดย admin

  อ่าน ข่าวโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ อื่นๆ
 
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13 ปี2565
12/09/2565
เปิดอ่าน 9572
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๔
04/10/2564
เปิดอ่าน 10704
 
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔ หมดเขตรับสมัคร ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
16/01/2564
เปิดอ่าน 12535
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
02/04/2562
เปิดอ่าน 16351
 
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
04/06/2561
เปิดอ่าน 16996
 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
30/10/2560
เปิดอ่าน 17515
 
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
11/09/2560
เปิดอ่าน 11533
 
ประกาสผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘
11/09/2560
เปิดอ่าน 10661
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
27/02/2560
เปิดอ่าน 10596
 
กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒
กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
16/01/2560
เปิดอ่าน 8260
 
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th