วีดีโอโรงเรียน
 
โรงเรียนคุณธรรม
https://www.facebook.com/BanKoklamschool/videos/631707768337355/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
เขียนเมื่อ 14 กันยายน 2565 | อ่าน 1788
โดย โรงเรียนบ้านโคกหล่าม(รัฐราษฎร์สามัคคี)

ต่อต้านอบายมุข

(เปิดดู2)

ประเมินโรงเรียน

(เปิดดู2)

เวียนเทียน

(เปิดดู2)

ถวายพระพร

(เปิดดู2)

การใส่ชุดขาวทุกวันศุกร์และการสวดมนต์พิจารณาอาหาร

(เปิดดู33)

นั่งสมาธิ พัฒนาปัญญาทุกๆ วัน

(เปิดดู36)

ครูพระสอนศีลธรรม

(เปิดดู37)

ทำบุญตักบาตรวันเด็ก

(เปิดดู159)

นักเรียนตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันพระ

(เปิดดู1104)

การบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับครูพระ

(เปิดดู1333)

12 A วิถีพุทธ

(เปิดดู1393)

ตลาดนัดโครงงานคุณธรรม มหกรรมความดี โรงเรียนบ้านหนองหวาย

(เปิดดู1758)

กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิสุดสัปดาห์

(เปิดดู1756)

กิจกรรมสวดมนต์ก่อนเข้าชั้นเรียน

(เปิดดู1725)

โรงเรียนคุณธรรม

(เปิดดู1789)

กิจกรรมตักบาตรใส่บุญ

(เปิดดู1722)

จิตอาสา พาทำบุญ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

(เปิดดู1641)

กิจกรรมวันพระราชสมภพของรัชกาลที่10

(เปิดดู1624)

หนังสั้นโรงเรียนสุจริต "ทุจริต ชีวิตเปลี่ยน"

(เปิดดู1629)

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมยามเช้าในสถานศึกษา - โรงเรียนวัดวังแดง สพป.พิจิตร เขต 1

(เปิดดู1397)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th