วีดีโอโรงเรียน

 

กิจกรรมสมาธิมาปัญญาเกิดชุดที่ 2
(17 มิถุนายน 2567)

(เปิดดู8)

กิจกรรมสมาธิมา ปัญญาเกิด
(17 มิถุนายน 2567)

(เปิดดู7)

โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์
(17 มิถุนายน 2567)

(เปิดดู11)

กิจกรรมตอนเช้า
(17 มิถุนายน 2567)

(เปิดดู16)

พิธีไหว้ครูโรงเรียนบ้านหนองบอน2567
(16 มิถุนายน 2567)

(เปิดดู29)

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ปีการศึกษา 2567
(16 มิถุนายน 2567)

(เปิดดู25)

กิจกรรมทำบุญวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2567
(16 มิถุนายน 2567)

(เปิดดู29)

ชั่วโมงคุณธรรม วันศุกร์
(14 มิถุนายน 2567)

(เปิดดู75)

หนังสั้น เรื่อง ยอดมนุษย์กองขยะ
(14 มิถุนายน 2567)

(เปิดดู87)

หนังสั้นคุณธรรม เรื่อง น้ำใจ
(14 มิถุนายน 2567)

(เปิดดู82)

รายงานการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
(14 มิถุนายน 2567)

(เปิดดู80)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้า
(12 มิถุนายน 2567)

(เปิดดู109)

กิจกรรมศิษย์เคารพครู น้องไหว้พี่
(10 มิถุนายน 2567)

(เปิดดู124)

ประมวลภาพกิจกรรมผลงานและรางวัล สถานศึกษา ครู และนักเรียน
(5 มิถุนายน 2567)

(เปิดดู163)

กิจกรรมตักบาตรวันขึ้นปีใหม่2567
(5 มิถุนายน 2567)

(เปิดดู161)

รับเกียรติบัตรสื่อรักงดเหล้าเข้าพรรษา นักเรียนและครูแกนนำ
(5 มิถุนายน 2567)

(เปิดดู139)

โรงเรียนวัดมังคลารามร่วมกิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา 24 กุมภาพันธ์ 2567
(5 มิถุนายน 2567)

(เปิดดู134)

การจัดการเรียนรู้เรื่องโทษยาเสพติด
(5 มิถุนายน 2567)

(เปิดดู135)

ศีล5 อบรมเชิงทฤษฎีค่ายคุณธรรมจริยธรรม
(5 มิถุนายน 2567)

(เปิดดู131)

ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
(5 มิถุนายน 2567)

(เปิดดู132)

มารยาทการไทยสอนโดยพระครูสมุห์ณรงค์เดช โชติปญโญ
(5 มิถุนายน 2567)

(เปิดดู128)

กิจกรรมค่ายคุณธรรม น้องป1-4
(5 มิถุนายน 2567)

(เปิดดู117)

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดโพธาราม(วัดปากจัง)
(5 มิถุนายน 2567)

(เปิดดู114)

โรงเรียนคุณธรรม 3 ดาว โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค
(24 เมษายน 2567)

(เปิดดู6103)

ร่วมด้วย ช่วยกัน สร้างสรรค์คุณธรรม Pakklong PLC Moral Model โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค
(24 เมษายน 2567)

(เปิดดู6136)

สพป ชลบุรี เขต ๑ ภาพยนตร์สั้น เรื่อง ทำไมต้องทำ โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค
(24 เมษายน 2567)

(เปิดดู6118)

การดำเนินงานตามโครงการสถานสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค
(24 เมษายน 2567)

(เปิดดู6214)

เพลง อัตลักษณ์ปากคลอง
(24 เมษายน 2567)

(เปิดดู6162)

โครงงานคุณธรรม "รองเท้าเข้าแถว เด็กแนวส้นชนตึก" โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค
(24 เมษายน 2567)

(เปิดดู6016)

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการหลักธรรม สาระการเรียนรู้ภาษาไทย "การอ่านออกเสียง ร ล"
(24 เมษายน 2567)

(เปิดดู5983)

วิดีทัศน์นำเสนอการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice "เด็กไทยยุคใหม่ ใส่ใจคุณธรรม น้อมนำพระบรมราโชบายโดยใช้รูปแบบ PK MORAL SONG MODEL"
(24 เมษายน 2567)

(เปิดดู6158)

เยาวชนดี มีจิตอาสา น้อมนำคำพ่อสอน
(4 เมษายน 2567)

(เปิดดู1092)

นวัตกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียน ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม เป็น Soft Power โดยใช้ WPS 3L to TRISIKKA MODEL ?
(4 มีนาคม 2567)

(เปิดดู1368)

ประเมิณคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว
(19 กุมภาพันธ์ 2567)

(เปิดดู1971)

รางวัลส่งเสริมวิถีพุทธระดับดีเยี่ยม
(2 ธันวาคม 2566)

(เปิดดู2305)

ภาพยนตร์สั้นครอบครัวคุณธรรม
(1 พฤศจิกายน 2566)

(เปิดดู2844)

โรงเรียนวิถีพุทธ
(26 กันยายน 2566)

(เปิดดู2727)

สื่่อสร้างสรรค์ ครอบครัวคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๖๖
(21 กันยายน 2566)

(เปิดดู2805)

โรงเรียนบ้านควนนิมิต ภาพยนต์สั้น โรงเรียนวิถีพุทธ "เด็กดีมีเงินออม"
(21 กันยายน 2566)

(เปิดดู2705)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
(21 กันยายน 2566)

(เปิดดู2684)

ค่ายคุณธรรม ณ วัดหัวเตย
(15 กันยายน 2566)

(เปิดดู2544)

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โรงเรียนบ้านป่าบง
(15 กันยายน 2566)

(เปิดดู2943)

สื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้น โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี พ.ศ.2566 ภายใต้หัวข้อ "วัยใส หัวใจวิถีพุทธ"
(15 กันยายน 2566)

(เปิดดู3536)

แหล่งเรียนรู้ชุมชน วัดบ้านทุ่งนาตาปิ่น
(15 กันยายน 2566)

(เปิดดู2605)

สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
(15 กันยายน 2566)

(เปิดดู2552)

เข้ารวมแข่งขันโครงงานคุณธรรมระดับ 2 ดาว
(15 กันยายน 2566)

(เปิดดู2624)

วีดีโอกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็ก วัดบัวทอง
(15 กันยายน 2566)

(เปิดดู2606)

การพัฒนาให้ผู้เรียนมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ด้วย BANDOO Model ด้าน มีคุณธรรมนำชีวิต : มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม
(15 กันยายน 2566)

(เปิดดู2710)

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง "วันแม่แห่งชาติ ปี 2566"
(13 กันยายน 2566)

(เปิดดู2677)

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.watch%2Fm2IQ7IAtnj%2F%3Fmibextid%3DNnVzG8%26fbclid%3DIwAR2xk8CFF3V5_ixkSS6c5jVGhUektXWaAnWAhFuK217KqbBTSDlCshWvV10&h=AT3vZehqhUyG4UB0iD5OFdXyy0stEpGDXMn
(12 กันยายน 2566)

(เปิดดู2805)

10 บาท อลเวง
(11 กันยายน 2566)

(เปิดดู2864)

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
(11 กันยายน 2566)

(เปิดดู2800)

ได้รับเชิญแลกเปลี่ยนงานมัชฌิมนิเทศโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 ฯ ปี 2564 วันที่ 7 สิงหาคม 2564
(9 กันยายน 2566)

(เปิดดู2805)

ความดีที่อยากทำ"โพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า"
(9 กันยายน 2566)

(เปิดดู1752)

การบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมโดยใช้SMSmodel
(9 กันยายน 2566)

(เปิดดู1032)

"สู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญด้วย 7 กิจวัตรความดี"
(9 กันยายน 2566)

(เปิดดู638)

สาธิตการเข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์
(9 กันยายน 2566)

(เปิดดู584)

สวดมนต์ทุกวันพระ
(8 กันยายน 2566)

(เปิดดู636)

แผ่เมตตา ทุกวัน
(8 กันยายน 2566)

(เปิดดู613)

สวดมนต์แปลทุกวัน
(8 กันยายน 2566)

(เปิดดู589)

ส่งประกวดสื่อสร้างสรรค์โรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๖๖ (ภาพยนตร์สั้น) ภายใต้หัวข้อ "วัยใส หัวใจ วิถีพุทธ"
(8 กันยายน 2566)

(เปิดดู693)

กิจกรรมจิตอาสา
(7 กันยายน 2566)

(เปิดดู608)

กิจกรรมเดินจงกรมยามเช้า
(7 กันยายน 2566)

(เปิดดู568)

กิจกรรมวันแม่
(5 กันยายน 2566)

(เปิดดู636)

เวียนเทียน
(5 กันยายน 2566)

(เปิดดู631)

โครงการค่ายคุณธรรมโรงเรียนเบญจศีล
(4 กันยายน 2566)

(เปิดดู673)

โครงการค่ายคุณธรรมโรงเรียนเบญจศีล
(4 กันยายน 2566)

(เปิดดู606)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
(4 กันยายน 2566)

(เปิดดู586)

เพื่อน - ภาพยนต์สั้น วัยใส หัวใจวิถีพุทธ
(3 กันยายน 2566)

(เปิดดู658)

ร้อยรักดวงใจ
(3 กันยายน 2566)

(เปิดดู592)

โรงเรียนบ้านเพชรละคร
(3 กันยายน 2566)

(เปิดดู587)

แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2566
(2 กันยายน 2566)

(เปิดดู629)

สวดมนต์ประจำสัปดาห์
(1 กันยายน 2566)

(เปิดดู692)

สมาธิดีนะ
(1 กันยายน 2566)

(เปิดดู714)

ถวายเทียนพรรษา ชุมชนศิลาเพชร 66
(31 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู702)

แบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน ณ มหาราช ๓
(31 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู703)

วิดีโอโครงการสื่อสร้างสรรค์ รร.บ้านโนนสะอาด(ทุ่งฝน)สพป.อด.3
(31 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู814)

ประกวดสื่อสร้างสรรค์โรงเรียนวิถีพุทธ 2566
(31 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู800)

ทำบุญวันเข้าพรรษา
(30 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู644)

กิจกรรมวันพระ
(30 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู639)

คลิปการสอนภาษาไทยสอดแทรกธรรม
(30 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู601)

ภาพยนต์สั้น "ซื่อสัตย์"
(30 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู705)

การสวดมนต์ทุกวันศุกร์
(30 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู690)

ทำบุญวันพระ
(30 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู635)

ความกตัญญูกตเวทีเป็นศรีแก่ชีวิต
(30 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู642)

กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์
(30 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู671)

ความกตัญญูกตเวทีเป็นศรีแก่ชีวิต
(30 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู664)

กิจกรรม 1 โรงเรียน 1นวัจกร มัคนายก โรงเรียนจระเข้วิทยายน
(30 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู690)

โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2566
(30 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู746)

ภาพยนต์สั้น วัยใส หัวใจวิถีพุทธ
(29 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู861)

ภาพยนต์สั้น วัยใสหัวใจวิถีพุทธ เรื่อง หลงสิทธิ์
(29 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู826)

ละครคุณธรรมต้านทุจริต
(29 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู733)

กิจกรรมชั่วโมงคุณธรรม
(29 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู584)

กิจกรรมชั่วโมงคุณธรรม
(29 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู581)

กิจกรรม 10 นาที วิถีพุทธ
(20 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู674)

วีดีโอค่ายคุณธรรม
(19 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู635)

การเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice)
(17 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู673)

สื่อสร้างสรรค์ "Bullying in school"
(17 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู717)

ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
(15 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู658)

กิจกรรมวันเเม่
(15 สิงหาคม 2566)

(เปิดดู703)
ทั้งหมด 720 รายการ 1 / 8
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th