ประกาศ

เว็บไซต์สถานศึกษาวิถีพุทธ

ขณะนี้ มีผู้เข้ามาใช้บริการจำนวนมาก ระบบจึงขัดข้อง

ทีมงานขอปรับระบบชั่วคราว 1 วัน

ระบบจะเปิดให้ใช้งานอีกครั้ง

19 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ขอขอบคุณและขออภัยมา ณ ที่นี้