Thai PBS ชวนคนไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน กับกิจกรรม “ASEAN Beyond 2015 หรือเด็กไทยจะไม่ไปอาเซียน”

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 2 สถานีไทยพีบีเอส [ แผนที่ ]

Thai PBS ชวนคนไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน กับกิจกรรม “ASEAN Beyond 2015 หรือเด็กไทยจะไม่ไปอาเซียน” ร่วมคิดร่วมคุยเกี่ยวกับ อาเซียนสนุกสนานกับ Talk Show สร้างแรงบันดาลใจจากนักคิดคนดัง ร่วมวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนมุมมองในหัวข้อ “โรงเรียนไทย (ไม่)ไปอาเซียน” พร้อมกับการรวมตัวของโรงเรียนทางเลือกหลากหลายแห่งของไทยที่จะร่วมกันพัฒนาเด็กนักเรียนไทยสู่อาเซียน วันที่ 22 กันยายน 2555 นี้ ที่ไทยพีบีเอส
 

http://www2.thaipbs.or.th/event/AseanBeyond/


เขียนเมื่อ 21 กันยายน 2555 | อ่าน 2861
เขียนโดย admin

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
เข้าวัดเจริญสติในวันธรรมสวนะ
22/08/2566
เปิดอ่าน 4067
 
พิธีเปิดการอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 3797
 
พิธีเปิด กิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรมน้อมนำกิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธะบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 3929
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรม ค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 3938
 
แห่เทียนพรรษา และบำเพ็ญประโยชน์
16/08/2566
เปิดอ่าน 3788
 
เตรียมงานอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 3723
 
กิจกรรม วงล้อพระธรรมสู่ไตรสิกขา
28/06/2566
เปิดอ่าน 4232
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 13
12/09/2565
เปิดอ่าน 5726
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบัววัด
02/09/2565
เปิดอ่าน 5589
 
วารสารข่าว
17/06/2565
เปิดอ่าน 6276
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th