แจ้งข่าว โรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการอบรมหลักสูตร KFC ณ วีเทรนเฮาส์ เมื่อ วันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2555

โรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Kalayanamit as Facilitator and Coach (KFC) ณ วีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮาส์ กทม. เมื่อวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2555 หากจะนำวิธีปฏิบัติ เรื่อง การถอดบทเรียน และการเป็น Facilitator ไปใช้ปฏิบัติจริงในโรงเรียนของท่าน แล้วมีความประสงค์จะให้ทีมวิทยากรไปเยี่ยมเยียนช่วยเหลือ กรุณาแจ้งวันเวลาจัดกิจกรรม (ควรเป็นช่วงเวลาตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป) ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 โดยการกรอกข้อมูลตามแบบสำรวจที่แนบมานี้ ส่งทาง E-mail ที่ maejong_school@hotmail.com เพื่อทีมวิทยากรจะได้นำไปวางแผนในการออกเยี่ยมเยียนต่อไป

 

แบบสำรวจการจัดกิจกรรมถอดบทเรียน และFacilitator ได้แนบไฟล์มาด้านล่างนี้แล้วครับ

 

สนธิชัย  สมเกตุ

ประธาน ชพท. ผู้แจ้งข่าว


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (22 kb)

เขียนเมื่อ 14 สิงหาคม 2555 | อ่าน 2681
เขียนโดย โรงเรียนบ้านลานคา

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
เข้าวัดเจริญสติในวันธรรมสวนะ
22/08/2566
เปิดอ่าน 3701
 
พิธีเปิดการอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 3424
 
พิธีเปิด กิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรมน้อมนำกิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธะบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 3546
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรม ค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 3564
 
แห่เทียนพรรษา และบำเพ็ญประโยชน์
16/08/2566
เปิดอ่าน 3416
 
เตรียมงานอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 3345
 
กิจกรรม วงล้อพระธรรมสู่ไตรสิกขา
28/06/2566
เปิดอ่าน 3886
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 13
12/09/2565
เปิดอ่าน 5358
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบัววัด
02/09/2565
เปิดอ่าน 5204
 
วารสารข่าว
17/06/2565
เปิดอ่าน 5884
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th