โรงเรียนบ้านหนองเกด เผยแพร่กิจกรรมปฏิบัติบูชาถวายพุทธชยันตี ในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2555

กิจกรรมที่ทำ
        1. นักเรียนและครูทุกคนไปร่วมกิจกรรมที่วัดในวันที่ 4 มิถุนายน 2555 (ทำบุญใส่บาตร) ทุกคนใส่เสื้อสีขาว
        2. เวียนเทียนรอบโบสถ์
        3. ฝึกนั่งสมาธิ  พระสอนการไหว้  สอนธรรมมะต่างๆ  โดยจัดเป็นฐานการเรียนรู้
        4. ทำกิจกรรมตั้งแต่  07.00 น. ถึง 16.00 น. ที่วัดอุดมพลาราม ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์


หมายเหตุ   ทุกวันศุกร์ที่โรงเรียนมีกิจกรรม ศุกร์เสริมธรรม ทุกคนสวมเสื้อสีขาว  คณะครูแต่งชุดขาว โดยตอนเช้าจะแสดงตนเป็นพุทธมามกะ อาราธนาศีล สวดมนต์แผ่เมตตา ในตอนเย็น 15.00 - 16.00 น.จะมีการนั่งสมาธิ สวดมนต์บทยาว (การนั่งสมาธิจะนั่งและทำท่าประกอบเพลง  ดั่งดอกไม้บาน)  
               นางนุชภัช  สิงห์เล็ก   ผู้นำโครงการและรายงาน

 

 

 

 

 

 

 


เขียนเมื่อ 8 มิถุนายน 2555 | อ่าน 8095
เขียนโดย โรงเรียนบ้านลานคา

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 13
12/09/2565
เปิดอ่าน 2072
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบัววัด
02/09/2565
เปิดอ่าน 2003
 
วารสารข่าว
17/06/2565
เปิดอ่าน 2568
 
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
26/05/2565
เปิดอ่าน 2888
 
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนวิถีพุทธ
29/08/2564
เปิดอ่าน 3671
 
กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม
27/06/2564
เปิดอ่าน 4899
 
กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร
27/06/2564
เปิดอ่าน 4790
 
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา? วันมาฆบูชา
27/06/2564
เปิดอ่าน 4681
 
เรียนรู้พุทธสุภาษิต
04/03/2564
เปิดอ่าน 5833
 
กิจกรรมต้านยาเสพติดในโรงเรียน
04/03/2564
เปิดอ่าน 5679
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th