101 ปี โรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคาร

     วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนสายุรี "แจ้งประชาคาร" ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบ ๑๐๑ ปี โดยมีการทำพิธีทางศาสนา พุทธทำบุญตักบาตร และได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน และชุดการแสดงจากศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่าและในงานได้รับเกียรติจากทายาทพระยารัตนภักดี(แจ้ง สุวรรณจินดา) ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิด และทางโรงเรียนนำโดยนายเสรี ยีดอรอแม ผู้อำนวยการโรงเรียน นางนฤษร อโนทัยสถาพร รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสายบุรี"แจ้งประชาคาร" คณะศิษย์เก่าโรงเรียนสายบุรี"แจ้งประชาคาร" ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมเป็นเกียรติในงานสถาปนาโรงเรียนสายบุรี 
"แจ้งประชาคาร" ครบรอบ ๑๐๑ ปี

เขียนเมื่อ 21 กันยายน 2565 | อ่าน 2048
เขียนโดย โรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคาร

  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
เข้าวัดเจริญสติในวันธรรมสวนะ
22/08/2566
เปิดอ่าน 7845
 
พิธีเปิดการอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 7684
 
พิธีเปิด กิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรมน้อมนำกิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธะบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 7787
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรม ค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 7741
 
แห่เทียนพรรษา และบำเพ็ญประโยชน์
16/08/2566
เปิดอ่าน 7552
 
เตรียมงานอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 7525
 
กิจกรรม วงล้อพระธรรมสู่ไตรสิกขา
28/06/2566
เปิดอ่าน 7932
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 13
12/09/2565
เปิดอ่าน 9556
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบัววัด
02/09/2565
เปิดอ่าน 9407
 
วารสารข่าว
17/06/2565
เปิดอ่าน 10114
 
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th