ขอเชิญชวนโรงเรียนวิถีพุทธส่งข่าวสารข้อมูล หรือรูปภาพการจัดกิจกรรมของโรงเรียน เพื่อนำมาลงในเว็บไซต์

ขอเชิญชวนโรงเรียนในชมรมเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธพุทธชยันตีแห่งประเทศไทย (ชพท.) และโรงเรียนวิถีพุทธทุกโรงเรียนส่งข่าวสารข้อมูล หรือรูปภาพการจัดกิจกรรมของโรงเรียน เพื่อนำมาลงในเว็บไซต์ www.vitheebuddha.com โดยหากเป็นข้อความควรมีความยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษเอ 4 ส่งเป็นไฟล์ Microsoft Word และหากมีรูปภาพควรมีประมาณ 3 -4 รูป ส่งเป็นไฟล์ .jpg  .rar  .zip ส่งมาที่ E-mail : maejong_school@hotmail.com

 

สนธิชัย  สมเกตุ

ประธาน ชพท.

30 พฤษภาคม 2555


เขียนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2555 | อ่าน 2491
เขียนโดย โรงเรียนบ้านลานคา

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 13
12/09/2565
เปิดอ่าน 2120
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบัววัด
02/09/2565
เปิดอ่าน 2036
 
วารสารข่าว
17/06/2565
เปิดอ่าน 2602
 
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
26/05/2565
เปิดอ่าน 2923
 
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนวิถีพุทธ
29/08/2564
เปิดอ่าน 3703
 
กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม
27/06/2564
เปิดอ่าน 4927
 
กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร
27/06/2564
เปิดอ่าน 4817
 
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา? วันมาฆบูชา
27/06/2564
เปิดอ่าน 4706
 
เรียนรู้พุทธสุภาษิต
04/03/2564
เปิดอ่าน 5863
 
กิจกรรมต้านยาเสพติดในโรงเรียน
04/03/2564
เปิดอ่าน 5711
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th