การสอบชิงทุน วัฒน มุทิตาเจริญ ณ โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 ดร.ธวัลรัตน์  ธีฆะพร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม พร้อมด้วยนางสาวสาวิตรี เมืองช้าง และนางสาวปรีชยา  มาอินทร์ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการสอบชิงทุน วัฒน มุทิตาเจริญ ณ โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี โดยผลการสอบชิงทุนการศึกษา เป็นดังนี้
1. ด.ช.วงศกร  พันธุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบได้ลำดับที่ 3
2.ด.ช.ราชวัติ  ปรีชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สอบได้ลำดับที่ 2
3. ด.ช.ชนกนันท์  รักถนอม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบได้ลำดับที่ 11

 

เขียนเมื่อ 29 มิถุนายน 2565 | อ่าน 1025
เขียนโดย โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม

  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
เข้าวัดเจริญสติในวันธรรมสวนะ
22/08/2566
เปิดอ่าน 8343
 
พิธีเปิดการอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 8229
 
พิธีเปิด กิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรมน้อมนำกิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธะบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 8313
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรม ค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 8254
 
แห่เทียนพรรษา และบำเพ็ญประโยชน์
16/08/2566
เปิดอ่าน 8044
 
เตรียมงานอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 8055
 
กิจกรรม วงล้อพระธรรมสู่ไตรสิกขา
28/06/2566
เปิดอ่าน 8477
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 13
12/09/2565
เปิดอ่าน 10073
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบัววัด
02/09/2565
เปิดอ่าน 9934
 
วารสารข่าว
17/06/2565
เปิดอ่าน 10644
 
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th