พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนโกสัมพีวิทยาวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ ภรรยาของคุณเสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ (บริษัทเฉาก๋วยชากังราว) โดยมีผ้าป่าสามัคคีของนักเรียน

ด้านที่ ๓ การเรียนการสอน
ข้อ ๔ นักเรียนครูและผู้บริหารทุกคน ปฏิบัติศาสนกิจพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
ประกอบศาสนพิธีโดยมัคนายกน้อยเป็นผู้นำขั้นตอนต่างๆในการประกอบศาสนพิธี
ขั้นที่ ๑ การกราบคณะสงฆ์
ขั้นที่ ๒ การจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
ขั้นที่ ๓ การอาราธนาศีล ๕ ขอศีล ๕
ขั้นที่ ๔ การกล่าวคำอาราธนาพระปริตร
ขั้นที่ ๕ การถวายสังฆทาน การทอดผ้าป่า การถวายปัจจัย
ขั้นที่ ๖ การกรวดน้ำและอุทิศส่วนกุศล
ขั้นที่ ๗ เสร็จพิธีสงฆ์ หัวหน้ามัคนายกขอเชิญทุกท่านกราบพระรัตนตรัย
 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (54.84 kb)

เขียนเมื่อ 9 มิถุนายน 2565 | อ่าน 779
เขียนโดย โกสัมพีวิทยา

  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
เข้าวัดเจริญสติในวันธรรมสวนะ
22/08/2566
เปิดอ่าน 8346
 
พิธีเปิดการอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 8230
 
พิธีเปิด กิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรมน้อมนำกิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธะบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 8315
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรม ค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 8260
 
แห่เทียนพรรษา และบำเพ็ญประโยชน์
16/08/2566
เปิดอ่าน 8048
 
เตรียมงานอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 8060
 
กิจกรรม วงล้อพระธรรมสู่ไตรสิกขา
28/06/2566
เปิดอ่าน 8479
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 13
12/09/2565
เปิดอ่าน 10077
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบัววัด
02/09/2565
เปิดอ่าน 9937
 
วารสารข่าว
17/06/2565
เปิดอ่าน 10645
 
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th