กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ด้วยโรงเรียนบ้านนนาทราย  ได้กำหนดการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู  ปีการศึกษษ  ๒๕๖๕  ในวันพฤหัสบดีที่  ๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕  เวลา  ๐๙.๐๐น.-๑๕.๐๐น.  ณ  หอประชุมโรงเรียนบ้านนาทราย  เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู  แสดงความกตัญญูกตเวที  และระลึกถึงพระคุณของครูผู้สอน  

เขียนเมื่อ 7 มิถุนายน 2565 | อ่าน 403
เขียนโดย โรงเรียนบ้านนาทราย

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 13
12/09/2565
เปิดอ่าน 2111
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบัววัด
02/09/2565
เปิดอ่าน 2024
 
วารสารข่าว
17/06/2565
เปิดอ่าน 2596
 
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
26/05/2565
เปิดอ่าน 2918
 
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนวิถีพุทธ
29/08/2564
เปิดอ่าน 3697
 
กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม
27/06/2564
เปิดอ่าน 4922
 
กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร
27/06/2564
เปิดอ่าน 4811
 
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา? วันมาฆบูชา
27/06/2564
เปิดอ่าน 4700
 
เรียนรู้พุทธสุภาษิต
04/03/2564
เปิดอ่าน 5854
 
กิจกรรมต้านยาเสพติดในโรงเรียน
04/03/2564
เปิดอ่าน 5704
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th