อธิการบดีร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพุทธชยันตี ณ ทำเนียบรัฐบาล

วันนี้ (๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕) พระธรรมโกศาจารย์, ศ.ดร. อธิการบดี พร้อมด้วยพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น ๕ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อพิจารณาแนวทางในการจัดทำธงสัญลักษณ์ ฉลองพุทธชยันตี และกรอบแผนงานการดำเนินงาน และโครงการต่างที่สัมพันธ์กัน

ในการประชุมครังนี้ นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ รองนายกฯ เป็นประธานการประชุม โดยมี สมเด็จพระวันรัต นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ศ.ดร.ธงทอง จันทรางสุ ปลัดประจำสำนักนายกฯ และนายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ เข้าร่วมกว่า ๘๐ รูป/คน ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ กล่าวว่า "ในฐานะพุทธศาสนิกชน และในนามของรัฐบาลไทย มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะเป็นแกนหลักในการร่วมจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ และสมเกียรติ เนื่องในโอกาสที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และนำแสวงสว่างมาเป็นเครื่องชี้นำทางในการประพฤติปฏิบัติของมวลพุทธศาสนิกชน ในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยจะถือโอกาสจัดงานทั้งในระดับจังหวัด ซึ่งมีทั้งผู้ว่า และอบจ. ระดับอำเภอ และระดับตำบล จะร่วมระดมสรรพกำลังพุทธศาสนิกชนทั่วทั้งประเทศไทยจัดงานทั่วทั้งประเทศไทย และจะถือโอกาสนี้ เชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน"

ในขณะที่พระธรรมโกศาจารย์, ศ.ดร. อธิการบดี ในฐานะประธานสมาคมวิสาขบูชาโลก กล่าวว่า "ในฐานะที่มหาจุฬาฯ ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลไทย และมหาเถรสมาคมให้เป็นผู้ดำเนินการหลักในการจัดกิจกรรมนานาชาตินั้น จะถือโอกาสนี้ ในการเชิญชาวพุทธทั่วโลกมาร่วมจัดงานเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม การสัมมนานานาชาติในวันที่ ๑ และพิธีปิด ณ สหประชาชาติ ราชดำเนิน ในช่วงเย็นจะเป็นการเวียนเทียน และสวดมนต์ร่วมกัน ณ พุทธมณฑล ซึ่งเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก"

อนึ่ง สำหรับความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดงานวิสาขบูชาโลกครั้งนี้ พระธรรมโกศาจารย์, ศ.ดร. อธิการบดี ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานในส่วนของมหาจุฬาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สำนักงานอธิการบดี ห้อง ๔๐๑ ในขณะที่ฝ่ายเลขานุการได้ส่งหนังสือเชิญชาวพุทธทั่วโลกกว่า ๘๗ ประเทศแล้ว ซึ่งมีจำนวนพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกกว่า ๑๗๐๐ รูป/คน เตรียมเดินทางมาร่วมเฉลิมฉลอง ณ ประเทศไทยตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ถึง ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕


 

แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขียนเมื่อ 31 มีนาคม 2555 | อ่าน 3156
เขียนโดย admin

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
เข้าวัดเจริญสติในวันธรรมสวนะ
22/08/2566
เปิดอ่าน 2436
 
พิธีเปิดการอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 2195
 
พิธีเปิด กิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรมน้อมนำกิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธะบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 2292
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรม ค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 2304
 
แห่เทียนพรรษา และบำเพ็ญประโยชน์
16/08/2566
เปิดอ่าน 2180
 
เตรียมงานอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 2103
 
กิจกรรม วงล้อพระธรรมสู่ไตรสิกขา
28/06/2566
เปิดอ่าน 2605
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 13
12/09/2565
เปิดอ่าน 4129
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบัววัด
02/09/2565
เปิดอ่าน 3938
 
วารสารข่าว
17/06/2565
เปิดอ่าน 4586
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th