กิจกรรมวัวิสาขบูชา ๕๘

กำหนดการปฏิบัติธรรมเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ วัดสระทองบ้านบัว ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ........................................... วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. รับบริจาคจตุปัจจัย และเครื่องประกอบการกวนข้าวมธุปายาส จากพี่น้องชาวบ้านบัวและผู้มีจิตศรัทธา เวลา ๑๐.๐๐ น. เตรียมเครื่องประกอบการกวนข้าวมธุปายาส ตลอดทั้งวัน วันอาทิตย์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๐๐ น. พิธีบวชชีพราหมณ์ เวลา ๑๒.๓๐ น. พิธีกวนข้าวมธุปายาส (ข้าวทิพย์) เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น เวลา ๒๐.๐๐ น. พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ วันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน ¬๒๕๕๘ เวลา ๐๔.๓๐ น. ทำวัตรเช้า เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีตักบาตรและถวายข้าวมธุปายาส พร้อมทั้งภัตตราหารเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลกปฐมนิเทศ และแนวปฏิบัติต่างๆ เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล เวลา ๑๓.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม (แรลลี่วิถีพุทธ) เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น เวลา ๑๙.๓๐ น. เวียนเทียนรอบอุโบสถ เวลา ๒๐.๐๐ น. ร่สมฟังพระธรรมเทศนา (ปุจฉา – วิสัชนา ๒ ธรรมมาสน์) วันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๔.๐๐ น. ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว เวลา ๐๔.๓๐ น. ทำวัตรเช้าร่วม ธรรมะรับอรุณ เวลา ๐๖.๐๐ น. พิธีมอบเกียรติบัตร ปิดโครงการ ลาศีล เดินทางกลับบ้าน หมายเหตุ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาโดยพร้อมเพรียงกัน และร่วมเป็นเจ้าภาพการกวนข้าวมธุปายาส (ข้าวทิพย์).......ขออนุโมทนาสาธุการ ให้ผู้ร่วมงานในครั้งนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลนานเทอญ....สาธุ

ลิ้งดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด

ไฟล์ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด (144 kb)

เขียนเมื่อ 12 มิถุนายน 2558 | อ่าน 1559
โดย โรงเรียนบ้านบัว

 
 

ไฟล์ดาวน์โหลดอื่นๆ
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th