คณะสงฆ์ภาค 1 (541)
คณะสงฆ์ภาค 2 (667)
คณะสงฆ์ภาค 3 (728)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,505)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,052)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,317)
คณะสงฆ์ภาค 7 (925)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,624)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,648)
    กาฬสินธุ์ (548)
    ขอนแก่น (843)
    มหาสารคาม (582)
    ร้อยเอ็ด (675)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,589)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,476)
คณะสงฆ์ภาค 12 (806)
คณะสงฆ์ภาค 13 (761)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,168)
คณะสงฆ์ภาค 15 (851)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,007)
คณะสงฆ์ภาค 17 (295)
คณะสงฆ์ภาค 18 (622)

รวม 23,582 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 10/06/2566
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านห้วยยาง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 9 มิถุนายน 2566 14:21:42
2   โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 29 พฤษภาคม 2566 10:57:47
3   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 5 มีนาคม 2566 11:11:54
4   โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
ขอนแก่น
สพม.สพม. ขอนแก่น  27 มกราคม 2566 17:10:11
5   โรงเรียนขัวเรียงศึกษา
ขอนแก่น
สพม.สพม. ขอนแก่น  14 พฤศจิกายน 2565 22:19:07
6   โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 15 กันยายน 2565 14:10:37
7   กุดจิกวิทยาคาร
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 14 กันยายน 2565 14:36:45
8   โรงเรียนบ้านหลุบคา
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 14 กันยายน 2565 13:59:52
9   บ้านเหล่าโนนคูณ
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 13 กันยายน 2565 15:17:43
10   โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 12 กันยายน 2565 21:20:45
11   โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 12 กันยายน 2565 15:06:18
12   โรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 24 สิงหาคม 2565 11:07:35
13   บ้านหนองหว้าสุขใจ
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 19 สิงหาคม 2565 11:44:09
14   โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 สิงหาคม 2565 14:00:07
15   โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 13 สิงหาคม 2565 10:06:29
16   ชุมชนนามะเขือวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 9 สิงหาคม 2565 09:57:24
17   บ้านบึงกลาง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 8 สิงหาคม 2565 09:17:11
18   บ้านแดงโนนสว่าง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 7 สิงหาคม 2565 19:15:07
19   โรงเรียนนาจานศึกษา
ขอนแก่น
สพม.สพม. ขอนแก่น  4 สิงหาคม 2565 16:53:08
20   โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 25 มิถุนายน 2565 18:33:51
21   โรงเรียนบ้านโพธิ์ไชย
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 25 มิถุนายน 2565 16:50:21
22   โรงเรียนบ้านชีกกค้อ
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 25 มิถุนายน 2565 11:26:36
23   โรงเรียนปอแดงวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 24 มิถุนายน 2565 22:16:06
24   โรงเรียนบ้านโนนสง่า
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 24 มิถุนายน 2565 20:09:05
25   โรงเรียนบัวเหลืองสาขาบ้านหนองบัว
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 24 มิถุนายน 2565 15:06:50
26   โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 23 มิถุนายน 2565 15:12:13
27   โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 23 มิถุนายน 2565 10:12:45
28   โรงเรียนบ้านโนนอำนวย
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 23 มิถุนายน 2565 10:09:52
29   โรงเรียนบ้านชัยศรีสุข
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 23 มิถุนายน 2565 09:28:21
30   นางามแก่นลำดวนวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 22 มิถุนายน 2565 10:33:52
31   โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 22 มิถุนายน 2565 08:39:14
32   บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 21 มิถุนายน 2565 20:05:07
33   โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 21 มิถุนายน 2565 16:34:45
34   โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 21 มิถุนายน 2565 10:29:10
35   โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 20 มิถุนายน 2565 21:44:15
36   โรงเรียนบ้านคำแคน
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 20 มิถุนายน 2565 15:46:05
37   กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 20 มิถุนายน 2565 14:14:38
38   โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 20 มิถุนายน 2565 09:58:46
39   นาค้อวิทยาคม
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 20 มิถุนายน 2565 09:40:37
40   โรงเรียนสำราญ-ประภาศรี
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 20 มิถุนายน 2565 09:33:37
41   โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 19 มิถุนายน 2565 15:31:37
42   โรงเรียนบ้านดอนบม
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 17 มิถุนายน 2565 15:21:56
43   โรงเรียนประชารัฐศึกษา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 17 มิถุนายน 2565 14:53:31
44   บ้านมูลนาค
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 17 มิถุนายน 2565 14:53:20
45   โรงเรียนบ้านหนองแซง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 17 มิถุนายน 2565 14:16:12
46   โรงเรียบ้านขามป้อมดงเย็น
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 17 มิถุนายน 2565 13:42:46
47   โรงเรียนบ้านหนองโก
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 14 มิถุนายน 2565 14:50:54
48   บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 14 มิถุนายน 2565 12:28:49
49   หนองเรือวิทยา
ขอนแก่น
สพม.สพม. ขอนแก่น  13 มิถุนายน 2565 10:14:43
50   บ้านแขม
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 13 มิถุนายน 2565 09:52:01


ทั้งหมด 2,648 รายการ 1 / 53
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th