คณะสงฆ์ภาค 1 (548)
คณะสงฆ์ภาค 2 (672)
คณะสงฆ์ภาค 3 (725)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,498)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,048)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,306)
คณะสงฆ์ภาค 7 (915)
    เชียงใหม่ (543)
    แม่ฮ่องสอน (221)
    ลำพูน (151)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,627)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,661)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,601)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,476)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
คณะสงฆ์ภาค 13 (767)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,164)
คณะสงฆ์ภาค 15 (845)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,030)
คณะสงฆ์ภาค 17 (296)
คณะสงฆ์ภาค 18 (624)

รวม 23,617 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 04/03/2567
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
51   โรงเรียนบ้านกอกหลวง
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 10:03:12
52   โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 09:35:49
53   โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 08:55:11
54   โรงเรียนบ้านกลอเซโล
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 08:19:13
55   โรงเรียนบ้านส้มป่อย
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 13 กันยายน 2563 12:13:20
56   โรงเรียนบ้านกะริคี
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 13 กันยายน 2563 11:10:20
57   โรงเรียนบ้านแม่ลาย
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 13 กันยายน 2563 08:01:23
58   โรงเรียนบ้านเสาหิน
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 12 กันยายน 2563 18:37:46
59   บ้านห้วยวอก
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 12 กันยายน 2563 18:35:28
60   โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 12 กันยายน 2563 14:57:12
61   บ้านกอมูเดอ
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 11 กันยายน 2563 10:46:45
62   บ้านห้วยปางผาง
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 10 กันยายน 2563 11:12:21
63   โรงเรียนบ้านห้วยกองมูลสาขาบ้านห้วยทิชะ
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 9 กันยายน 2563 13:35:34
64   โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 9 กันยายน 2563 10:35:42
65   โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 8 กันยายน 2563 16:19:20
66   บ้านห้วยกองมูล สาขาขุนแม่คะตวน
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 8 กันยายน 2563 15:44:19
67   โรงเรียนบ้านแม่ออก
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 8 กันยายน 2563 14:41:30
68   รร.บ้านหนองม่วน
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 8 กันยายน 2563 14:21:50
69   บ้านโปง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 8 กันยายน 2563 12:05:46
70   บ้านแม่อมลาน
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 8 กันยายน 2563 09:16:28
71   โรงเรียนล่องแพวิทยา
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 7 กันยายน 2563 14:48:12
72   โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 7 กันยายน 2563 11:27:03
73   โรงเรียนบ้านหัวฝาย
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 6 กันยายน 2563 15:53:35
74   โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
ลำพูน
สพม.สพม. ลำปาง ลำพูน  31 สิงหาคม 2563 22:27:53
75   โรงเรียนบ้านขุนวง
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 30 สิงหาคม 2563 10:08:23
76   โรงเรียนต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 17 สิงหาคม 2563 09:36:36
77   โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 15 สิงหาคม 2563 22:24:06
78   โรงเรียนวัดสันป่าค่า
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 14 สิงหาคม 2563 15:12:29
79   โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ลำพูน
สพม.สพม. ลำปาง ลำพูน  12 สิงหาคม 2563 14:13:00
80   โรงเรียนบ้านแม่ใจ
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 10 สิงหาคม 2563 14:44:05
81   บ้านแม่ตูบ
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 24 กรกฎาคม 2563 12:58:27
82   โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 24 กรกฎาคม 2563 12:34:44
83   บ้านแม่สะเต
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 24 กรกฎาคม 2563 12:34:38
84   โรงเรียนบ้านแม่หลุย
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 24 กรกฎาคม 2563 09:39:54
85   โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 24 พฤษภาคม 2563 23:07:38
86   โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 17 พฤษภาคม 2563 22:36:20
87   โรงเรียนบ้านแม่โต๋
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 5 พฤษภาคม 2563 21:10:20
88   โรงเรียนบ้านน้ำริน
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 5 พฤษภาคม 2563 14:19:57
89   โรงเรียนรัปปาปอร์ต(ตชด.บำรุงที๙๒)
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 5 พฤษภาคม 2563 12:35:42
90   โรงเรียนบ้านโป่ง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 3 พฤษภาคม 2563 21:31:22
91   โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 3 พฤษภาคม 2563 14:39:16
92   โรงเรียนป่าแป๋วิทยา
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 3 พฤษภาคม 2563 08:42:00
93   โรงเรียนวัดยั้งเมิน
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 2 พฤษภาคม 2563 19:28:23
94   โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 22 เมษายน 2563 23:05:15
95   โรงเรียนสันมหาพนวิทยา
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 21 เมษายน 2563 11:45:55
96   โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 28 มีนาคม 2563 10:44:51
97   บ้านเด่นใหม่
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 13 กันยายน 2562 13:23:16
98   บ้านห้วยปมฝาด
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 11 มิถุนายน 2562 11:11:46
99   โรงเรียนบ้านห้วยแหน
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 10 มิถุนายน 2562 11:16:16
100   อนุบาลวังดิน
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 7 มิถุนายน 2562 18:17:22


ทั้งหมด 915 รายการ 2 / 19
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th