คณะสงฆ์ภาค 1 (547)
คณะสงฆ์ภาค 2 (672)
คณะสงฆ์ภาค 3 (725)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,498)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,048)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,306)
คณะสงฆ์ภาค 7 (915)
    เชียงใหม่ (543)
    แม่ฮ่องสอน (221)
    ลำพูน (151)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,627)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,661)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,601)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,476)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
คณะสงฆ์ภาค 13 (767)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,164)
คณะสงฆ์ภาค 15 (845)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,030)
คณะสงฆ์ภาค 17 (296)
คณะสงฆ์ภาค 18 (624)

รวม 23,616 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 28/02/2567
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
901   โรงเรียนบ้านไร่
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 23 ธันวาคม 2554 13:44:45
902   โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง)
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 23 ธันวาคม 2554 12:57:23
903   โรงเรียนพร้าววิทยาคม
เชียงใหม่
สพม.สพม. เชียงใหม่  23 ธันวาคม 2554 11:48:39
904   โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 23 ธันวาคม 2554 11:31:33
905   โรงเรียนบ้านแปลง 5
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 23 ธันวาคม 2554 10:12:02
906   โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 23 ธันวาคม 2554 09:53:01
907   โรงเรียนบ้านบ่อหิน
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 22 ธันวาคม 2554 20:52:25
908   โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 22 ธันวาคม 2554 15:14:13
909   โรงเรียนบ้านป่าจี้
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 22 ธันวาคม 2554 14:58:53
910   โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 22 ธันวาคม 2554 14:53:21
911   โรงเรียนบ้านแม่สะนาม
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 22 ธันวาคม 2554 14:23:41
912   โรงเรียนบ้านตาลเหนือ
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 22 ธันวาคม 2554 12:48:08
913   โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 22 ธันวาคม 2554 09:44:48
914   โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 21 ธันวาคม 2554 19:31:11
915   โรงเรียนบ้านบงตัน
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 21 ธันวาคม 2554 14:35:32


ทั้งหมด 915 รายการ 19 / 19
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th