คณะสงฆ์ภาค 1 (548)
คณะสงฆ์ภาค 2 (672)
คณะสงฆ์ภาค 3 (725)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,498)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,048)
    ตาก (244)
    พิษณุโลก (305)
    สุโขทัย (284)
    อุตรดิตถ์ (215)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,306)
คณะสงฆ์ภาค 7 (915)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,627)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,661)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,601)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,476)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
คณะสงฆ์ภาค 13 (767)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,164)
คณะสงฆ์ภาค 15 (845)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,030)
คณะสงฆ์ภาค 17 (296)
คณะสงฆ์ภาค 18 (624)

รวม 23,617 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 04/03/2567
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
151   บ้านน้ำหอม
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 15:40:46
152   โรงเรียนบ้านอู่หู่
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 15:27:06
153   โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 15:10:28
154   บ้านสามหมื่น
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 15:01:31
155   บ้านแม่ตาว
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 14:53:15
156   บ้านห้วยปลาหลด
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 14:44:09
157   บ้านธงชัย
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 14:36:11
158   บ้านแม่ตาวใหม่
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 14:26:58
159   บ้านแม่ปะเหนือ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 14:17:41
160   บ้านหัวฝาย
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 14:05:41
161   บ้านท่าอาจ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 13:48:08
162   บ้านวังตะเคียน
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 13:35:54
163   โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 24 มิถุนายน 2560 21:26:29
164   โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 22 มิถุนายน 2560 15:25:31
165   โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 20 มิถุนายน 2560 09:36:42
166   โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
ตาก
สพป.ตาก เขต2 13 มิถุนายน 2560 18:18:46
167   โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
ตาก
สพป.ตาก เขต2 6 กันยายน 2559 09:38:04
168   โรงเรียนวัดดงสระแก้ว
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 29 สิงหาคม 2559 19:51:05
169   โรงเรียนบ้านสุเม่น
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 20 สิงหาคม 2559 20:02:04
170   โรงเรียนบ้านพะละ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 6 สิงหาคม 2559 13:19:52
171   โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 30 ธันวาคม 2554 11:51:21
172   โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์)
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 28 ธันวาคม 2554 13:43:46
173   โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:00:40
174   โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 15 มิถุนายน 2559 23:12:49
175   โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 15 มิถุนายน 2559 23:04:22
176   โรงเรียนบ้านสันป่าป๋วย
ตาก
สพป.ตาก เขต1 15 มิถุนายน 2559 10:36:37
177   โรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์)
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 23 ธันวาคม 2554 08:51:03
178   โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
ตาก
สพป.ตาก เขต1 15 มิถุนายน 2559 09:12:16
179   โรงเรียนบ้านแยง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 14 มิถุนายน 2559 16:19:27
180   โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก
ตาก
สพป.ตาก เขต1 7 มิถุนายน 2559 14:27:46
181   โรงเรียนวังหวายวิทยาคม
ตาก
สพป.ตาก เขต1 7 มิถุนายน 2559 09:54:12
182   โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 10 พฤษภาคม 2559 11:14:52
183   โรงเรียนบ้านป่ายางใต้
ตาก
สพป.ตาก เขต1 16 กันยายน 2558 12:29:31
184   โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒
สุโขทัย
สพม.สพม. สุโขทัย  16 กันยายน 2558 11:27:39
185   โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม
ตาก
สพป.ตาก เขต1 15 กันยายน 2558 19:46:59
186   โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม
ตาก
สพป.ตาก เขต1 15 กันยายน 2558 16:45:21
187   โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลลอนุสรณ์)
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 15 กันยายน 2558 13:29:00
188   โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 14 กันยายน 2558 21:25:20
189   โรงเรียนบ้านวังตำลึง
ตาก
สพป.ตาก เขต1 14 กันยายน 2558 20:19:31
190   โรงเรียนวังทองวิทยา
สุโขทัย
สพม.สพม. สุโขทัย  14 กันยายน 2558 11:47:40
191   โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม
สุโขทัย
สพม.สพม. สุโขทัย  13 กันยายน 2558 21:04:33
192   โรงเรียนบ้านหนองปลิง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 27 สิงหาคม 2558 13:19:26
193   โรงเรียนบ้านคลองกะชี
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 27 สิงหาคม 2558 11:47:46
194   โรงเรียนวังประจบวิทยาคม
ตาก
สพม.สพม. ตาก  24 สิงหาคม 2558 10:56:27
195   โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
ตาก
สพป.ตาก เขต2 23 สิงหาคม 2558 16:33:46
196   โรงเรียนวัดคลองนาพง
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 20 สิงหาคม 2558 14:12:16
197   โรงเรียนวัดเต่าทอง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 18 สิงหาคม 2558 13:47:05
198   โรงเรียนห้วยปลาไหล
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 17 สิงหาคม 2558 13:35:24
199   โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 17 สิงหาคม 2558 09:34:58
200   โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม
ตาก
สพม.สพม. ตาก  15 สิงหาคม 2558 06:21:19


ทั้งหมด 1,048 รายการ 4 / 21
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th