คณะสงฆ์ภาค 1 (542)
คณะสงฆ์ภาค 2 (668)
คณะสงฆ์ภาค 3 (728)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,507)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,053)
    ตาก (238)
    พิษณุโลก (305)
    สุโขทัย (295)
    อุตรดิตถ์ (215)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,323)
คณะสงฆ์ภาค 7 (925)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,626)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,649)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,583)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,469)
คณะสงฆ์ภาค 12 (807)
คณะสงฆ์ภาค 13 (760)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,169)
คณะสงฆ์ภาค 15 (853)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,002)
คณะสงฆ์ภาค 17 (295)
คณะสงฆ์ภาค 18 (622)

รวม 23,581 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30/05/2566
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
101   โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 10:59:05
102   โรงเรียนบ้านสันติสุข
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 10:51:55
103   บ้านธารชะอม
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 20 กรกฎาคม 2563 14:48:18
104   โรงเรียนบ้านวังธาร
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 10 มิถุนายน 2563 15:09:16
105   บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 18 พฤษภาคม 2563 21:34:17
106   โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 18 พฤษภาคม 2563 11:55:57
107   โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 13 พฤษภาคม 2563 09:40:14
108   บ้านหนองยาว
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 12 พฤษภาคม 2563 19:33:58
109   โรงเรียนบ้านทับผึ้ง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 12 พฤษภาคม 2563 17:17:06
110   บ้านท่าวิเศษ
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 7 พฤษภาคม 2563 10:14:55
111   โรงเรียนบ้านผาเวียง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 4 พฤษภาคม 2563 21:04:36
112   โรงเรียนบ้านเขาทอง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 4 พฤษภาคม 2563 14:24:00
113   โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 4 พฤษภาคม 2563 14:16:48
114   โรงเรียนวัดดอนสัก
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 3 พฤษภาคม 2563 15:51:04
115   โรงเรียนบ้านซ่าน
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 3 พฤษภาคม 2563 09:28:16
116   บ้านวังลึก(ยุวนาฏชนูทิศ)
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 24 เมษายน 2563 10:35:33
117   โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 23 เมษายน 2563 14:20:02
118   โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 เมษายน 2563 21:31:08
119   โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 เมษายน 2563 18:19:45
120   โรงเรียนวัดปากคลองช้าง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 เมษายน 2563 15:15:08
121   โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 21 เมษายน 2563 12:36:47
122   โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 10 มีนาคม 2563 16:05:21
123   วัดคุ้งยาง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 25 กันยายน 2562 13:27:22
124   บ้านหนองมะเกลือ
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 23 สิงหาคม 2562 13:46:51
125   โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สาขาบ้านตะพิเดอ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 22 สิงหาคม 2562 03:53:01
126   ด่านแม่คำมัน
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 13 มิถุนายน 2562 14:35:26
127   โรงเรียนบ้านบุ่งปลาฝา
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 11 มิถุนายน 2562 12:42:29
128   โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์)
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 15 พฤษภาคม 2562 10:48:02
129   โรงเรียนวัดหอกลอง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 4 มีนาคม 2562 22:34:02
130   บ้านโคกวังสาร
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 14 กันยายน 2561 09:35:44
131   บ้านปากรอง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 22 สิงหาคม 2561 23:06:28
132   โรงเรียนบ้านห้วยโป้
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 20 สิงหาคม 2561 19:33:35
133   โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
อุตรดิตถ์
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  9 มิถุนายน 2561 16:59:23
134   โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 25 พฤษภาคม 2561 20:34:15
135   โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 25 กันยายน 2560 13:27:29
136   โรงเรียนบ้านน้ำตาก
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 20 กันยายน 2560 13:12:01
137   โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง
ตาก
สพป.ตาก เขต2 18 กันยายน 2560 13:23:45
138   โรงเรียนบ้านท่านางงาม
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 18 กันยายน 2560 10:42:57
139   โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
ตาก
สพป.ตาก เขต2 15 กันยายน 2560 13:18:09
140   โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์)
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 28 มิถุนายน 2560 13:06:54
141   บ้านแม่กลองน้อย
ตาก
สพป.ตาก เขต2 27 มิถุนายน 2560 18:48:06
142   บ้านร่มเกล้า 3
ตาก
สพป.ตาก เขต2 26 มิถุนายน 2560 18:24:26
143   รวมไทยพัฒนา 3
ตาก
สพป.ตาก เขต2 26 มิถุนายน 2560 18:13:07
144   บ้านขุนห้วยช่องแคบ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 26 มิถุนายน 2560 17:59:22
145   บ้านแม่พลู
ตาก
สพป.ตาก เขต2 26 มิถุนายน 2560 17:17:51
146   โรงเรียนบ้านเซอทะ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 26 มิถุนายน 2560 13:26:24
147   บ้านแม่โพ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 15:56:02
148   บ้านแม่ออกผารู
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 15:49:57
149   บ้านน้ำหอม
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 15:40:46
150   โรงเรียนบ้านอู่หู่
ตาก
สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 15:27:06


ทั้งหมด 1,053 รายการ 3 / 22
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th