คณะสงฆ์ภาค 1 (549)
คณะสงฆ์ภาค 2 (672)
คณะสงฆ์ภาค 3 (729)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,495)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,046)
    ตาก (245)
    พิษณุโลก (306)
    สุโขทัย (280)
    อุตรดิตถ์ (215)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,307)
คณะสงฆ์ภาค 7 (918)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,628)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,669)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,608)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,476)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
คณะสงฆ์ภาค 13 (769)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,165)
คณะสงฆ์ภาค 15 (844)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,039)
คณะสงฆ์ภาค 17 (298)
คณะสงฆ์ภาค 18 (625)

รวม 23,651 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 17/06/2567
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
101   โรงเรียนวัดแสนตอ
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 11:39:15
102   โรงเรียนบ้านนาขุนไกร
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 11:37:22
103   บ้านดอนจันทร์
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 11:28:55
104   โรงเรียนบ้านลำโชค
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 11:08:41
105   โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 11:02:55
106   โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 10:59:05
107   โรงเรียนบ้านสันติสุข
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 10:51:55
108   บ้านธารชะอม
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 20 กรกฎาคม 2563 14:48:18
109   โรงเรียนบ้านวังธาร
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 10 มิถุนายน 2563 15:09:16
110   บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 18 พฤษภาคม 2563 21:34:17
111   โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 18 พฤษภาคม 2563 11:55:57
112   โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 13 พฤษภาคม 2563 09:40:14
113   บ้านหนองยาว
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 12 พฤษภาคม 2563 19:33:58
114   โรงเรียนบ้านทับผึ้ง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 12 พฤษภาคม 2563 17:17:06
115   บ้านท่าวิเศษ
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 7 พฤษภาคม 2563 10:14:55
116   โรงเรียนบ้านผาเวียง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 4 พฤษภาคม 2563 21:04:36
117   โรงเรียนบ้านเขาทอง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 4 พฤษภาคม 2563 14:24:00
118   โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 4 พฤษภาคม 2563 14:16:48
119   โรงเรียนวัดดอนสัก
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 3 พฤษภาคม 2563 15:51:04
120   โรงเรียนบ้านซ่าน
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 3 พฤษภาคม 2563 09:28:16
121   บ้านวังลึก(ยุวนาฏชนูทิศ)
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 24 เมษายน 2563 10:35:33
122   โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 23 เมษายน 2563 14:20:02
123   โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 เมษายน 2563 21:31:08
124   โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 เมษายน 2563 18:19:45
125   โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 21 เมษายน 2563 12:36:47
126   โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 10 มีนาคม 2563 16:05:21
127   วัดคุ้งยาง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 25 กันยายน 2562 13:27:22
128   บ้านหนองมะเกลือ
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 23 สิงหาคม 2562 13:46:51
129   โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สาขาบ้านตะพิเดอ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 22 สิงหาคม 2562 03:53:01
130   ด่านแม่คำมัน
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 13 มิถุนายน 2562 14:35:26
131   โรงเรียนบ้านบุ่งปลาฝา
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 11 มิถุนายน 2562 12:42:29
132   โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์)
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 15 พฤษภาคม 2562 10:48:02
133   โรงเรียนวัดหอกลอง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 4 มีนาคม 2562 22:34:02
134   บ้านโคกวังสาร
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 14 กันยายน 2561 09:35:44
135   บ้านปากรอง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 22 สิงหาคม 2561 23:06:28
136   โรงเรียนบ้านห้วยโป้
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 20 สิงหาคม 2561 19:33:35
137   โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
อุตรดิตถ์
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  9 มิถุนายน 2561 16:59:23
138   โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 25 พฤษภาคม 2561 20:34:15
139   โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 25 กันยายน 2560 13:27:29
140   โรงเรียนบ้านน้ำตาก
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 20 กันยายน 2560 13:12:01
141   โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง
ตาก
สพป.ตาก เขต2 18 กันยายน 2560 13:23:45
142   โรงเรียนบ้านท่านางงาม
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 18 กันยายน 2560 10:42:57
143   โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6
ตาก
สพป.ตาก เขต2 15 กันยายน 2560 13:18:09
144   โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์)
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 28 มิถุนายน 2560 13:06:54
145   บ้านแม่กลองน้อย
ตาก
สพป.ตาก เขต2 27 มิถุนายน 2560 18:48:06
146   บ้านร่มเกล้า 3
ตาก
สพป.ตาก เขต2 26 มิถุนายน 2560 18:24:26
147   รวมไทยพัฒนา 3
ตาก
สพป.ตาก เขต2 26 มิถุนายน 2560 18:13:07
148   บ้านขุนห้วยช่องแคบ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 26 มิถุนายน 2560 17:59:22
149   บ้านแม่พลู
ตาก
สพป.ตาก เขต2 26 มิถุนายน 2560 17:17:51
150   โรงเรียนบ้านเซอทะ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 26 มิถุนายน 2560 13:26:24


ทั้งหมด 1,046 รายการ 3 / 21
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th