คณะสงฆ์ภาค 1 (548)
คณะสงฆ์ภาค 2 (672)
คณะสงฆ์ภาค 3 (725)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,499)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,048)
    ตาก (244)
    พิษณุโลก (305)
    สุโขทัย (284)
    อุตรดิตถ์ (215)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,306)
คณะสงฆ์ภาค 7 (915)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,627)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,668)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,601)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,476)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
คณะสงฆ์ภาค 13 (767)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,164)
คณะสงฆ์ภาค 15 (845)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,032)
คณะสงฆ์ภาค 17 (297)
คณะสงฆ์ภาค 18 (624)

รวม 23,628 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 21/04/2567
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
51   โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 19 ตุลาคม 2564 15:07:24
52   โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 27 กันยายน 2564 08:18:03
53   โรงเรียนบ้านซำหวาย
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 23 กันยายน 2564 18:11:54
54   บ้านขุนฝาง
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 3 กันยายน 2564 13:47:03
55   โรงเรียนบ้านป่าคา
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 1 กันยายน 2564 11:19:38
56   โรงเรียนบ้านป่าเลา
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 1 กันยายน 2564 11:00:05
57   วัดภูนก
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 31 สิงหาคม 2564 13:41:53
58   บ้านโซกม่วง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 30 สิงหาคม 2564 21:55:28
59   โรงเรียนวัดปากน้ำ
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 30 สิงหาคม 2564 10:22:25
60   บ้านขอม
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 30 สิงหาคม 2564 09:30:54
61   โรงเรียนร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์)
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 25 สิงหาคม 2564 22:18:43
62   บ้านหัววังกร่าง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 18 สิงหาคม 2564 12:53:32
63   บ้านดงยาง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 16 สิงหาคม 2564 19:49:50
64   โรงเรียนบ้านนาป่าคาย
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 16 สิงหาคม 2564 15:35:07
65   โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 16 สิงหาคม 2564 13:23:34
66   โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 2 สิงหาคม 2564 10:58:00
67   บ้านดอนระเบียง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 30 มิถุนายน 2564 14:36:09
68   โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 30 มิถุนายน 2564 14:18:27
69   โรงเรียนบ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์ป
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 30 มิถุนายน 2564 09:40:47
70   บ้านแม่ราก
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 30 มิถุนายน 2564 09:01:11
71   โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 29 มิถุนายน 2564 15:37:57
72   โรงเรียนวัดคุยขวาง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 29 มิถุนายน 2564 09:52:18
73   บ้านคุ้งตะเภา(โรงเรียนวิถีพุทธ)
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 22 มิถุนายน 2564 11:34:16
74   วัดพญาปันแดน
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 22 มิถุนายน 2564 09:05:22
75   นิคมบางระกำ 2 (ราษฎร์บำรุง)
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 17 มิถุนายน 2564 14:19:55
76   โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 17 มิถุนายน 2564 14:18:43
77   โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น
ตาก
สพป.ตาก เขต1 10 มิถุนายน 2564 12:25:53
78   โรงเรียนบ้านใหม่
ตาก
สพป.ตาก เขต1 8 มิถุนายน 2564 11:00:32
79   โรงเรียนบ้านน้ำพริก
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 16 กันยายน 2563 15:24:48
80   รวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี
ตาก
สพป.ตาก เขต2 11 กันยายน 2563 21:02:36
81   โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สาขาบ้านจ่อคี
ตาก
สพป.ตาก เขต2 11 กันยายน 2563 14:25:21
82   โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์
ตาก
สพป.ตาก เขต1 8 กันยายน 2563 09:38:11
83   โรงเรียนบ้านท่ามะปราง
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 13 สิงหาคม 2563 15:08:38
84   โรงเรียนนิคมบางระกำ 1 (รุ้งวิไล)
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 7 สิงหาคม 2563 18:18:50
85   โรงเรียนวัดป่าถ่อน
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 4 สิงหาคม 2563 14:56:44
86   โรงเรียนวัดบ้านกรุ
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 30 กรกฎาคม 2563 14:45:21
87   โรงเรียนห้วยพลู
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 30 กรกฎาคม 2563 12:53:08
88   โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 30 กรกฎาคม 2563 09:34:41
89   โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 29 กรกฎาคม 2563 14:17:47
90   โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 29 กรกฎาคม 2563 13:57:02
91   บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 29 กรกฎาคม 2563 13:27:55
92   บ้านวังทอง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 23 กรกฎาคม 2563 14:36:08
93   โรงเรียนบ้านตึก
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 23 กรกฎาคม 2563 14:26:14
94   โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 23 กรกฎาคม 2563 13:14:28
95   โรงเรียนบ้านแม่สำ
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 16:03:50
96   บ้านห้วยหยวก
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 13:33:36
97   โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 13:30:48
98   โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 12:55:50
99   โรงเรียนวัดแสนตอ
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 11:39:15
100   โรงเรียนบ้านนาขุนไกร
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 11:37:22


ทั้งหมด 1,048 รายการ 2 / 21
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th