คณะสงฆ์ภาค 1 (548)
คณะสงฆ์ภาค 2 (672)
คณะสงฆ์ภาค 3 (725)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,499)
    กำแพงเพชร (377)
    นครสวรรค์ (397)
    พิจิตร (256)
    เพชรบูรณ์ (469)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,048)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,306)
คณะสงฆ์ภาค 7 (915)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,627)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,668)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,601)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,476)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
คณะสงฆ์ภาค 13 (767)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,164)
คณะสงฆ์ภาค 15 (845)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,032)
คณะสงฆ์ภาค 17 (297)
คณะสงฆ์ภาค 18 (624)

รวม 23,628 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 20/04/2567
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1451   โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 22 ธันวาคม 2554 20:02:44
1452   โรงเรียนบ้านบ่อรัง
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 15:58:05
1453   โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม
เพชรบูรณ์
สพม.สพม. เพชรบูรณ์  22 ธันวาคม 2554 15:52:26
1454   โรงเรียนบ้านป่าคาย
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 15:52:19
1455   โรงเรียนบ้านมาบสมอสามัคคี
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 15:15:56
1456   โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 15:12:06
1457   โรงเรียนวัดแสงอุทัย
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 22 ธันวาคม 2554 15:05:49
1458   โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 22 ธันวาคม 2554 15:00:59
1459   โรงเรียนบ้านปากน้ำ
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 22 ธันวาคม 2554 14:48:50
1460   โรงเรียนบ้านช่องลม
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 22 ธันวาคม 2554 14:46:19
1461   บ้านวังน้ำพัฒนา
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 22 ธันวาคม 2554 14:35:45
1462   โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 14:15:54
1463   โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 22 ธันวาคม 2554 14:04:54
1464   โรงเรียนบ้านวังเจ้า
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 22 ธันวาคม 2554 14:01:05
1465   โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 22 ธันวาคม 2554 14:00:30
1466   โรงเรียนบ้านถนนน้อย
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 22 ธันวาคม 2554 13:59:37
1467   โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 22 ธันวาคม 2554 13:59:17
1468   โรงเรียนบ้านโคกหิน
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 13:53:47
1469   โรงเรียนบ้านซับบอน
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 13:44:08
1470   โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 13:40:42
1471   โรงเรียนบ้านโคกตะขบ
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 13:34:01
1472   โรงเรียนฃุมชนวัดคลองคะเชนทร์
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 22 ธันวาคม 2554 13:33:09
1473   โรงเรียนอนุบาลชนแดน
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 22 ธันวาคม 2554 13:30:44
1474   โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม
เพชรบูรณ์
สพม.สพม. เพชรบูรณ์  22 ธันวาคม 2554 13:30:32
1475   บ้านหนองขาว
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 22 ธันวาคม 2554 13:29:27
1476   โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหลฯ
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 22 ธันวาคม 2554 13:29:05
1477   โรงเรียนวัดอุเบกขาราม
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 22 ธันวาคม 2554 13:15:02
1478   โรงเรียนบ้านห้วยทราย
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 13:00:03
1479   โรงเรียนวัดหนองสนวน
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 22 ธันวาคม 2554 12:50:36
1480   โรงเรียนวัดไดอีเผือก
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 22 ธันวาคม 2554 12:43:58
1481   โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 12:41:15
1482   โรงเรียนบ้านดงขุย(ดงขุยวิทยาคาร)
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 22 ธันวาคม 2554 11:27:50
1483   โรงเรียนบ้านลาดน้อย
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 22 ธันวาคม 2554 11:14:57
1484   โรงเรียนบ้านท่าขึ้น
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 22 ธันวาคม 2554 11:09:54
1485   โรงเรียนบ้านโคก
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:50:48
1486   โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:28:27
1487   โรงเรียนบึงสามัคคีกำแพงเขต
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:20:57
1488   โรงเรียนบ้านพนมเพชร
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 10:13:56
1489   โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:08:39
1490   โรงเรียนบ้านท่าสวาย
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 08:37:56
1491   โรงเรียนบ้านวังเหว
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 21 ธันวาคม 2554 20:38:54
1492   โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 21 ธันวาคม 2554 20:26:28
1493   โรงเรียนบ้านจัดสรร
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 21 ธันวาคม 2554 16:43:16
1494   โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 21 ธันวาคม 2554 16:29:19
1495   โรงเรียนบ้านคลองบง
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 21 ธันวาคม 2554 15:24:53
1496   โรงเรียนบ้านท่าพุทรา
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 21 ธันวาคม 2554 15:12:40
1497   โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 21 ธันวาคม 2554 14:31:35
1498   โรงเรียนบ้านท่าช้าง
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 21 ธันวาคม 2554 14:10:02
1499   ชุมชนบ้านโค้งไผ่
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 21 ธันวาคม 2554 12:51:32


ทั้งหมด 1,499 รายการ 30 / 30
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th