คณะสงฆ์ภาค 1 (542)
คณะสงฆ์ภาค 2 (668)
คณะสงฆ์ภาค 3 (728)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,507)
    กำแพงเพชร (375)
    นครสวรรค์ (396)
    พิจิตร (264)
    เพชรบูรณ์ (472)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,054)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,323)
คณะสงฆ์ภาค 7 (925)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,626)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,649)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,584)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,469)
คณะสงฆ์ภาค 12 (807)
คณะสงฆ์ภาค 13 (760)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,169)
คณะสงฆ์ภาค 15 (853)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,002)
คณะสงฆ์ภาค 17 (295)
คณะสงฆ์ภาค 18 (622)

รวม 23,583 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2566
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1451   โรงเรียนบ้านคลองดู่
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 08:02:51
1452   โรงเรียนบ้านศาลาลาย
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 22 ธันวาคม 2554 22:55:59
1453   โรงเรียนวัดจระเข้ผอม
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 22 ธันวาคม 2554 21:16:44
1454   โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 22 ธันวาคม 2554 21:08:02
1455   โรงเรียนวัดหนองหลุม
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 22 ธันวาคม 2554 20:54:17
1456   โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 22 ธันวาคม 2554 20:32:32
1457   โรงเรียนบ้านไร่เหนือ
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 20:24:18
1458   โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 22 ธันวาคม 2554 20:02:44
1459   โรงเรียนบ้านบ่อรัง
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 15:58:05
1460   โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม
เพชรบูรณ์
สพม.สพม. เพชรบูรณ์  22 ธันวาคม 2554 15:52:26
1461   โรงเรียนบ้านป่าคาย
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 15:52:19
1462   โรงเรียนบ้านมาบสมอสามัคคี
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 15:15:56
1463   โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 15:12:06
1464   โรงเรียนวัดแสงอุทัย
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 22 ธันวาคม 2554 15:05:49
1465   โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 22 ธันวาคม 2554 15:00:59
1466   โรงเรียนบ้านปากน้ำ
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 22 ธันวาคม 2554 14:48:50
1467   โรงเรียนบ้านช่องลม
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 22 ธันวาคม 2554 14:46:19
1468   บ้านวังน้ำพัฒนา
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 22 ธันวาคม 2554 14:35:45
1469   โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 14:15:54
1470   โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 22 ธันวาคม 2554 14:04:54
1471   โรงเรียนบ้านวังเจ้า
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 22 ธันวาคม 2554 14:01:05
1472   โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 22 ธันวาคม 2554 14:00:30
1473   โรงเรียนบ้านถนนน้อย
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 22 ธันวาคม 2554 13:59:37
1474   โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 22 ธันวาคม 2554 13:59:17
1475   โรงเรียนบ้านโคกหิน
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 13:53:47
1476   โรงเรียนบ้านซับบอน
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 13:44:08
1477   โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 13:40:42
1478   โรงเรียนบ้านโคกตะขบ
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 13:34:01
1479   โรงเรียนฃุมชนวัดคลองคะเชนทร์
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 22 ธันวาคม 2554 13:33:09
1480   โรงเรียนอนุบาลชนแดน
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 22 ธันวาคม 2554 13:30:44
1481   โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม
เพชรบูรณ์
สพม.สพม. เพชรบูรณ์  22 ธันวาคม 2554 13:30:32
1482   บ้านหนองขาว
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 22 ธันวาคม 2554 13:29:27
1483   โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหลฯ
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 22 ธันวาคม 2554 13:29:05
1484   โรงเรียนวัดอุเบกขาราม
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 22 ธันวาคม 2554 13:15:02
1485   โรงเรียนบ้านห้วยทราย
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 13:00:03
1486   โรงเรียนวัดหนองสนวน
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 22 ธันวาคม 2554 12:50:36
1487   โรงเรียนวัดไดอีเผือก
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 22 ธันวาคม 2554 12:43:58
1488   โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 12:41:15
1489   โรงเรียนบ้านดงขุย(ดงขุยวิทยาคาร)
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 22 ธันวาคม 2554 11:27:50
1490   โรงเรียนบ้านลาดน้อย
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 22 ธันวาคม 2554 11:14:57
1491   โรงเรียนบ้านท่าขึ้น
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 22 ธันวาคม 2554 11:09:54
1492   โรงเรียนบ้านโคก
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:50:48
1493   โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:28:27
1494   โรงเรียนบึงสามัคคีกำแพงเขต
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:20:57
1495   โรงเรียนบ้านพนมเพชร
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 10:13:56
1496   โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:08:39
1497   โรงเรียนบ้านท่าสวาย
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 08:37:56
1498   โรงเรียนบ้านวังเหว
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 21 ธันวาคม 2554 20:38:54
1499   โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 21 ธันวาคม 2554 20:26:28
1500   โรงเรียนบ้านจัดสรร
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 21 ธันวาคม 2554 16:43:16


ทั้งหมด 1,507 รายการ 30 / 31
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th