คณะสงฆ์ภาค 1 (542)
คณะสงฆ์ภาค 2 (668)
คณะสงฆ์ภาค 3 (728)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,507)
    กำแพงเพชร (375)
    นครสวรรค์ (396)
    พิจิตร (264)
    เพชรบูรณ์ (472)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,053)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,323)
คณะสงฆ์ภาค 7 (925)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,626)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,649)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,583)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,469)
คณะสงฆ์ภาค 12 (807)
คณะสงฆ์ภาค 13 (760)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,169)
คณะสงฆ์ภาค 15 (853)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,002)
คณะสงฆ์ภาค 17 (295)
คณะสงฆ์ภาค 18 (622)

รวม 23,581 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2566
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
101   โรงเรียนบ้านบึงพิไกร
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 15 กันยายน 2560 10:57:44
102   โรงเรียนบ้านโค้งสวอง
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 30 มิถุนายน 2560 10:17:54
103   โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 29 มิถุนายน 2560 19:23:00
104   บ้านศรีมงคล
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 29 มิถุนายน 2560 16:56:29
105   โรงเรียนบ้านหนองคล้า
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 29 มิถุนายน 2560 15:16:33
106   โรงเรียนบ้านหนองทอง
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 29 มิถุนายน 2560 14:37:32
107   บ้านหนองขาม
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 29 มิถุนายน 2560 12:54:17
108   โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
พิจิตร
สพม.สพม. พิจิตร  28 มิถุนายน 2560 17:46:39
109   โรงเรียนบ้านรังย้อย
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 28 มิถุนายน 2560 15:07:24
110   โรงเรียนบ้านบึงลี
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 22 มิถุนายน 2560 20:26:02
111   โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 15 มิถุนายน 2560 14:45:09
112   ชุมชนบ้านสลกบาตร (วันครู 2504)
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 9 มิถุนายน 2560 09:57:47
113   โรงเรียนบ้านเข็มทอง
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 7 มิถุนายน 2560 09:13:24
114   บ้านโพธิ์พัฒนา
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 7 มิถุนายน 2560 07:35:52
115   โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว (กำแพงเพชร)
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 5 มิถุนายน 2560 11:10:46
116   โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 2 มิถุนายน 2560 08:03:26
117   โรงเรียนบ้านวังเวิน
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 30 พฤษภาคม 2560 12:43:07
118   บ้านหนองกระโดน
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 4 พฤษภาคม 2560 12:58:47
119   โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 15 กันยายน 2559 16:33:58
120   โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล)
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 15 กันยายน 2559 14:18:14
121   โรงเรียนบ้านโนนตารอด
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 14 กันยายน 2559 13:31:13
122   โรงเรียนวัดบ้านวัง
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 13 กันยายน 2559 12:51:48
123   โรงเรียนวังข่อยพิทยา
นครสวรรค์
สพม.สพม. นครสวรรค์  12 กันยายน 2559 20:41:42
124   โรงเรียนสิริแก้วเจริญ
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 8 กันยายน 2559 15:21:52
125   โรงเรียนบ้านเขาใหญ่
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 31 มกราคม 2555 23:06:27
126   โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 24 สิงหาคม 2559 12:59:30
127   โรงเรียนวชิรสารศึกษา
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 18 สิงหาคม 2559 15:45:45
128   โรงเรียนบ้านเนินพยอม
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 15 สิงหาคม 2559 00:57:08
129   โรงเรียนบ้านเกาะตาล
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 10 สิงหาคม 2559 13:00:02
130   โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 10 สิงหาคม 2559 11:51:46
131   โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
นครสวรรค์
สพม.สพม. นครสวรรค์  8 สิงหาคม 2559 16:29:08
132   โรงเรียนเกาะแก้วอนุสรณ์
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 8 สิงหาคม 2559 12:29:21
133   โรงเรียนบ้านวังแขม
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 8 สิงหาคม 2559 09:58:34
134   โรงเรียนบ้านสามแยก
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 5 สิงหาคม 2559 14:13:47
135   โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 5 สิงหาคม 2559 13:13:08
136   โรงเรียนบ้านวังน้ำแดง
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 3 สิงหาคม 2559 13:10:09
137   โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 3 สิงหาคม 2559 13:08:59
138   โรงเรียนบ้านคอปล้อง
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 3 สิงหาคม 2559 13:01:14
139   โรงเรียนบ้านวังหัวแหวนพัฒนา
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 3 สิงหาคม 2559 11:49:23
140   โรงเรียนบ้านคลองขุด
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 3 สิงหาคม 2559 11:19:08
141   โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 5 มกราคม 2555 10:27:19
142   โรงเรียนบ้านช่องลม
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 15 มิถุนายน 2559 18:38:22
143   โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 มิถุนายน 2559 15:12:58
144   โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 มิถุนายน 2559 14:33:04
145   โรงเรียนหนองโพพิทยา
นครสวรรค์
สพม.สพม. นครสวรรค์  15 มิถุนายน 2559 13:28:23
146   โรงเรียนบ้านหนองแจง
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 มิถุนายน 2559 13:26:15
147   โรงเรียนอนุบาลไทรงาม
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 15 มิถุนายน 2559 12:59:19
148   โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 มิถุนายน 2559 12:40:49
149   โรงเรียนบ้านปากตก
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 มิถุนายน 2559 12:00:30
150   โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เพชรบูรณ์
สพม.สพม. เพชรบูรณ์  15 มิถุนายน 2559 11:58:31


ทั้งหมด 1,507 รายการ 3 / 31
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th