คณะสงฆ์ภาค 1 (548)
คณะสงฆ์ภาค 2 (672)
คณะสงฆ์ภาค 3 (725)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,499)
    กำแพงเพชร (377)
    นครสวรรค์ (397)
    พิจิตร (256)
    เพชรบูรณ์ (469)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,048)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,306)
คณะสงฆ์ภาค 7 (915)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,627)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,668)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,601)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,476)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
คณะสงฆ์ภาค 13 (767)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,164)
คณะสงฆ์ภาค 15 (845)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,032)
คณะสงฆ์ภาค 17 (297)
คณะสงฆ์ภาค 18 (624)

รวม 23,628 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 14/04/2567
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
51   โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 14 กันยายน 2563 15:42:13
52   โรงเรียนบ้านหนองขานาง
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 10 กันยายน 2563 08:59:43
53   บ้านหนองกรด
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 8 กันยายน 2563 15:10:58
54   โรงเรียนบ้านดงมัน
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 2 กันยายน 2563 10:29:51
55   อนุบาลดงเจริญ(วังงิ้ว)
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 1 กันยายน 2563 12:53:36
56   โรงเรียนวัดบ่อนิมิต
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 31 สิงหาคม 2563 15:30:40
57   โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 24 สิงหาคม 2563 15:29:39
58   โรงเรียนวัดเขาดุม
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 24 สิงหาคม 2563 15:11:54
59   โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 18 สิงหาคม 2563 12:15:16
60   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 28 พฤษภาคม 2563 14:56:38
61   โรงเรียนบ้านวังข่อย
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 3 พฤษภาคม 2563 11:31:29
62   โรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 29 เมษายน 2563 09:45:26
63   โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 27 พฤศจิกายน 2562 12:36:02
64   โรงเรียนบ้านหนองหมู
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 กันยายน 2562 18:15:04
65   โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 13 กันยายน 2562 10:33:43
66   บ้านน้ำขียว
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 11 กันยายน 2562 13:23:49
67   โรงเรียนบ้านนาวังแหน
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 7 กันยายน 2562 16:55:10
68   โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 3 กันยายน 2562 15:33:28
69   บ้านไร่ประชาสรรค์
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 18 มิถุนายน 2562 11:06:58
70   โรงเรียนวัดหนองเสือ
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 18 มิถุนายน 2562 10:22:30
71   โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 18 มิถุนายน 2562 10:05:21
72   โรงเรียนบ้านซับสำราญเหนือ
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 มิถุนายน 2562 16:44:49
73   โรงเรียนบ้านสระเกษ
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 14 มิถุนายน 2562 13:29:32
74   บ้านตะแบกงามสาขาธารมะยม
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 14 มิถุนายน 2562 09:45:56
75   โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 12 มิถุนายน 2562 19:42:38
76   โรงเรียนบ้านกกโอ
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 12 มิถุนายน 2562 16:19:25
77   โรงเรียนบ้านกลาง
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 12 มิถุนายน 2562 10:32:10
78   โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 11 มิถุนายน 2562 15:22:39
79   โรงเรียนเขาทองพิทยาคม
นครสวรรค์
สพม.สพม. นครสวรรค์  7 มิถุนายน 2562 10:11:41
80   บ้านทุ่งทอง
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 18 เมษายน 2562 15:40:22
81   บ้านหนองไผ่
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 25 กุมภาพันธ์ 2562 14:01:24
82   ห้วยยาวพิทยาคม
พิจิตร
สพม.สพม. พิจิตร  25 กุมภาพันธ์ 2562 10:20:57
83   บ้านใหม่วารีเย็น
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 31 มกราคม 2562 16:41:25
84   บ้านซับสามัคคี
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 14 สิงหาคม 2561 15:34:08
85   วัดท่าล้อ
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 14 สิงหาคม 2561 12:57:07
86   วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล)
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 14 สิงหาคม 2561 11:05:43
87   โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
กำแพงเพชร
สพม.สพม. กำแพงเพชร  8 สิงหาคม 2561 09:46:12
88   โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 มิถุนายน 2561 15:19:34
89   โรงบ้านถ้ำมงคลชัย
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 มิถุนายน 2561 12:54:25
90   โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 11 มิถุนายน 2561 19:00:13
91   โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 8 มิถุนายน 2561 13:57:37
92   โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุขสาขาบ้านคลองปิ่นโตประชาสามัคคี
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต5 8 มิถุนายน 2561 11:36:19
93   โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 8 มิถุนายน 2561 11:08:00
94   โรงเรียนบ้านคลองมดแดงสาขาป่าคา
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 7 มิถุนายน 2561 13:29:49
95   โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 7 มิถุนายน 2561 13:13:55
96   โรงเรียนบ้านหนองบอน
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 7 มิถุนายน 2561 12:55:07
97   โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 7 มิถุนายน 2561 10:48:48
98   โรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะ
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 7 มิถุนายน 2561 10:10:06
99   โรงเรียนบ้านคลองเเขยง
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 7 มิถุนายน 2561 09:47:02
100   พิบูลวิทยาคาร
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต2 6 มิถุนายน 2561 22:01:09


ทั้งหมด 1,499 รายการ 2 / 30
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th