คณะสงฆ์ภาค 1 (548)
คณะสงฆ์ภาค 2 (673)
คณะสงฆ์ภาค 3 (725)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,498)
    กำแพงเพชร (377)
    นครสวรรค์ (397)
    พิจิตร (256)
    เพชรบูรณ์ (468)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,048)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,307)
คณะสงฆ์ภาค 7 (915)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,625)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,667)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,602)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,473)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
คณะสงฆ์ภาค 13 (767)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,164)
คณะสงฆ์ภาค 15 (844)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,033)
คณะสงฆ์ภาค 17 (297)
คณะสงฆ์ภาค 18 (624)

รวม 23,624 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 19/05/2567
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 18 มีนาคม 2567 12:24:34
2   โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 23 มิถุนายน 2566 14:58:40
3   โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 12 มิถุนายน 2566 08:53:37
4   โรงเรียนวัดพันลาน
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต1 11 มิถุนายน 2566 15:13:38
5   โรงเรียนบ้านป่าเลา
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 15 กันยายน 2565 13:10:21
6   โรงเรียนบ้านตอรัง
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 14 กันยายน 2565 10:26:51
7   โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 22 สิงหาคม 2565 10:49:39
8   โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 19 สิงหาคม 2565 09:54:14
9   โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม
พิจิตร
สพม.สพม. พิจิตร  15 สิงหาคม 2565 13:29:29
10   วัดวงฆ้อง (ราษฎณ์สุริยศึกษา)
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 8 สิงหาคม 2565 20:33:38
11   บ้านหนองขาม
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 6 กรกฎาคม 2565 13:05:04
12   โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์)
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 28 มิถุนายน 2565 15:26:40
13   วัดห้วยลำไย
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 27 มิถุนายน 2565 10:07:35
14   โรงเรียน​วัด​ศรี​กัลยา​นุสรณ์​
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 23 มิถุนายน 2565 16:53:05
15   โรงเรียนบ้านอุดมธัญญา
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 23 มิถุนายน 2565 10:58:06
16   โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 22 มิถุนายน 2565 13:52:39
17   บ้านวังก้นหวด
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 22 มิถุนายน 2565 11:00:21
18   บ้านเนินบ่อทอง
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 21 มิถุนายน 2565 15:43:24
19   โรงเรียนบ้านโพนทอง
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 21 มิถุนายน 2565 14:38:21
20   บ้านตะกุดภิบาล
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 21 มิถุนายน 2565 13:10:52
21   โรงเรียนวัดดอนคา
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 17 มิถุนายน 2565 12:46:53
22   โรงเรียนบ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 15 มิถุนายน 2565 08:30:12
23   โรงเรียนพระบางวิทยา
นครสวรรค์
สพม.สพม. นครสวรรค์  30 พฤษภาคม 2565 13:21:18
24   โรงเรียนเทียมนครวิทยา
นครสวรรค์
สพป.นครราชสีมา เขต2 12 พฤษภาคม 2565 14:03:12
25   โกสัมพีวิทยา
กำแพงเพชร
สพม.สพม. กำแพงเพชร  5 พฤษภาคม 2565 16:19:34
26   บ้านใหม่เขานิยม
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 23 สิงหาคม 2564 10:01:26
27   โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม
กำแพงเพชร
สพม.สพม. กำแพงเพชร  6 สิงหาคม 2564 12:15:02
28   คณฑีพิทยาคม
กำแพงเพชร
สพม.สพม. กำแพงเพชร  29 กรกฎาคม 2564 12:20:45
29   โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม
กำแพงเพชร
สพม.สพม. กำแพงเพชร  29 กรกฎาคม 2564 12:01:21
30   นครไตรตรึงษ์
กำแพงเพชร
สพม.สพม. กำแพงเพชร กำแพงเพชร 29 กรกฎาคม 2564 11:51:07
31   โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
สพม.สพม. กำแพงเพชร  29 กรกฎาคม 2564 11:49:48
32   โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม
กำแพงเพชร
สพม.สพม. กำแพงเพชร  29 กรกฎาคม 2564 11:32:20
33   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
สพม.สพม. กำแพงเพชร  29 กรกฎาคม 2564 11:23:38
34   โรงเรียนวังไทรวิทยาคม
กำแพงเพชร
สพม.สพม. กำแพงเพชร  29 กรกฎาคม 2564 11:05:29
35   โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ)
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 20 กรกฎาคม 2564 15:59:28
36   โรงเรียนบ้านโคกกรวด
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 28 มิถุนายน 2564 11:16:25
37   โรงเรียนวันครู(2504)
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 27 มิถุนายน 2564 18:58:50
38   บ้านเขาดิน
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 26 มิถุนายน 2564 13:58:57
39   โรงเรียนบ้านไตรคีรี
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 24 มิถุนายน 2564 13:33:29
40   โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
นครสวรรค์
สพม.สพม. นครสวรรค์  4 มิถุนายน 2564 08:44:30
41   โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
นครสวรรค์
สพม.สพม. นครสวรรค์  1 มิถุนายน 2564 10:42:33
42   โรงเรียนบ้านโคกกร่าง
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 28 พฤษภาคม 2564 10:09:54
43   โรงเรียนพิไกรวิทยา
กำแพงเพชร
สพม.สพม. กำแพงเพชร  27 พฤษภาคม 2564 09:47:36
44   รร.วัดหนองเบน
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 11 พฤษภาคม 2564 11:26:49
45   โรงเรียนวัดเขาวง
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 21 เมษายน 2564 20:30:56
46   โรงเรียนเมธีพิทยา
พิจิตร
สพม.สพม. พิจิตร  21 เมษายน 2564 16:09:47
47   สระหลวงพิทยาคม
พิจิตร
สพม.สพม. พิจิตร  7 มีนาคม 2564 16:29:53
48   โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 กันยายน 2563 18:48:43
49   บ้านอาชานุสรณ์
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 15 กันยายน 2563 13:39:25
50   โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 14 กันยายน 2563 15:42:13


ทั้งหมด 1,498 รายการ 1 / 30
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th