คณะสงฆ์ภาค 1 (548)
คณะสงฆ์ภาค 2 (672)
คณะสงฆ์ภาค 3 (725)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,499)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,048)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,306)
คณะสงฆ์ภาค 7 (915)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,627)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,668)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,601)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,476)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
คณะสงฆ์ภาค 13 (767)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,164)
คณะสงฆ์ภาค 15 (845)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,032)
    ชุมพร (242)
    นครศรีธรรมราช (353)
    สุราษฎร์ธานี (437)
คณะสงฆ์ภาค 17 (297)
คณะสงฆ์ภาค 18 (624)

รวม 23,628 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 19/04/2567
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1001   โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 23 ธันวาคม 2554 09:43:58
1002   โรงเรียนบ้านคู
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 23 ธันวาคม 2554 09:29:08
1003   โรงเรียนบ้านห้วยโศก
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 23 ธันวาคม 2554 09:23:28
1004   โรงเรียนชุมชนสวี
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 23 ธันวาคม 2554 09:21:26
1005   โรงเรียนบ้านหนองปลา
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 23 ธันวาคม 2554 09:20:09
1006   โรงเรียนวัดชลธีนิมิตร
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 23 ธันวาคม 2554 08:57:51
1007   โรงเรียนบ้านไทรล่า
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 23 ธันวาคม 2554 08:22:49
1008   โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 22 ธันวาคม 2554 22:12:54
1009   โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 22 ธันวาคม 2554 21:36:52
1010   โรงเรียนวัดอัมพาวาส
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 22 ธันวาคม 2554 19:43:45
1011   โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
สุราษฎร์ธานี
สพม.สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  22 ธันวาคม 2554 19:33:49
1012   โรงเรียนบ้านสะพานยูง
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 22 ธันวาคม 2554 19:06:49
1013   โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 22 ธันวาคม 2554 18:21:37
1014   โรงเรียนวัดท่าทอง
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 22 ธันวาคม 2554 18:19:17
1015   โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 22 ธันวาคม 2554 17:13:59
1016   โรงเรียนวัดดอนชัย
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 22 ธันวาคม 2554 14:45:16
1017   โรงเรียนบ้านท่าเพชร
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 22 ธันวาคม 2554 14:44:05
1018   โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 22 ธันวาคม 2554 14:43:30
1019   โรงเรียนบ้านหาดงาม
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 22 ธันวาคม 2554 14:42:42
1020   โรงเรียนบ้านไสตอ
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 22 ธันวาคม 2554 14:21:48
1021   โรงเรียนบ้านดอนธูป
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 22 ธันวาคม 2554 13:50:28
1022   โรงเรียนวัดคุณาราม
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 22 ธันวาคม 2554 13:26:23
1023   โรงเรียนบ้านไสขาม
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 22 ธันวาคม 2554 13:18:09
1024   โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 21 ธันวาคม 2554 20:39:39
1025   โรงเรียนบ้านหาดริ้น
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 21 ธันวาคม 2554 15:29:21
1026   โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 21 ธันวาคม 2554 14:36:47
1027   โรงเรียนครนพิทยาคม
ชุมพร
สพม.สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  21 ธันวาคม 2554 14:09:52
1028   โรงเรียนบ้านหนองปลา
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 21 ธันวาคม 2554 13:15:32
1029   โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 21 ธันวาคม 2554 13:14:37
1030   โรงเรียนวัดดอนรวบ
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 21 ธันวาคม 2554 10:17:23
1031   โรงเรียนบ้านไสใน
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 21 ธันวาคม 2554 09:51:30
1032   โรงเรียนบ้านควนประ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 20 ธันวาคม 2554 23:03:22


ทั้งหมด 1,032 รายการ 21 / 21
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th