คณะสงฆ์ภาค 1 (548)
คณะสงฆ์ภาค 2 (672)
คณะสงฆ์ภาค 3 (725)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,499)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,048)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,306)
คณะสงฆ์ภาค 7 (915)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,627)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,668)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,601)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,476)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
คณะสงฆ์ภาค 13 (767)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,164)
คณะสงฆ์ภาค 15 (845)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,032)
    ชุมพร (242)
    นครศรีธรรมราช (353)
    สุราษฎร์ธานี (437)
คณะสงฆ์ภาค 17 (297)
คณะสงฆ์ภาค 18 (624)

รวม 23,628 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 19/04/2567
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
51   บ้านไสเตาอ้อย
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 20 มิถุนายน 2565 14:35:09
52   โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 20 มิถุนายน 2565 12:04:09
53   โรงเรียนวัดเสม็ดจวน
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 20 มิถุนายน 2565 10:27:06
54   โรงเรียนวัดหลักช้าง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 17 มิถุนายน 2565 11:12:14
55   บ้านทวดทอง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 17 มิถุนายน 2565 10:16:48
56   วัดดอนยาง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 16 มิถุนายน 2565 15:06:39
57   โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
สุราษฎร์ธานี
สพม.สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  16 มิถุนายน 2565 14:42:10
58   โรงเรียนวัดลำนาว
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 15 มิถุนายน 2565 14:42:01
59   โรงเรียนวัดหนองดี
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 15 มิถุนายน 2565 13:35:10
60   โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 15 มิถุนายน 2565 11:26:50
61   บ้านปากน้ำ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 15 มิถุนายน 2565 11:14:48
62   วัดประดิษฐาราม
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 15 มิถุนายน 2565 08:52:10
63   บ้านไสยูงปัก
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 13 มิถุนายน 2565 21:05:40
64   โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 13 มิถุนายน 2565 09:49:19
65   บ้านทะเลสองห้อง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 10 มิถุนายน 2565 10:16:16
66   โรงเรียนวัดไม้เรียง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 10 มิถุนายน 2565 09:28:26
67   ละอายพิทยานุสรณ์
นครศรีธรรมราช
สพม.สพม. นครศรีธรรมราช  9 มิถุนายน 2565 07:01:13
68   โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 7 มิถุนายน 2565 15:05:43
69   โรงเรียนฉวาง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 7 มิถุนายน 2565 10:47:46
70   โรงเรียนบ้านบางสำโรง
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 6 มิถุนายน 2565 09:27:26
71   โรงเรียนวัดบางตะพาน
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 31 พฤษภาคม 2565 20:22:40
72   โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 29 พฤษภาคม 2565 23:42:02
73   โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ
นครศรีธรรมราช
สพม.สพม. นครศรีธรรมราช  26 พฤษภาคม 2565 14:35:07
74   โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา
สุราษฎร์ธานี
สพม.สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  25 พฤษภาคม 2565 09:10:23
75   โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 16 พฤษภาคม 2565 11:30:26
76   พรรณราชลเขต
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 9 พฤษภาคม 2565 10:47:59
77   โรงเรียนบ้านบางตะเภา
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 7 พฤษภาคม 2565 13:40:46
78   โรงเรียนวัดปากระวะ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 21 เมษายน 2565 15:21:03
79   โรงเรียนบ้านเนิน
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 10 กุมภาพันธ์ 2565 10:33:10
80   วัดชลธาร
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 1 พฤศจิกายน 2564 11:31:36
81   โรงเรียนบ้านคลองกรูด
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 12 กรกฎาคม 2564 13:16:54
82   โรงเรียนวัดโบราณาราม
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 2 กรกฎาคม 2564 18:49:36
83   โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
ชุมพร
สพม.สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  30 มิถุนายน 2564 17:44:59
84   โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
นครศรีธรรมราช
สพม.สพม. นครศรีธรรมราช  28 มิถุนายน 2564 11:03:31
85   โรงเรียนวัดสวนขัน
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 15 มิถุนายน 2564 22:01:22
86   โรงเรียนปากพนัง
นครศรีธรรมราช
สพม.สพม. นครศรีธรรมราช  11 มิถุนายน 2564 16:36:08
87   โรงเรียนบ้านคอกช้าง(สุราษฎรฺธานี)
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 8 มิถุนายน 2564 10:38:47
88   คีรีราษฎร์พัฒนา
นครศรีธรรมราช
สพม.สพม. นครศรีธรรมราช  1 มิถุนายน 2564 21:07:27
89   โรงเรียนท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี
สพม.สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  26 พฤษภาคม 2564 00:01:17
90   บ้านวังยวน
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 25 พฤษภาคม 2564 11:55:35
91   โรงเรียนวัดบางศาลา
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 25 พฤษภาคม 2564 10:50:32
92   โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 20 พฤษภาคม 2564 13:49:57
93   โรงเรียนบ้านสันยูง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 11 พฤษภาคม 2564 13:20:28
94   โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 10 พฤษภาคม 2564 14:44:59
95   บ้านนาท่อม
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 5 พฤษภาคม 2564 12:36:01
96   โรงเรียนวัดมังคลาราม
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 4 พฤษภาคม 2564 20:34:41
97   โรงเรียนบ้านบางนกวัก
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 30 เมษายน 2564 23:06:56
98   โรงเรียนองค์การสวนยาง 3
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 8 เมษายน 2564 18:49:06
99   โรงเรียนราชเวชพิศาล
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 5 เมษายน 2564 10:42:41
100   โรงเรียนชุมชนลานสกา
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 16 มีนาคม 2564 11:07:06


ทั้งหมด 1,032 รายการ 2 / 21
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th