คณะสงฆ์ภาค 1 (547)
คณะสงฆ์ภาค 2 (672)
คณะสงฆ์ภาค 3 (725)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,498)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,048)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,306)
คณะสงฆ์ภาค 7 (915)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,627)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,661)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,601)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,476)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
คณะสงฆ์ภาค 13 (767)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,164)
คณะสงฆ์ภาค 15 (845)
    ประจวบคีรีขันธ์ (214)
    เพชรบุรี (223)
    ราชบุรี (336)
    สมุทรสงคราม (72)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,030)
คณะสงฆ์ภาค 17 (296)
คณะสงฆ์ภาค 18 (624)

รวม 23,616 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 27/02/2567
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
51   โรงเรียนบ้านหนองแขม
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 6 มิถุนายน 2562 09:21:24
52   มัธยมวัดดอนตูม
ราชบุรี
สพม.สพม. ราชบุรี  24 พฤษภาคม 2562 15:32:54
53   โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 13 กันยายน 2561 17:51:20
54   โรงเรียนบ้านหนองลังกา
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 5 กันยายน 2561 13:39:03
55   โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 16 สิงหาคม 2561 10:19:47
56   โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 6 มิถุนายน 2561 08:33:59
57   โรงเรียนวัดทองนพคุณ(เจริญราษฎร์วิทยาคาร)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 30 มิถุนายน 2560 11:21:16
58   โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 29 มิถุนายน 2560 10:30:00
59   โรงเรียนบ้านจะโปรง
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 29 มิถุนายน 2560 08:29:57
60   โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม
ราชบุรี
สพม.สพม. ราชบุรี  15 มีนาคม 2560 09:40:41
61   โรงเรียนบ้านโตนดน้อย
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 14 กันยายน 2559 14:58:39
62   โรงเรียนวัดหนองหว้า(เสธิยสาธร)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 12 กันยายน 2559 09:14:16
63   โรงเรียนบ้านโป่งยอ (จำเริญ โฆสิตสกุล)
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 7 กันยายน 2559 10:11:41
64   โรงเรียนวัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 22 สิงหาคม 2559 21:11:31
65   โรงเรียนวัดปากสมุทร (ไวยวุฒิชนานุสรณ์)
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 15 มิถุนายน 2559 17:10:22
66   โรงเรียนวัดดอนผิงแดด(ผลสิริราษฎร์รังสรรค์)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 14 มิถุนายน 2559 13:21:10
67   โรงเรียนวัดนอกปากทะเล
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 13 มิถุนายน 2559 11:29:01
68   โรงเรียนวัดกุฏิ(ชุ่มประชารังสรรค์)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 8 มิถุนายน 2559 15:29:29
69   โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 8 มิถุนายน 2559 12:31:24
70   โรงเรียนวัดดอนยายหนู
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต2 7 มิถุนายน 2559 05:55:02
71   โรงเรียนวัดบัวงาม(โสภณปทุมรักษ์ประชาสรรค์)
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 3 มิถุนายน 2559 14:54:11
72   โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 31 พฤษภาคม 2559 14:11:10
73   โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 17 พฤษภาคม 2559 15:28:58
74   โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม (จันทร์ประชานุเคระาห์)
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 17 พฤษภาคม 2559 15:03:50
75   โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร (สาตรราษฎร์บำรุง)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 17 พฤษภาคม 2559 10:34:15
76   โรงเรียนวัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 16 พฤษภาคม 2559 13:33:45
77   โรงเรียนท่ามะขามวิทยา
ราชบุรี
สพม.สพม. ราชบุรี  15 พฤษภาคม 2559 10:32:11
78   โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
ราชบุรี
สพม.สพม. ราชบุรี  11 พฤษภาคม 2559 09:11:06
79   โรงเรียนช่องพรานวิทยา
ราชบุรี
สพม.สพม. ราชบุรี  10 พฤษภาคม 2559 14:38:51
80   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ราชบุรี
สพม.สพม. ราชบุรี  6 พฤษภาคม 2559 11:52:29
81   โรงเรียนโพหัก
ราชบุรี
สพม.สพม. ราชบุรี  2 พฤษภาคม 2559 13:46:47
82   โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต2 24 มกราคม 2555 17:46:06
83   โรงเรียนวัดท่าศาลาราม(เรือนบุญนาคาลัย)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 24 มกราคม 2555 13:58:48
84   โรงเรียนบ้านโป่งสลอด
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 10 กันยายน 2558 12:42:35
85   โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 10 กันยายน 2558 09:34:58
86   โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง(ธรรมโชติประชาธร)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 7 กันยายน 2558 12:50:21
87   โรงเรียนวัดโพธิ์(ชื่นศรีผดุง)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 3 กันยายน 2558 11:21:20
88   โรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร)
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 24 สิงหาคม 2558 10:20:21
89   โรงเรียนแคทรายวิทยา
ราชบุรี
สพม.สพม. ราชบุรี  21 สิงหาคม 2558 08:31:29
90   โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์
เพชรบุรี
สพม.สพม. เพชรบุรี  17 สิงหาคม 2558 13:29:50
91   โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 10 สิงหาคม 2558 16:35:17
92   โรงเรียนบ้านทุ่งขาม
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 4 สิงหาคม 2558 11:25:23
93   โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2558 14:19:02
94   โรงเรียนบ้านป่าเด็ง
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 15 มิถุนายน 2558 09:34:36
95   โรงเรียนบ้านหนองไผ่
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 13 มิถุนายน 2558 11:41:11
96   โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บำรุง)
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 13 มิถุนายน 2558 11:18:49
97   โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 10 มิถุนายน 2558 08:27:15
98   โรงเรียนบ้านห้วยไผ่
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 9 มิถุนายน 2558 12:53:17
99   โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 8 มิถุนายน 2558 19:51:29
100   โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า(ธรรมโชติผดุง)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 4 มิถุนายน 2558 11:24:27


ทั้งหมด 845 รายการ 2 / 17
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th