คณะสงฆ์ภาค 1 (547)
คณะสงฆ์ภาค 2 (672)
คณะสงฆ์ภาค 3 (725)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,498)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,048)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,306)
คณะสงฆ์ภาค 7 (915)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,627)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,661)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,601)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,476)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
คณะสงฆ์ภาค 13 (767)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,164)
คณะสงฆ์ภาค 15 (845)
    ประจวบคีรีขันธ์ (214)
    เพชรบุรี (223)
    ราชบุรี (336)
    สมุทรสงคราม (72)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,030)
คณะสงฆ์ภาค 17 (296)
คณะสงฆ์ภาค 18 (624)

รวม 23,616 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 28/02/2567
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
801   โรงเรียนวัดชาวเหนือ
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 23 ธันวาคม 2554 15:58:47
802   โรงเรียนบ้านเขาย้อย
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 23 ธันวาคม 2554 15:55:22
803   โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 23 ธันวาคม 2554 15:06:42
804   โรงเรียนยุวสมาคมประจวบฯ
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 23 ธันวาคม 2554 14:50:48
805   โรงเรียนวัดนาพรมฯ
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 23 ธันวาคม 2554 14:16:34
806   โรงเรียนบ้านพุตะแบก
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 23 ธันวาคม 2554 14:15:53
807   โรงเรียนบ้านปากแพรก
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 23 ธันวาคม 2554 14:15:09
808   โรงเรียนบ้านฝั่งแดง
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 23 ธันวาคม 2554 14:13:03
809   โรงเรียนบ้านบางเจริญ
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 23 ธันวาคม 2554 14:00:11
810   โรงเรียนหาดเจ้าสำราญฯ
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 23 ธันวาคม 2554 13:43:40
811   โรงเรียนวัดมณีสรรค์
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 23 ธันวาคม 2554 13:37:17
812   โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 23 ธันวาคม 2554 13:22:06
813   โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 23 ธันวาคม 2554 12:46:39
814   โรงเรียนวัดเขายี่สาร (ประมุขเวชกิจ)
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 23 ธันวาคม 2554 12:26:44
815   โรงเรียนวัดบางกะพ้อมฯ
สมุทรสงคราม
สพม.สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม  23 ธันวาคม 2554 11:45:30
816   โรงเรียนบ้านคั่นกระได
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 23 ธันวาคม 2554 11:42:53
817   โรงเรียนบ้านท่าเสลา
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 23 ธันวาคม 2554 11:20:26
818   โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 23 ธันวาคม 2554 10:47:23
819   โรงเรียนบ้านหนองระแวง
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 23 ธันวาคม 2554 10:43:47
820   โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 23 ธันวาคม 2554 10:32:07
821   โรงเรียนวัดกุญชรวชิรารามฯ
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 23 ธันวาคม 2554 09:46:31
822   โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสงค์
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 23 ธันวาคม 2554 09:38:39
823   โรงเรียนบ้านบางหอ (โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 23 ธันวาคม 2554 09:21:54
824   โรงเรียนบ้านหนองพลับฯ
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 23 ธันวาคม 2554 08:58:50
825   โรงเรียนวัดถิ่นปุรา(เดชสมบูรณ์)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 23 ธันวาคม 2554 08:55:05
826   โรงเรียนบ้านหนองมะค่า
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 23 ธันวาคม 2554 08:15:32
827   โรงเรียนวัดทุ่งประดู่
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 22 ธันวาคม 2554 22:40:02
828   โรงเรียนบ้านเขามัน
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 22 ธันวาคม 2554 19:38:17
829   โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 22 ธันวาคม 2554 19:19:08
830   โรงเรียนบ้านไร่ใน
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 22 ธันวาคม 2554 18:13:45
831   โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 22 ธันวาคม 2554 17:18:14
832   โรงเรียนบ้านวังยาง
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 22 ธันวาคม 2554 16:29:03
833   โรงเรียนบ้านหนองมงคล
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 22 ธันวาคม 2554 15:31:06
834   โรงเรียนบ้านพุพลู
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 22 ธันวาคม 2554 15:12:10
835   โรงเรียนมิตรภาพที่34
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 22 ธันวาคม 2554 15:00:25
836   โรงเรียนวัดในกลาง
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 22 ธันวาคม 2554 14:56:08
837   โรงเรียนวัดปากอ่าวฯ
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 22 ธันวาคม 2554 14:39:54
838   โรงเรียนวัดลัดฯ
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 22 ธันวาคม 2554 14:38:50
839   โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 22 ธันวาคม 2554 13:57:54
840   โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 22 ธันวาคม 2554 13:43:56
841   โรงเรียนวัดโพพระในฯ
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 22 ธันวาคม 2554 13:42:14
842   โรงเรียนประชาราษฎร์บำรุง
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 22 ธันวาคม 2554 13:26:41
843   โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
ประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 22 ธันวาคม 2554 13:19:40
844   โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต
เพชรบุรี
สพม.สพม. เพชรบุรี  22 ธันวาคม 2554 10:23:40
845   โรงเรียนธงชัยวิทยา
ประจวบคีรีขันธ์
สพม.สพม. ประจวบคีรีขันธ์  21 ธันวาคม 2554 21:14:45


ทั้งหมด 845 รายการ 17 / 17
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th