คณะสงฆ์ภาค 1 (548)
คณะสงฆ์ภาค 2 (673)
คณะสงฆ์ภาค 3 (725)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,498)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,048)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,307)
คณะสงฆ์ภาค 7 (915)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,625)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,667)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,602)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,473)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
คณะสงฆ์ภาค 13 (767)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,164)
    กาญจนบุรี (432)
    นครปฐม (265)
    สมุทรสาคร (114)
    สุพรรณบุรี (353)
คณะสงฆ์ภาค 15 (844)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,033)
คณะสงฆ์ภาค 17 (297)
คณะสงฆ์ภาค 18 (624)

รวม 23,624 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 19/05/2567
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนเพียงหลวง ๓ (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สาขาพระธาตุโบอ่อง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 29 มิถุนายน 2566 23:08:08
2   พัฒน์พงศ์
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 10 สิงหาคม 2565 12:38:11
3   โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
สมุทรสาคร
สพม.สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม  8 สิงหาคม 2565 17:01:01
4   โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ ๑ วัดลาดบัว
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต2 24 มิถุนายน 2565 23:15:58
5   โรงเรียนบ้านโคก ๗ ลูก
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต2 24 มิถุนายน 2565 16:01:27
6   โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต1 1 มิถุนายน 2565 15:17:25
7   โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
สุพรรณบุรี
สพม.สพม. สุพรรณบุรี  1 มิถุนายน 2565 15:07:36
8   โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
กาญจนบุรี
สพม.สพม. กาญจนบุรี  10 พฤษภาคม 2565 17:17:52
9   โรงเรียนวัดเกาะ(สำลีราษอุปถัมภ์)
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 23 มิถุนายน 2564 12:30:22
10   โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต1 31 พฤษภาคม 2564 15:27:05
11   โรงเรียนวัดเสาธงทอง
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต1 19 พฤศจิกายน 2563 14:29:04
12   โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
สุพรรณบุรี
สพม.สพม. สุพรรณบุรี  15 กันยายน 2563 13:15:38
13   โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์
สมุทรสาคร
สพม.สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม  31 สิงหาคม 2563 22:57:32
14   โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
สมุทรสาคร
สพม.สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม  21 เมษายน 2563 21:53:21
15   โรงเรียนวัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 28 มิถุนายน 2560 20:06:09
16   โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 27 มิถุนายน 2560 15:47:28
17   โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต2 22 มิถุนายน 2560 10:11:43
18   โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 16 มิถุนายน 2560 23:59:08
19   โรงเรียนวัดดอนขนาก
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 16 มิถุนายน 2560 09:18:06
20   โรงเรียนวัดประชาราษฏร์บำรุง
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 15 มิถุนายน 2560 13:43:23
21   วัดทุ่งสีหลง
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 5 มิถุนายน 2560 16:24:12
22   โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต1 16 พฤษภาคม 2560 12:49:40
23   โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 12 กันยายน 2559 09:51:44
24   โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต2 10 กันยายน 2559 10:01:18
25   โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 6 กันยายน 2559 09:57:38
26   โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต1 2 กันยายน 2559 15:03:17
27   โรงเรียนวัดดอนตาจีน
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต1 31 สิงหาคม 2559 13:47:26
28   โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 25 สิงหาคม 2559 17:14:20
29   โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
กาญจนบุรี
สพม.สพม. กาญจนบุรี  23 สิงหาคม 2559 12:16:15
30   โรงเรียนวัดนางสาว ( ถาวรราษฎร์บำรุง )
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 29 มีนาคม 2556 09:57:10
31   โรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 19 สิงหาคม 2559 13:58:52
32   โรงเรียนวัดจรเข้เผือก
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 18 สิงหาคม 2559 10:37:07
33   โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 15 สิงหาคม 2559 10:19:06
34   โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 14 สิงหาคม 2559 13:28:18
35   โรงเรียนบ้านหนองสะแก
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 9 สิงหาคม 2559 13:53:57
36   โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา)
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 8 สิงหาคม 2559 13:16:46
37   โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต1 8 สิงหาคม 2559 11:45:16
38   โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 15 มิถุนายน 2559 16:04:32
39   โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 15 มิถุนายน 2559 07:54:06
40   โรงเรียนบ้านหนองปรือ
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 7 มิถุนายน 2559 15:21:08
41   โรงเรียนบ้านน้ำมุด
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 4 มิถุนายน 2559 14:07:40
42   โรงเรียนบ้านอ่างหิน
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 27 พฤษภาคม 2559 12:08:44
43   โรงเรียนบ้านบางกุ้ง
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต1 16 พฤษภาคม 2559 13:38:57
44   โรงเรียนบ้านห้วยตลุง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 13 พฤษภาคม 2559 13:24:01
45   โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
กาญจนบุรี
สพม.สพม. กาญจนบุรี  12 พฤษภาคม 2559 13:48:37
46   โรงเรียนบ้านโคก ๗ ลูก
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต2 9 พฤษภาคม 2559 14:06:53
47   โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
กาญจนบุรี
สพม.สพม. กาญจนบุรี  9 พฤษภาคม 2559 11:34:40
48   โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
กาญจนบุรี
สพม.สพม. กาญจนบุรี  3 พฤษภาคม 2559 10:07:31
49   โรงเรียนวัดหนองเสือ
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 2 พฤษภาคม 2559 13:13:53
50   โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 15 กันยายน 2558 19:04:50


ทั้งหมด 1,164 รายการ 1 / 24
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th