ประกาศ

เว็บไซต์สถานศึกษาวิถีพุทธ

ขณะนี้ มีผู้เข้ามาใช้บริการจำนวนมาก ระบบจึงขัดข้อง
ทีมงานขอปรับระบบชั่วคราว 1 วัน

ระบบจะเปิดให้ใช้งานอีกครั้ง
19 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ขอขอบคุณและขออภัยมา ณ ที่นี้