กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล (547)
ภาคเหนือ (2,437)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (11,363)
ภาคกลาง (4,363)
ภาคตะวันออก (1,508)
ภาคตะวันตก (1,447)
ภาคใต้ (1,956)
    กระบี่ (59)
    ชุมพร (242)
    ตรัง (141)
    นครศรีธรรมราช (356)
    นราธิวาส (50)
    ปัตตานี (51)
    พังงา (22)
    พัทลุง (214)
    ภูเก็ต (22)
    ยะลา (44)
    ระนอง (53)
    สงขลา (216)
    สตูล (49)
    สุราษฎร์ธานี (437)

รวม 23,621 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 04/10/2566
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม จังหวัดส
สุราษฎร์ธานี
สพม.สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  14 กันยายน 2566 15:34:15
2   โรงเรียนวัดหน้าเขา
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 4 กันยายน 2566 16:39:29
3   โรงเรียนบ้านทุ่งนา(ย่านตาขาว)
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 30 สิงหาคม 2566 14:45:48
4   โรงเรียนบ้านปากแพรก
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 30 สิงหาคม 2566 13:26:06
5   บ้านพรุวง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 29 สิงหาคม 2566 11:11:30
6   โรงเรียนสมสรร
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 27 สิงหาคม 2566 13:08:45
7   โรงเรียนบ้านควนนิมิต
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 26 สิงหาคม 2566 11:37:44
8   โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจ
พังงา
สพป.พังงา เขต1 10 กรกฎาคม 2566 21:40:00
9   โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลา
สงขลา
สพม.  6 กรกฎาคม 2566 14:07:02
10   โรงเรียนวัดควน
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 3 กรกฎาคม 2566 09:21:45
11   โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 1 กรกฎาคม 2566 09:57:03
12   โรงเรียนบ้านเกาะยวน
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 30 มิถุนายน 2566 21:47:47
13   วัดคงคาเจริญ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 30 มิถุนายน 2566 17:54:30
14   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนากา
สุราษฎร์ธานี
สพม.  30 มิถุนายน 2566 11:22:11
15   โรงเรียนวัดหาดสูง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 30 มิถุนายน 2566 11:11:23
16   บ้านคอกวัว
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 30 มิถุนายน 2566 10:31:12
17   โรงเรียนสุราษธานี
สุราษฎร์ธานี
สพม.  30 มิถุนายน 2566 08:49:01
18   ชุมชนบ้านหน้าเขา
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 29 มิถุนายน 2566 16:12:49
19   บ้านนาลึก
สงขลา
สพป.สงขลา เขต2 27 มิถุนายน 2566 14:23:02
20   โรงเรียนบ้านบางลึก
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 27 มิถุนายน 2566 14:19:40
21   โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 26 มิถุนายน 2566 19:36:39
22   บ้านโคกทราย
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 22 มิถุนายน 2566 11:16:23
23   โรงเรียนมหาราช ๓
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 22 มิถุนายน 2566 09:25:54
24   วัดโคกโพธิ์สถิตย์
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 21 มิถุนายน 2566 13:06:57
25   โรงเรียนบ้านปลายราง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 21 มิถุนายน 2566 10:25:11
26   โรงเรียนวัดบางไทร
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 20 มิถุนายน 2566 15:04:07
27   โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
ตรัง
สพม.สพม. ตรัง กระบี่  20 มิถุนายน 2566 12:07:59
28   โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 19 มิถุนายน 2566 13:17:25
29   โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 19 มิถุนายน 2566 10:28:52
30   โรงเรียนวัดปิยาราม
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 16 มิถุนายน 2566 14:42:13
31   โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์
นครศรีธรรมราช
สพม.สพม. นครศรีธรรมราช  15 มิถุนายน 2566 15:54:28
32   โรงเรียนบ้านใสถิน
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 15 มิถุนายน 2566 13:59:28
33   โรงเรียนวัดเถลิงกิิตติยาราม
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 15 มิถุนายน 2566 13:27:37
34   โรงเรียนสตรีปากพนัง
นครศรีธรรมราช
สพม.สพม. นครศรีธรรมราช  14 มิถุนายน 2566 13:50:11
35   โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
ชุมพร
สพม.สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  14 มิถุนายน 2566 09:35:00
36   โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา
นครศรีธรรมราช
สพม.สพม. นครศรีธรรมราช  13 มิถุนายน 2566 10:01:48
37   โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ
สุราษฎร์ธานี
สพม.สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  12 มิถุนายน 2566 16:42:05
38   โรงเรียนบ้านปลายเส
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 12 มิถุนายน 2566 15:00:51
39   บ้านบางเตย
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 12 มิถุนายน 2566 13:30:13
40   โรงเรียนบ้านบางหลวง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 12 มิถุนายน 2566 13:20:38
41   ทัศนาวลัย
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 9 มิถุนายน 2566 13:59:12
42   โรงเรียนวัดมะนาวหวาน
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 9 มิถุนายน 2566 08:49:12
43   โรงเรียนวัดท้ายโนต
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 6 มิถุนายน 2566 16:45:59
44   โรงเรียนวัดฉิมหลา
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 6 มิถุนายน 2566 12:59:34
45   บ้านน้ำตก
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 25 พฤษภาคม 2566 13:22:24
46   โรงเรียนบ้านจำปา
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 13 พฤษภาคม 2566 14:03:19
47   โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
ระนอง
สพป.ระนอง เขต1 9 พฤษภาคม 2566 16:13:14
48   โรงเรียนวัดมุขธารา
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 10 มกราคม 2566 19:03:05
49   โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 26 กันยายน 2565 08:15:44
50   โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 14 กันยายน 2565 14:49:43


ทั้งหมด 1,956 รายการ 1 / 40
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th