ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านห้วยเหลือง
ตาก
สพป.ตาก เขต1 11 มิถุนายน 2567 11:33:24
2   โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา
ประจวบคีรีขันธ์
สพม.สพม. ประจวบคีรีขันธ์  19 กุมภาพันธ์ 2567 20:00:36
3   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จ
ตาก
สพม.สพม. ตาก  1 กรกฎาคม 2566 15:36:02
4   โมโกรวิทยาคม
ตาก
สพม.สพม. ตาก  30 มิถุนายน 2566 13:54:49
5   โรงเรียนเพียงหลวง ๓ (บ้านเหมือ
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 29 มิถุนายน 2566 23:08:08
6   โรงเรียนบ้านแม่พลู
ตาก
สพป.ตาก เขต2 28 มิถุนายน 2566 12:44:20
7   สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 27 มิถุนายน 2566 11:00:00
8   โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ สาขาบ้าน
ตาก
สพป.ตาก เขต2 17 มิถุนายน 2566 18:15:30
9   โรงเรียนบ้านอูมวาบ
ตาก
สพป.ตาก เขต1 31 พฤษภาคม 2566 10:59:40
10   ประชาพัฒนา
ตาก
สพป.ตาก เขต1 26 พฤษภาคม 2566 15:10:22
11   บ้านท่ามะริด
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 16 กุมภาพันธ์ 2566 16:48:51
12   บ้านโพรงเข้
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 16 กุมภาพันธ์ 2566 16:48:41
13   โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง(พัชรศาส
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 16 กุมภาพันธ์ 2566 14:13:22
14   โรงเรียนบ้านต้นเกด
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 16 กุมภาพันธ์ 2566 10:51:06
15   โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 16 กุมภาพันธ์ 2566 10:40:40
16   โรงเรียนวัดโตนดหลวง(สุขประสิทธ
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 16 กุมภาพันธ์ 2566 09:26:35
17   โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 17:59:19
18   บ้านสองพี่น้องฯ
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 16:04:02
19   โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ(ผินผดุง)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 15:54:40
20   โรงเรียนบ้านมะขามโพรง
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 13:46:24
21   โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว (จตฺตราษ
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 13:36:14
22   โรงเรียนบ้านบ่อหลวง
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 13:09:47
23   โรงเรียนบ้านหนองคอไก่
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 12:52:10
24   โรงเรียนบ้านพุเข็ม
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 10:16:03
25   บ้านน้ำทรัพย์
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 09:47:03
26   โรงเรียนบ้านเขากระปุก
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 14 กุมภาพันธ์ 2566 15:28:36
27   โรงเรียนบ้านอ่างหิน
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 14 กุมภาพันธ์ 2566 15:27:39
28   โรงเรียนวัดอินจำปา(มงคลคุรุราษ
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 14 กุมภาพันธ์ 2566 14:55:07
29   โรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล
ตาก
สพป.ตาก เขต1 20 กันยายน 2565 11:05:10
30   โรงเรียนบ้านค้างภิบาล
ตาก
สพป.ตาก เขต2 12 กันยายน 2565 15:30:57
31   พัฒน์พงศ์
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 10 สิงหาคม 2565 12:38:11
32   โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 21 มิถุนายน 2565 15:54:28
33   โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร(วชิรเวทป
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 21 มิถุนายน 2565 13:29:39
34   โรงเรียนบ้านหนองมะกอก
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 13 มิถุนายน 2565 14:02:30
35   บ้านห้วยกวางจริง
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 13 มิถุนายน 2565 12:55:14
36   โรงเรียนบ้านบางเก่า
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 8 มิถุนายน 2565 13:02:05
37   โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
กาญจนบุรี
สพม.สพม. กาญจนบุรี  10 พฤษภาคม 2565 17:17:52
38   โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 25 มีนาคม 2565 12:43:14
39   วัดสมุทรธาราม
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 24 มีนาคม 2565 15:15:00
40   วัดเขมาภิรัติการาม(เกษมราษฎร์บ
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 17 มีนาคม 2565 11:20:38
41   วัดสมุทรโคดม
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 15 มีนาคม 2565 10:39:08
42   บ้านหนองหญ้าปล้อง(อุดมวนา)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 14 มีนาคม 2565 14:42:52
43   บ้านอ่างศิลา
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 14 มีนาคม 2565 14:12:59
44   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๓(บ้านพุม่
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 21 ตุลาคม 2564 20:28:56
45   บ้านท่าไม้รวก
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 13 กันยายน 2564 12:10:22
46   โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น
ตาก
สพป.ตาก เขต1 10 มิถุนายน 2564 12:25:53
47   โรงเรียนบ้านใหม่
ตาก
สพป.ตาก เขต1 8 มิถุนายน 2564 11:00:32
48   โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพ
เพชรบุรี
สพม.สพม. เพชรบุรี  4 มิถุนายน 2564 16:37:08
49   โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
เพชรบุรี
สพม.สพม. เพชรบุรี  28 พฤษภาคม 2564 20:48:36
50   โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชว
เพชรบุรี
สพม.สพม. เพชรบุรี  20 พฤษภาคม 2564 14:20:45


ทั้งหมด 1,449 รายการ 1 / 29
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th