ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
2401   โรงเรียนบ้านเด่น
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 22 ธันวาคม 2554 12:54:09
2402   โรงเรียนบ้านตาลเหนือ
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 22 ธันวาคม 2554 12:48:08
2403   โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอน
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 22 ธันวาคม 2554 11:41:46
2404   โรงเรียนบ้านบอม
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 22 ธันวาคม 2554 11:19:10
2405   โรงเรียนบ้านปัว
พะเยา
สพป.พะเยา เขต2 22 ธันวาคม 2554 11:14:47
2406   โรงเรียนบ้านแม่สุก
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 22 ธันวาคม 2554 11:06:55
2407   โรงเรียนพญาเม็งราย
เชียงราย
สพม.สพม. เชียงราย  22 ธันวาคม 2554 11:02:11
2408   โรงเรียนบ้านในเมือง
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:59:09
2409   โรงเรียนวัดบ้านสัก
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:41:40
2410   โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:22:04
2411   โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:08:50
2412   โรงเรียนเถิน-ท่าผา
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:57:14
2413   โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 22 ธันวาคม 2554 09:44:48
2414   โรงเรียนบ้านป่าเหว
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:39:09
2415   โรงเรียนบ้านนาบง
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:33:57
2416   โรงเรียนแม่มอกวิทยา
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:21:26
2417   โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 22 ธันวาคม 2554 08:53:54
2418   โรงเรียนบ้านทุ่งคำ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 21 ธันวาคม 2554 20:03:31
2419   โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังค
เชียงราย
สพม.สพม. เชียงราย  21 ธันวาคม 2554 19:55:16
2420   โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 21 ธันวาคม 2554 19:31:11
2421   โรงเรียนแจ้คอนวิทยา
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 21 ธันวาคม 2554 18:01:26
2422   โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 21 ธันวาคม 2554 16:15:23
2423   โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม
เชียงราย
สพม.สพม. เชียงราย  21 ธันวาคม 2554 15:37:22
2424   โรงเรียนต้นธงวิทยา
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 21 ธันวาคม 2554 15:08:40
2425   โรงเรียนบ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 21 ธันวาคม 2554 14:55:28
2426   โรงเรียนบ้านช่อฟ้า
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 21 ธันวาคม 2554 14:47:34
2427   โรงเรียนบ้านบงตัน
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 21 ธันวาคม 2554 14:35:32
2428   โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 21 ธันวาคม 2554 14:34:12
2429   โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 21 ธันวาคม 2554 14:25:08
2430   โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชาน
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 21 ธันวาคม 2554 14:07:50
2431   โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
เชียงราย
สพม.สพม. เชียงราย  21 ธันวาคม 2554 13:58:56
2432   โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 21 ธันวาคม 2554 13:27:00
2433   โรงเรียนบ้านสาแพะ
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 21 ธันวาคม 2554 13:16:59
2434   โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 21 ธันวาคม 2554 13:09:48
2435   โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 21 ธันวาคม 2554 12:21:09
2436   โรงเรียนบ้านแม่จันฯ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 21 ธันวาคม 2554 11:25:52
2437   โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต3 21 ธันวาคม 2554 11:23:43
2438   โรงเรียนศรีลังกาวิทยา
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต2 21 ธันวาคม 2554 11:06:13
2439   โรงเรียนบ้านสบคำ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 21 ธันวาคม 2554 10:14:14
2440   โรงเรียนบ้านหลวง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 21 ธันวาคม 2554 09:03:44
2441   โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 20 ธันวาคม 2554 13:26:34


ทั้งหมด 2,441 รายการ 49 / 49
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th