ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม
น่าน
สพป.น่าน เขต1 18 พฤษภาคม 2567 15:25:50
2   บ้านแม่บอน
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 17 กรกฎาคม 2566 10:33:57
3   โรงเรียนบ้านน้ำพิ
น่าน
สพป.น่าน เขต2 4 กรกฎาคม 2566 12:26:00
4   โรงเรียนบ้านแสนเจริญ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 22 มิถุนายน 2566 13:20:03
5   บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 21 มิถุนายน 2566 14:17:39
6   บ้านห้วยฮ่อม
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 9 มิถุนายน 2566 13:57:06
7   โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพ
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 9 มิถุนายน 2566 11:45:20
8   น้ำริดวิทยา
อุตรดิตถ์
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  4 มกราคม 2566 21:12:41
9   โรงเรียนฟากท่าวิทยา
อุตรดิตถ์
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  28 ธันวาคม 2565 18:43:03
10   โรงเรียนลับแลพิทยาคม
อุตรดิตถ์
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  20 ธันวาคม 2565 10:35:00
11   โรงเรียนอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  7 ธันวาคม 2565 15:30:22
12   โรงเรียนลับแลศรีวิทยา
อุตรดิตถ์
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  7 ธันวาคม 2565 13:56:01
13   สามัคคีพัฒนา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 13 พฤศจิกายน 2565 02:56:47
14   โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธร
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 20 กันยายน 2565 15:03:55
15   โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 15 กันยายน 2565 12:51:23
16   โรงเรียนบ้านป่าแดด
น่าน
สพป.น่าน เขต1 12 กันยายน 2565 13:41:22
17   อนุบาลอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 3 กันยายน 2565 11:39:04
18   บ้านหนองแว่น
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 31 สิงหาคม 2565 10:15:48
19   โรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 31 สิงหาคม 2565 09:15:15
20   โรงเรียนบ้านวังแดง (อ.เมือง)
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 23 สิงหาคม 2565 08:27:40
21   บ้านสบรวก
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 22 สิงหาคม 2565 10:55:08
22   โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพ
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 22 สิงหาคม 2565 09:01:56
23   บ้านค้างใจ
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 18 สิงหาคม 2565 11:51:05
24   บ้านป่ากะพี้
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 29 มิถุนายน 2565 14:49:20
25   โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
น่าน
สพป.น่าน เขต1 25 มิถุนายน 2565 14:53:10
26   บ้านเปา
น่าน
สพป.น่าน เขต1 24 มิถุนายน 2565 21:12:16
27   บ้านท่าเดื่อ
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 24 มิถุนายน 2565 11:23:56
28   โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา
น่าน
สพป.น่าน เขต1 22 มิถุนายน 2565 14:23:31
29   โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 22 มิถุนายน 2565 09:37:46
30   โรงเรียนบ้านห้วยบง
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 21 มิถุนายน 2565 10:45:49
31   โรงเรียนบ้านห้วยปิง
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 20 มิถุนายน 2565 08:41:51
32   โรงเรียนบ้านดอนเฟือง
น่าน
สพป.น่าน เขต1 16 มิถุนายน 2565 10:34:36
33   โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 15 มิถุนายน 2565 13:38:04
34   บ้านปางไฮ
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 14 มิถุนายน 2565 14:45:21
35   โรงเรียนบ้านน้ำลัด
น่าน
สพป.น่าน เขต1 13 มิถุนายน 2565 14:41:24
36   โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิม
เชียงใหม่
สพม.สพม. เชียงใหม่  6 มิถุนายน 2565 15:55:46
37   โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 28 พฤษภาคม 2565 08:30:49
38   โรงเรียนบ้านชำตก
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 25 พฤษภาคม 2565 13:35:28
39   บ้านขุนกลาง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 23 พฤษภาคม 2565 11:02:18
40   บ้านแม่ลาย
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 22 มีนาคม 2565 15:11:04
41   บ้านน้ำสอด
น่าน
สพป.น่าน เขต2 14 มีนาคม 2565 15:29:21
42   บ้านสะเกิน
น่าน
สพป.น่าน เขต2 14 มีนาคม 2565 12:52:25
43   บ้านปงสนุก
น่าน
สพป.น่าน เขต2 12 มีนาคม 2565 14:32:04
44   โรงเรียนบ้านป่าติ้ว
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 4 มีนาคม 2565 09:28:51
45   โรงเรียนบ้านหาดทับยา
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 26 ธันวาคม 2564 08:18:03
46   โรงเรียนบ้านผักเฮือก
น่าน
สพป.น่าน เขต2 2 ธันวาคม 2564 10:35:37
47   บ้านใหม่
น่าน
สพป.น่าน เขต1 29 พฤศจิกายน 2564 15:28:52
48   โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน
น่าน
สพป.น่าน เขต1 26 พฤศจิกายน 2564 16:17:15
49   โรงเรียนบ้านน้ำเคิม
น่าน
สพป.น่าน เขต1 25 พฤศจิกายน 2564 10:53:26
50   โรงเรียนบ้านก้อ
น่าน
สพป.น่าน เขต1 23 พฤศจิกายน 2564 12:53:04


ทั้งหมด 2,437 รายการ 1 / 49
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th