ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   บ้านสบสอย
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 29 สิงหาคม 2566 11:25:42
2   โรงเรียนบ้านผาเสริฐ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต1 23 สิงหาคม 2566 15:37:00
3   บ้านแม่บอน
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 17 กรกฎาคม 2566 10:33:57
4   โรงเรียนบ้านน้ำพิ
น่าน
สพป.น่าน เขต2 4 กรกฎาคม 2566 12:26:00
5   โรงเรียนบ้านแสนเจริญ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 22 มิถุนายน 2566 13:20:03
6   บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 21 มิถุนายน 2566 14:17:39
7   บ้านห้วยฮ่อม
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 9 มิถุนายน 2566 13:57:06
8   โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพ
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 9 มิถุนายน 2566 11:45:20
9   น้ำริดวิทยา
อุตรดิตถ์
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  4 มกราคม 2566 21:12:41
10   โรงเรียนฟากท่าวิทยา
อุตรดิตถ์
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  28 ธันวาคม 2565 18:43:03
11   โรงเรียนลับแลพิทยาคม
อุตรดิตถ์
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  20 ธันวาคม 2565 10:35:00
12   โรงเรียนอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  7 ธันวาคม 2565 15:30:22
13   โรงเรียนลับแลศรีวิทยา
อุตรดิตถ์
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  7 ธันวาคม 2565 13:56:01
14   สามัคคีพัฒนา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 13 พฤศจิกายน 2565 02:56:47
15   โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธร
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 20 กันยายน 2565 15:03:55
16   โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต1 15 กันยายน 2565 12:51:23
17   โรงเรียนบ้านป่าแดด
น่าน
สพป.น่าน เขต1 12 กันยายน 2565 13:41:22
18   อนุบาลอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 3 กันยายน 2565 11:39:04
19   บ้านหนองแว่น
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 31 สิงหาคม 2565 10:15:48
20   โรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 31 สิงหาคม 2565 09:15:15
21   โรงเรียนบ้านวังแดง (อ.เมือง)
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 23 สิงหาคม 2565 08:27:40
22   บ้านสบรวก
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 22 สิงหาคม 2565 10:55:08
23   โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพ
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 22 สิงหาคม 2565 09:01:56
24   บ้านค้างใจ
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 18 สิงหาคม 2565 11:51:05
25   บ้านป่ากะพี้
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 29 มิถุนายน 2565 14:49:20
26   โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
น่าน
สพป.น่าน เขต1 25 มิถุนายน 2565 14:53:10
27   บ้านเปา
น่าน
สพป.น่าน เขต1 24 มิถุนายน 2565 21:12:16
28   บ้านท่าเดื่อ
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 24 มิถุนายน 2565 11:23:56
29   โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา
น่าน
สพป.น่าน เขต1 22 มิถุนายน 2565 14:23:31
30   โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 22 มิถุนายน 2565 09:37:46
31   โรงเรียนบ้านห้วยบง
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 21 มิถุนายน 2565 10:45:49
32   โรงเรียนบ้านห้วยปิง
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 20 มิถุนายน 2565 08:41:51
33   โรงเรียนบ้านดอนเฟือง
น่าน
สพป.น่าน เขต1 16 มิถุนายน 2565 10:34:36
34   โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 15 มิถุนายน 2565 13:38:04
35   บ้านปางไฮ
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 14 มิถุนายน 2565 14:45:21
36   โรงเรียนบ้านน้ำลัด
น่าน
สพป.น่าน เขต1 13 มิถุนายน 2565 14:41:24
37   โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิม
เชียงใหม่
สพม.สพม. เชียงใหม่  6 มิถุนายน 2565 15:55:46
38   โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 28 พฤษภาคม 2565 08:30:49
39   โรงเรียนบ้านชำตก
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 25 พฤษภาคม 2565 13:35:28
40   บ้านขุนกลาง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 23 พฤษภาคม 2565 11:02:18
41   บ้านแม่ลาย
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต5 22 มีนาคม 2565 15:11:04
42   บ้านน้ำสอด
น่าน
สพป.น่าน เขต2 14 มีนาคม 2565 15:29:21
43   บ้านสะเกิน
น่าน
สพป.น่าน เขต2 14 มีนาคม 2565 12:52:25
44   บ้านปงสนุก
น่าน
สพป.น่าน เขต2 12 มีนาคม 2565 14:32:04
45   โรงเรียนบ้านป่าติ้ว
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 4 มีนาคม 2565 09:28:51
46   โรงเรียนบ้านหาดทับยา
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 26 ธันวาคม 2564 08:18:03
47   โรงเรียนบ้านผักเฮือก
น่าน
สพป.น่าน เขต2 2 ธันวาคม 2564 10:35:37
48   บ้านใหม่
น่าน
สพป.น่าน เขต1 29 พฤศจิกายน 2564 15:28:52
49   โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน
น่าน
สพป.น่าน เขต1 26 พฤศจิกายน 2564 16:17:15
50   โรงเรียนบ้านน้ำเคิม
น่าน
สพป.น่าน เขต1 25 พฤศจิกายน 2564 10:53:26


ทั้งหมด 2,437 รายการ 1 / 49
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th