โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
21,959
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
3,916
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,082
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,250
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,779
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,682
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,544
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
376
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
329
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2562
455
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2563
438
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2564
469
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2565
391
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2566
232
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2567
16
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
21,959
โรงเรียน
(ไม่รวมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและพระราชทาน โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ | พระราชทาน)
ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2567 20:53:25
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
101  โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ สพม. ตรัง กระบี่ 20 มิถุนายน 2566 12:07:59
102  โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ สพป.ขอนแก่น เขต5 20 มิถุนายน 2566 11:47:03
103  บ้านโคกสว่าง สพป.อุบลราชธานี เขต4 20 มิถุนายน 2566 11:23:34
104  หนองชุมแสงศรัทธาคาร สพป.นครราชสีมา เขต3 20 มิถุนายน 2566 09:59:41
105  บ้านนางิ้ว สพป.ขอนแก่น เขต5 19 มิถุนายน 2566 20:04:02
106  บ้านห้วยผักขะ สพป.บึงกาฬ เขต1 19 มิถุนายน 2566 13:28:36
107  โรงเรียนบ้านห้วยด้วน สพป.ตรัง เขต1 19 มิถุนายน 2566 13:17:25
108  โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ สพป.บึงกาฬ เขต1 19 มิถุนายน 2566 10:58:21
109  โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช สพป.พัทลุง เขต2 19 มิถุนายน 2566 10:28:52
110  โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ สพป.ลพบุรี เขต2 18 มิถุนายน 2566 16:09:33
111  โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ สาขาบ้านป่าหวาย สพป.ตาก เขต2 17 มิถุนายน 2566 18:15:30
112  โรงเรียนวัดปรีดาราม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 16 มิถุนายน 2566 15:08:53
113  โรงเรียนวัดปิยาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 16 มิถุนายน 2566 14:42:13
114  โรงเรียนบ้านดอนสั้น สพป.ศรีสะเกษ เขต1 16 มิถุนายน 2566 12:59:55
115  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป.อุบลราชธานี เขต3 16 มิถุนายน 2566 11:27:00
116  โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. นครศรีธรรมราช 15 มิถุนายน 2566 15:54:28
117  โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 15 มิถุนายน 2566 14:46:44
118  โรงเรียนบ้านใสถิน สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 15 มิถุนายน 2566 13:59:28
119  โรงเรียนวัดเถลิงกิิตติยาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 15 มิถุนายน 2566 13:27:37
120  โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 15 มิถุนายน 2566 13:07:46
121  โรงเรียนวัดตูม(สิริปุณยาประชาสรรค์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 14 มิถุนายน 2566 21:49:35
122  โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ สพป.ปทุมธานี เขต2 14 มิถุนายน 2566 17:27:57
123  โรงเรียนสตรีปากพนัง สพม. นครศรีธรรมราช 14 มิถุนายน 2566 13:50:11
124  โรงเรียนบ้านบ่อแกนางเลา สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 14 มิถุนายน 2566 11:35:11
125  โรงเรียนวัดศรีจุฬา สพป.นครนายก เขต1 14 มิถุนายน 2566 11:02:02
126  โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 14 มิถุนายน 2566 09:35:00
127  โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป.อุบลราชธานี เขต3 13 มิถุนายน 2566 18:19:33
128  โรงเรียนบ้านหนองคูณ สพป.อุบลราชธานี เขต3 13 มิถุนายน 2566 15:07:40
129  โรงเรียนบ้านแซรสะโบว สพป.ศรีสะเกษ เขต3 13 มิถุนายน 2566 14:54:46
130  โรงเรียนบ้านแขมใต้ สพป.อุบลราชธานี เขต3 13 มิถุนายน 2566 14:41:38
131  โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง สพป.ปทุมธานี เขต1 13 มิถุนายน 2566 13:57:32
132  โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ สพป.นครราชสีมา เขต2 13 มิถุนายน 2566 13:48:21
133  โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 13 มิถุนายน 2566 10:01:48
134  โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 12 มิถุนายน 2566 16:42:05
135  โรงเรียนบ้านปลายเส สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 12 มิถุนายน 2566 15:00:51
136  บ้านบางเตย สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 12 มิถุนายน 2566 13:30:13
137  โรงเรียนบ้านบางหลวง สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 12 มิถุนายน 2566 13:20:38
138  บ้านนาเรือง สพป.อุบลราชธานี เขต4 12 มิถุนายน 2566 11:14:28
139  โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง สพป.อุบลราชธานี เขต4 12 มิถุนายน 2566 09:50:40
140  โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง สพป.ปทุมธานี เขต1 12 มิถุนายน 2566 09:45:22
141  โรงเรียนบ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป.ชัยภูมิ เขต1 12 มิถุนายน 2566 09:06:02
142  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สพป.กำแพงเพชร เขต1 12 มิถุนายน 2566 08:53:37
143  โรงเรียนบ้านพืชคาม สพป.ยโสธร เขต2 12 มิถุนายน 2566 07:49:18
144  โรงเรียนวัดพันลาน สพป.นครสวรรค์ เขต1 11 มิถุนายน 2566 15:13:38
145  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 สพป.นครราชสีมา เขต3 9 มิถุนายน 2566 16:40:27
146  โรงเรียนวัดกลางคลองสาม สพป.ปทุมธานี เขต1 9 มิถุนายน 2566 14:27:31
147  โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 9 มิถุนายน 2566 14:21:42
148  ทัศนาวลัย สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 9 มิถุนายน 2566 13:59:12
149  บ้านห้วยฮ่อม สพป.แพร่ เขต1 9 มิถุนายน 2566 13:57:06
150  โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) สพป.แพร่ เขต1 9 มิถุนายน 2566 11:45:20
151  โรงเรียนวัดเกิดการอุดม สพป.ปทุมธานี เขต1 9 มิถุนายน 2566 11:21:33
152  บ้านสำโรง สพป.สุรินทร์ เขต2 9 มิถุนายน 2566 11:08:40
153  โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต1 9 มิถุนายน 2566 10:37:58
154  โรงเรียนวัดมะนาวหวาน สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 9 มิถุนายน 2566 08:49:12
155  โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง สพป.นครราชสีมา เขต6 8 มิถุนายน 2566 15:44:39
156  โรงเรียนบ้านนางเหริญ สพป.นครราชสีมา เขต3 7 มิถุนายน 2566 16:49:40
157  บางกะจะ สพม. จันทบุรี ตราด 7 มิถุนายน 2566 15:46:16
158  โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) สพป.สุโขทัย เขต1 7 มิถุนายน 2566 15:20:59
159  โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป.พิษณุโลก เขต1 7 มิถุนายน 2566 10:08:22
160  โรงเรียนวัดท้ายโนต สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 6 มิถุนายน 2566 16:45:59
161  โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ สพป.นครราชสีมา เขต7 6 มิถุนายน 2566 16:15:46
162  โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก สพป.นครราชสีมา เขต2 6 มิถุนายน 2566 13:25:47
163  โรงเรียนวัดฉิมหลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 6 มิถุนายน 2566 12:59:34
164  โรงเรียนบ้านนาแก สพป.อุบลราชธานี เขต4 6 มิถุนายน 2566 09:40:11
165  โรงเรียนบ้านป่าเลา สพป.อุบลราชธานี เขต3 5 มิถุนายน 2566 15:51:39
166  โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ สพป.อุบลราชธานี เขต4 3 มิถุนายน 2566 11:58:12
167  โรงเรียนวัดบ้านนา (ประชาชนรังสฤษฎิ์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 2 มิถุนายน 2566 19:36:00
168  ชนะใช้กิจการ สพป.ศรีสะเกษ เขต4 2 มิถุนายน 2566 18:24:54
169  โรงเรียนบ้านบะไห สพป.อุบลราชธานี เขต3 31 พฤษภาคม 2566 12:54:36
170  โรงเรียนบ้านอูมวาบ สพป.ตาก เขต1 31 พฤษภาคม 2566 10:59:40
171  โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 29 พฤษภาคม 2566 10:57:47
172  ประชาพัฒนา สพป.ตาก เขต1 26 พฤษภาคม 2566 15:10:22
173  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย สพป.เลย เขต1 25 พฤษภาคม 2566 15:00:00
174  บ้านน้ำตก สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 25 พฤษภาคม 2566 13:22:24
175  โรงเรียนบ้านห้วยชัน สพป.พิษณุโลก เขต1 25 พฤษภาคม 2566 10:23:36
176  บ้านสองคอน สพป.อุบลราชธานี เขต2 25 พฤษภาคม 2566 08:08:23
177  โรงเรียนบ้านจำปา สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 13 พฤษภาคม 2566 14:03:19
178  โรงเรียนบ้านผักหย่า สพป.อุบลราชธานี เขต3 10 พฤษภาคม 2566 01:27:49
179  โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป.ระนอง เขต1 9 พฤษภาคม 2566 16:13:14
180  โรงเรียนเจริญดีวิทยา สพป.ปทุมธานี เขต2 4 พฤษภาคม 2566 13:49:12
181  บ้านเตย (คุรุราษฎร์วิทยา) สพป.อุบลราชธานี เขต2 2 พฤษภาคม 2566 16:37:10
182  โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159) สพป.อุบลราชธานี เขต2 28 เมษายน 2566 17:49:04
183  โรงเรียนบ้านกะเตียด สพป.อุบลราชธานี เขต2 28 เมษายน 2566 15:53:51
184  บ้านดอนหมู สพป.อุบลราชธานี เขต2 25 เมษายน 2566 08:50:38
185  โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี สพป.อุบลราชธานี เขต2 22 เมษายน 2566 18:44:50
186  โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง สพป.อุบลราชธานี เขต2 22 เมษายน 2566 13:20:55
187  โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม สพป.อุบลราชธานี เขต2 21 เมษายน 2566 21:26:33
188  โรงเรียนบ้านนานางวาน สพป.อุบลราชธานี เขต2 21 เมษายน 2566 19:42:40
189  โรงเรียนบ้านไชยชนะ สพป.อุบลราชธานี เขต2 21 เมษายน 2566 19:02:27
190  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป.อุบลราชธานี เขต2 21 เมษายน 2566 15:36:54
191  บ้านดอนตะมุน สพป.อุบลราชธานี เขต2 20 เมษายน 2566 09:47:46
192  โรงเรียนบ้านพะลอง สพป.อุบลราชธานี เขต2 19 เมษายน 2566 13:15:11
193  โรงเรัยนเสาวนิต (บ้านวังแซ) สพป.อุบลราชธานี เขต2 19 เมษายน 2566 13:07:50
194  โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา สพป.อุบลราชธานี เขต2 19 เมษายน 2566 12:53:36
195  ตชด.บ้านป่งคอม สพป.อุบลราชธานี เขต2 19 เมษายน 2566 12:15:17
196  ขามเปี้ยบ้านศรีสุข สพป.อุบลราชธานี เขต2 19 เมษายน 2566 11:57:19
197  โรงเรียนบ้านสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร สพป.อุบลราชธานี เขต2 19 เมษายน 2566 11:55:06
198  บ้านเหล่าคำ สพป.อุบลราชธานี เขต3 17 เมษายน 2566 11:12:09
199  โรงเรียนบ้านวังแคน สพป.อุบลราชธานี เขต3 11 เมษายน 2566 10:18:27
200  โรงเรียนบ้านแขมเหนือ สพป.อุบลราชธานี เขต3 10 เมษายน 2566 13:45:32


ทั้งหมด 21,959 รายการ 2 / 220
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th