พระพุทธเจ้าตรัสดอกบัวไว้เพียงสามเหล่า

... ที่พระพุทธเจ้าตรัสจริง ๆ เป็นดอกบัว 3 เหล่าเท่านั้นครับ 4 เหล่าไม่มี ที่ 4เ หล่านั้นเป็นเนื้อความในอรรถกถา ดอกบัว 3 เหล่าที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวถึง มีในวินัยปิฎกเล่ม 4 ข้อ 9 พระคันธรจนาจารย์ได้เล่าถึงพุทธประวัติสั้น ๆ ย่อ ๆ มาถึงตรงที่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเพื่อจะไปโปรดหมู่สัตว์ ว่าใครมีปัญญาที่พอจะแนะนำได้เร็วบ้าง โดยเปรียบไว้ดังนี้
เหล่าที่ 1 ก็โผล่ขึ้นมาพ้นน้ำ
เหล่าที่ 2 ก็อยู่ปริ่มน้ำ
เหล่าที่ 3 ก็อยู่ใต้น้ำ
มีเท่านี้ครับ ดอกบัวที่อยู่ติดตมไม่มี พระพุทธเจ้าไม่เคยปรารภ ไม่เคยตรัสถึง ไม่เคยพูดถึง

[b]บุคคล 4 จำพวกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในคัมภีร์อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต พระไตรปิฎกเล่ม 21 ข้อ 133[/b]
ประเภทที่ 1 อุคติตัญญู : คนที่รู้อะไรได้เร็ว เพียงแต่ยกหัวข้อขึ้นแสดงก็รู้ได้
ประเภทที่ 2 วิปจิตัญญู : ต้องจำแนกแจกแจงหัวข้อให้ละเอียดแล้วจึงจะเข้าใจ เพียงแต่ยกหัวข้อขึ้นแสดงไม่สามารถเข้าใจได้
ประเภทที่ 3 เนยยะ : เป็นพวกที่พอแนะนำได้ เป็นเวไนยโย ต้องคอยพร่ำสอนกันไปเรื่อย ๆ บ่อย ๆ
ประเภทที่ 4 ปทปรมะ : สอนให้รู้อะไรมากไม่ได้ พอรู้ได้บ้างเล็กน้อย

ทีนี้พระอรรถกถาจารย์ไปอธิบาย 4 จำพวกนี้เปรียบด้วยดอกบัว 4เหล่า โดยเทียบกับดอกบัวที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวถึง แต่เพิ่มในส่วนของดอกบัวที่ติดตม สำหรับบุคคลประเภทที่ 4 ขึ้นมา อันนี้เป็นคำอธิบายของพระอรรถกถาจารย์มีใน อรรถกถาหลายแห่งเช่น อรรถกถาทีฆนิกาย อรรถกถามัชฌิมนิกาย อรรถกถาสังยุตนิกาย


เขียนเมื่อ 24 มกราคม 2555 | อ่าน 21652
เขียนโดย admin

       
 
 
  อ่าน ธรรมะวันนี้ อื่นๆ
 
เปรต วิบากกรรมของผู้ยุยงให้คนอื่นแตกแยก
เปรต วิบากกรรมของผู้ยุยงให้คนอื่นแตกแยก พระพุทธศาสนากล่าวถึงวิบากกรรมของคนที่ชอบพูดยุยงให้คนอื่นแตกแ
30/08/2565
เปิดอ่าน 6928
 
ซื่อสัตย์
เรือลำนั้นชื่อ ซื่อสัตย์
09/10/2564
เปิดอ่าน 4292
 
"ปรุง เปลี่ยน ปรับ ขยับขยาย"
"ปรุง เปลี่ยน ปรับ ขยับขยาย" พระเทพปฎิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ) วัดสุทัศนเทพวราราม เจ้าคณะเขตดุสิต กทม
13/01/2563
เปิดอ่าน 5891
 
นางฟ้าตกสวรรค์
โลกมนุษย์​ ยาวนานจริงหรือ​ อย่าประมาทในการทำความดี
06/10/2562
เปิดอ่าน 9164
 
สาธุ​ คืออะไร?
สาธุ
18/04/2562
เปิดอ่าน 5619
 
ธรรมชาติแมงป่อง
ธรรมชาติแมงป่อง
14/04/2562
เปิดอ่าน 5052
 
เต่าตาบอด
เต่าตาบอด​ 100ปี​ ยื่นคอขึ้นเหนือน้ำให้ลอดแอก​ยากยิ่งนัก
02/02/2562
เปิดอ่าน 5233
 
งูกับการสวดมนต์
งูกับการสวดมนต์
20/06/2561
เปิดอ่าน 5442
 
ลอยกระทง
ลอยกระทง เป็นประเพณีสำคัญที่ชาวไทยสืบทอดกันมาช้านานตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี
03/11/2560
เปิดอ่าน 6230
 
เปิดกลโกง กับคนโกง 8 จำพวกในพระไตรปิฎก
เปิดกลโกงกับคนโกง 8 จำพวกในพระไตรปิฎก ประเภทของคนโกงถูกเตือนแล้วโกรธ ไม่ใช่โกงเงินทอง แต่โกงความดี
01/11/2560
เปิดอ่าน 5762
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th