“ปิดทององค์พระ”ปิดตำแหน่งไหนดีอย่างไร

“ปิดทององค์พระ” ปิดตำแหน่งไหนดีอย่างไร 

ทุกคนต้องทำบุญกันเป็นนิจอยู่แล้ว ไม่ว่าจะตักบาตร เข้าวัดปฏิบัติธรรม หรือสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และองค์พระพุทธรูปที่เคารพ แน่นอนหลายคนต้องเคย “ปิดทององค์พระ” 

การปิดทององค์พระนั้นมีที่มาจากในครั้งพุทธกาล ไม่พบหลักฐานในพระไตรปิฎก มีแต่หลักฐานแสดงว่าใช้ทองฉาบทาพระสถูปเจดีย์ของพระพุทธเจ้าถวายเป็นพุทธบูชา อานิสงส์ของการฉาบทาทองที่พระเจดีย์เป็นพุทธบูชา ด้วยจิตใจศรัทธาเลื่อมใสเต็มเปี่ยมนั้น มีไพศาลประมาณไม่ได้ นับไม่ได้ ดังเรื่องของพระมหากัจจายนเถระ พระอรหันตสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีร่างกายงดงาม มีผิวพรรณผ่องผุดประดุจทอง ยกเว้นพระพุทธเจ้า พระองค์เดียวเท่านั้น ยากที่จะหาใครเสมอเหมือนท่านได้ ผู้ที่พบเห็นท่านย่อมที่จะตะลึงแลนิยมชมชอบท่านไม่ได้ ในมหากัจจายนเถราปาทาน ท่านพระมหากัจจายนเถระ ได้แสดงอดีตชาติของท่านให้ทราบว่า ท่านได้ทำบุญด้วยการใช้ทองฉาบทาพระเจดีย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า “ปทุมุตระ” พร้อมกั้นฉัตรแก้ว และใช้พัดวาลวิชนี พัดถวายพระพุทธเจ้า จึงได้ผลอันเลิศ กล่าวคือ ได้เสวยเทวราชสมบัติ 30 กัป ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่า ปภัสสระ ต่อมาได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นกษัตริย์ มีรัตนะ 8 ประการโชติช่วงอยู่โดยรอบตลอดเวลา


อานิสงฆ์แห่งการปิดทององค์พระ โดยมีความเชื่อว่าจะทำให้ผู้ปิดทองมีผิวพรรณผุดผ่องสดใสงดงามในทุกภพทุกชาติ และถ้าทราบว่าแต่ละตำแหน่งมีอานิสงฆ์ที่แตกต่างกันอย่างไรหล่ะจะดีขนาดไหน เอามาฝาก


  1. การปิดทองที่พระพักตร์ มีความเชื่อว่า จะทำให้ชีวิตรวมถึงหน้าที่การงาน ของเราเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น
  2. การปิดทองที่บริเวณพระอุทร (ท้อง) มีความเชื่อว่า จะอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินมากมาย
  3. การปิดทองที่บริเวณพระนาภี (สะดือ) มีความเชื่อว่า จะมีอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์เงินทองใช้มากมายไปตลอดทั้งชีวิต
  4. การปิดทองที่พระเศียร (หัว) มีความเชื่อว่า จะมีความจำดี มีสติปัญาเป็นเลิศ แม้ว่าเจอปัญหาใด ๆ ก็สามารถแก้ไข หาทางออกและฝ่าฝันอุปสรรคในชีวิตไปได้ดีโดยตลอด
  5. การปิดทองที่พระอุระ (หน้าอก) มีความเชื่อว่า จะทำให้เป็นผู้มีสง่าราศีโดดเด่น ใครเห็นก็เป็นที่ถูกตาต้องใจ
  6. การปิดทองที่พระหัตถ์ (มือ) มีความเชื่อว่า จะทำให้เป็นผู้ที่มีบารมีมากล้น
  7. การปิดทองที่พระบาท (เท้า) มี มีความเชื่อว่า จะเป็นผู้ที่มีความเป็นอยู่อย่างสมบูรณ์ทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นด้านที่พักอาศัย หรือ ยานพาหะนะในการเดิน

เขียนเมื่อ 17 ตุลาคม 2555 | อ่าน 3176
เขียนโดย

       
 
 
  อ่าน ธรรมะวันนี้ อื่นๆ
 
เปรต วิบากกรรมของผู้ยุยงให้คนอื่นแตกแยก
เปรต วิบากกรรมของผู้ยุยงให้คนอื่นแตกแยก พระพุทธศาสนากล่าวถึงวิบากกรรมของคนที่ชอบพูดยุยงให้คนอื่นแตกแ
30/08/2565
เปิดอ่าน 6927
 
ซื่อสัตย์
เรือลำนั้นชื่อ ซื่อสัตย์
09/10/2564
เปิดอ่าน 4292
 
"ปรุง เปลี่ยน ปรับ ขยับขยาย"
"ปรุง เปลี่ยน ปรับ ขยับขยาย" พระเทพปฎิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ) วัดสุทัศนเทพวราราม เจ้าคณะเขตดุสิต กทม
13/01/2563
เปิดอ่าน 5891
 
นางฟ้าตกสวรรค์
โลกมนุษย์​ ยาวนานจริงหรือ​ อย่าประมาทในการทำความดี
06/10/2562
เปิดอ่าน 9164
 
สาธุ​ คืออะไร?
สาธุ
18/04/2562
เปิดอ่าน 5619
 
ธรรมชาติแมงป่อง
ธรรมชาติแมงป่อง
14/04/2562
เปิดอ่าน 5052
 
เต่าตาบอด
เต่าตาบอด​ 100ปี​ ยื่นคอขึ้นเหนือน้ำให้ลอดแอก​ยากยิ่งนัก
02/02/2562
เปิดอ่าน 5231
 
งูกับการสวดมนต์
งูกับการสวดมนต์
20/06/2561
เปิดอ่าน 5442
 
ลอยกระทง
ลอยกระทง เป็นประเพณีสำคัญที่ชาวไทยสืบทอดกันมาช้านานตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี
03/11/2560
เปิดอ่าน 6229
 
เปิดกลโกง กับคนโกง 8 จำพวกในพระไตรปิฎก
เปิดกลโกงกับคนโกง 8 จำพวกในพระไตรปิฎก ประเภทของคนโกงถูกเตือนแล้วโกรธ ไม่ใช่โกงเงินทอง แต่โกงความดี
01/11/2560
เปิดอ่าน 5761
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th